Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Door de regen lieten we ons niet uit het veld slaan
 • Op noar de Zwatte Cross  
 • Cursusmiddag kruidenrijk/botanisch grasland
 • Uitnodiging plantaardige eiwitten
 • Brede Coalitie bedrijfsplannen duurzame landbouw
 • Landbouwcongres save the date
 • LTO fietstocht Toer de Boer
 • Koeien kijken

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Door de regen lieten we ons niet uit het veld slaan

Woensdagmiddag 2 augustus hebben we met boeren uit de buurt verschillende gewassen op de Usseler Es bekeken. Samen met een teeltadviseur van Agrowin bespraken we de voor- en nadelen van de verschillende teelten. Ook de mogelijkheden binnen het GLB werden besproken. Daarnaast deelden de boeren hun praktijkervaring. Ondanks regen en onweer lieten we ons niet uit het veld slaan.
Teelten die we hebben bekeken zijn:
 • Mengteelt van mais en stokbonen voor meer eiwit en diversiteit
 • Veldbonen als vlinderbloemige voor eiwit van eigen land
 • Graan voor bodemverbetering
 • Kruidenrijk grasland voor een gezonde veestapel en ecologisch evenwicht
 • Voederbieten als grote bron van energie en verhoogt bijdrage van krachtvoer van eigen land!
 • Akkerranden als natuurlijke bufferzones en habitat voor biodiversiteit

Stokkers

Arjan Stokkers verbouwt dit jaar maïs op de Usseler Es als overgangsjaar. Dit om de grond vlakker te maken en te verbeteren, want zijn kavel bestond uit meerdere kleinere kavels Zijn uitgangspunt is dat de gewassen wel in zijn bedrijfsvoering moeten passen en hij niet alleen iets verbouwd omdat hij het leuk vind. Zijn plan is om in het 2e jaar graan te verbouwen en in het 3e jaar grasklaver.

‘Op een plaatje is het altijd perfect, maar hoe is het in de praktijk?’

Stokkers vond het leuk om de verschillende gewassen samen in praktijk te bekijken, dat is goed voor de beeldvorming, want op een plaatje ziet het er altijd perfect uit. Ook vond hij het fijn om ervaring van andere boeren te horen. Zo ziet de teelt op elk moment er anders uit, de boeren gaven een toelichting hoe de gewassen in andere stadia zich hebben ontwikkeld.

Aalpol

Henk Aalpol verbouwt de mengteelten maïs-stokbonen en kruidenrijk grasland (salade buffet) die beide goed zijn voor diversiteit en eiwit van eigen land. Dit wil hij volgend jaar doorzetten en past binnen het plan van de Usseler Es. Hij had al interesse in maïs-stokbonen, omdat hij dit bij een andere boer had gezien en onder de indruk was. Dit in combinatie met het nieuwe GLB als een soort verzekering gaven hem de doorslag om er mee aan de slag te gaan.

‘ Wat uiteindelijk interessant is, zijn de resultaten ’

Aalpol vond het een bijzondere dag om niet te vergeten en dat was niet alleen om de gewassen. Deze veldmiddag was een goed initiatief voor echte bikkels. Door de middag heb je een indruk hoe het gewas eruit ziet, hoe het wordt geteeld, maar wat uiteindelijk interessant is, zijn de resultaten. Ook is hij benieuwd naar de conservering van de bonen in de kuil.

Schukkink

Leon Schukkink verbouwt voederbieten, graan en veldbonen op de Usseler Es. Ze hebben al langer ervaring met voederbieten en dat bevalt goed. Het gewas is wel gevoeliger, bijv. voor ziektes, daarom moet je er op tijd bij zijn. Het voordeel van bieten is dat ze doorgroeien tot het winter. De veldbonen verbouwen ze als vlinderbloemige, hiervoor zijn ze aangesloten bij een studiegroep Eiwit van eigen land met 6 boeren uit de regio . Na de oogst willen ze de veldbonen fijnmalen en aanzuren.

Schukkink vond het een goed idee om een velddag te houden, ondanks het slechte weer. Dit jaar konden ze pas vanaf het voorjaar het land bewerken. Volgend jaar zijn ze van plan een mengteelt winterbonen en wintergraan te verbouwen.

‘Je blijft met verschillende teelten altijd afhankelijk van het weer’

De veldmiddag is georganiseerd in het kader van het plan van aanpak dat Stawel uitvoert in het kader van de landbouwtransitie. Hierin werken we samen in een zogenaamde Brede Coalitie die de Enschedese Landbouw moet helpen bij de uitdagingen waar de sector voor staat.

Op noar de Zwatte Cross

De letste joaren he’k der leefebriej an um noar festivals te goan en vuural festivals dee met oonze taal van doon hebt. Zo bun’k a joarenlaank eand juni biej de Zunnewende te veenden en good ne wekke later biej et Twents Songfestival. Mar et was der nog nooit van kömmen um noar de Zwatte Cross te goan, meestieds warren alle kaarten a oetverkoch vuurda’k ’n doatum wus.

Mar op ’n good moal wa’k in’ Noaberschop an ’t kuiern en dee leu vertöllen dat zee nich noar de Zwatte Cross hen konnen umdat zee gin vriej kon kriegen.
Ik heb der nich lang oaver prakkezeerd, dit was miene kaans en ’k heb dreks vroagd of ik dee kaarten oaver kon nemmen en dat kon gelukkig wal.
Et leaverden miej nogal wat kommentaar op zoas: “hoo oalder hoo gekker”, mar doar he’k nich zo heel völle op oet doan.

Eandelijk was ’t zo wied en wiej konnen op ’n trad, vanoet Grolle richting Weenters, rechtsof de Oostermeenweg op en doarnoa gung ’t met ’n stroom met.
Boeren an de Oostermeenweg met ruumte vuur caravans of teanten harren doar good gebroek van maakt. Hoo dichter biej ’t grote gebuurn, hoo meer teanten a’j zagen en parkeerplaatsen vuur auto’s en fietsen warren der ok genog. Wiej besleuten de kaante van de hoofdtribune op te goan en harren alle ruumte um de fietsen te stallen, efkes de riej onthoolden en verdan noar ’n ingaank. Doar wörden alns good noakekken, etten en dreenken mog iej nich metnemmen, iej heurt doar meunten te kopen en dat he’w ok doan.

Wat ’n volk en oaveral zag iej teanten, tribunes en aandere oonderkommens.
En wiej kwamen biej de teante van Mooi Wark terech, tjonge, wat könt dee kearls spöllen, ’t is leefebriej. Mar der was völ meer te zeen en dan kom iej der achter woarum of leu doar alle 3 dage hen goat, iej könt et nich almoal in énen dag bekieken, tuskenduur mö’j ok nog zeen da’j wat etten kriegt, keuze genog.
En dan goa’j verdan, ’n noamaak Elvis was der ok, en doar was ok publiek zat.
Tegen ’n oamnd köm der völ meer volk biej, iej konnen bienoa oawer de köppe lopen, mar et lukken oons um hemoal vuuran biej de Heino’s te stoan, dan stoa’j echt eerste rang en bu’j oongewild getuge van ne succesvolle reanimatie. De muziek wörden efkes stop zat en gelukkig gung ’t ’n zetje later verdan met complemeanten vuur de hölpdeenste. Dat harren ze doar ok good terechte met leu dee nich van wiedten stunden te kieken. Met dat ’t applaus nog gangs was soezen der motoren doer de loch boaven et podium met de Heino’s. Achter mekaa kwamen der wal ’n stuk of acht, wat ’n spektakel en wat ne sensatie.

’t Was nich zo vroo meer en wiej besleuten um op hoes an te goan, mar ’t wödden eerst zeuken noar oonze fietsen, der was ne riej biej an zat, naa lastig.
Domme pech dat de ketten van miene fietse tot twee moal too derof vleug, ok dat wörden oplost, der köm hölpe van alle kaanten.

Zo kan et dus ok in oons laand en ik heb alle respect vuur de organisatie van de Zwatte Cross en begriep dat de leu dee doar alle joar wier hen goat.

Leida van’n Danngoarn

Cursusmiddag kruidenrijk/botanisch grasland

Collectief Midden Overijssel (CMO) organiseert een kennisbijeenkomst over kruidenrijk en botanisch grasland in de omgeving van Hengelo. Hierbij nodigen ze nieuwe belangstellenden van harte uit op:

Datum en tijd:        dinsdag 29 augustus 2023, 13.00 – 16.30 uur
Locatie:                  Landerije de Bunte, Geurdsweg 8, 7554 PH Oele (Hengelo OV)

Doel van deze cursusmiddag is:

 • het belang leren van kruidenrijk en botanisch grasland
 • het in het veld leren herkennen van de ontwikkelfase van een perceel grasland
 • het leren bepalen hoe (met welke maatregelen) het aantal kruiden kan worden vergroot
Let op: aanmelding is verplicht; uiterlijk dinsdag 22 augustus bij secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
Maximaal aantal deelnemers is 20. Bij 8 deelnemers gaat de cursusmiddag door. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie: https://collectiefmiddenoverijssel.nl/agenda/uitnodiging-cursusmiddag/

Uitnodiging plantaardige eiwitten

Deze uitnodiging kregen we via ons netwerk doorgestuurd. Het leek ons een mooie kans voor belangstellenden uit Enschede om hierbij aan te sluiten.
Graag nodigen we jullie uit voor het event “plantaardige eiwitten; het eerlijke verhaal” op donderdag 28 september 2023 bij The Green East in Raalte.

Ken je ondernemers; primaire voedselproducenten, verwerkers of netwerkpartners voor wie dit event relevant is? Stuur deze mail gerust door!

Plantaardige Eiwitten | Het eerlijke verhaal
“Niet alleen is de agri- en foodsector een belangrijke sector in de Regio, het is ook een van de negen topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. En zoals in elke sector, staan ook deze ondernemers voor grote uitdagingen. Van het opschalen van de voedselproductie tot voedselverspilling in de keten en de eiwittransitie. Genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan! Tijdens het evenement ‘Plantaardige eiwitten: het eerlijke verhaal’ op donderdag 28 september 2023 focussen we op de eiwittransitie. Laat je inspireren en leer van praktijkvoorbeelden uit de keten over het produceren of verwerken van plantaardige eiwitten, de noodzaak van de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en breid jouw netwerk uit”.

Programma:

Het event duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Als je interesse hebt, meld je dan aan door te mail naar fraukje.roeleveld@stawel.nl  zodat we kunnen regelen om te carpoolen.

Plantaardige Eiwitten | Het eerlijke verhaal
Datum:         donderdag 28 september 2023
Tijdstip:        14.00 – 17.00 uur
Kosten:         gratis
Locatie:        The Green East, Drosteweg 8, 8101 NB Raalte

Brede Coalitie bedrijfsplannen duurzame landbouw

In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de Brede Coalitie, die is ontstaan in samenspraak met Gemeente Enschede bestaande uit 4 personen namens Landschap Overijssel, STAWEL, LTO en Landschapsfonds Enschede. Gemeente Enschede heeft de stuurgroep budget toegekend en de opdracht verleend om met behulp van het plan van aanpak Brede Coalitie, Enschedese boeren zo praktisch mogelijk te helpen en te adviseren voor het verduurzamen, verbreden en verbinden van de landbouw.

Dit gaan we doen door middel van het vouchersysteem en kennissessies. We bieden vouchers aan van €1000 per agrarisch bedrijf om te voldoen aan het verduurzamen, verbreden of verbinden, zodat de boer in zijn kracht wordt gezet om op eigen manier hier aan bij te dragen. Het voorstel van een boer om in aanmerking te kunnen komen voor een voucher wordt beoordeeld door de stuurgroep Brede Coalitie (LTO, LO, Landschapsfonds en Stawel). Het initiatief moet bijdragen aan de doelstellingen van de Brede Coalitie. Via het vouchersysteem worden boeren de mogelijkheid geboden om bedrijfsplannen op te stellen, waarin een missie/visie/strategie wordt opgesteld. Dit is belangrijk omdat een stip op de horizon de ondernemer kracht geeft, ondanks onduidelijkheden van de overheid. Klik hier om het hele plan van aanpak in te zien.

Vanuit Het Rijk zijn er verschillende subsidies te verkrijgen op het gebied van duurzame landbouw. Hier volgt een overzicht van de verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken. Meer informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-kennisvouchers.

Ook vanuit de provincie is er een subsidie mogelijkheid voor bedrijfsadvies voor agrariërs. Deze loopt al tegen het einde, dus zolang de voorraad strekt. Meer informatie over activiteit C Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel - Loket provincie Overijssel

Het is mogelijk om deze subsidies te combineren met een voucher van €1000 vanuit de Brede Coalitie. Bijvoorbeeld GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw combineren met € 1000 advies voor een bedrijfsplan.
Heb je vragen of suggesties over de Brede Coalitie of wil je aan de slag met een voucher? Laat het ons het ons weten: fraukje.roeleveld@stawel.nl of 06-28439956.

Save the date landbouwcongres

Voor de toekomst van boeren in de regio (Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente) organiseren de gemeentes samen een landbouwcongres.

Wanneer:     6 oktober 2023, 13.00 – 17.00 uur
Waar:           Reggehof, de Höfte 5 in Goor

De agrarische sector staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Als gemeenten zeggen we: ons buitengebied kan niet zonder boeren. Zij voorzien in voedsel, onderhoud van de natuur en het (cultuur)landschap, én leveren inkomsten. Wij nodigen u uit voor een landbouwcongres op 6 oktober 2023. Hoor en zie wat mogelijk is en ga in gesprek over uw kansen. Met voorbeelden uit de praktijk en kennis van specialisten willen we u inspireren om samen met ons de toekomst te bouwen.

Noteer de datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt.

LTO fietstocht Toer de Boer

Op 19 augustus 2023  vindt in de gemeente Losser weer de LTO fietstocht Toer de Boer plaats.

Deze mooie tocht gaat deze keer door de omgeving van de Lutte en de deelnemers kunnen vijf bedrijven bezoeken.

Bij een van de bedrijven halverwege de tocht worden pannenkoeken en eieren gebakken.

Start is tussen 10.00 en 12.00 uur bij de familie Uit het Broek, Puttenpostweg 5 in de Lutte.

Deelname is 5 euro per persoon en dit is inclusief koffie en krentenwegge.
Kinderen tot 16 jaar gratis.

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt?

Voor het 11e achtereenvolgende jaar organiseren we met 6 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op ons eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag op doordeweekse dagen. Wij vinden het erg leuk om u te laten zien wat wij dagelijks doen.

 • Wanneer gaat een koe melk geven (of geeft een koe altijd melk en hoeveel liter dan)?
 • En hoe komt die melk in de supermarkt?
 • Hoeveel eet en drinkt een koe per dag en wat eet en drinkt ze?
 • Hoe lang is een koe drachtig (zwanger)?
 • Hoe vaak wordt er per dag gemolken of misschien zijn er wel melkrobots op de boerderij? En hoe ziet zo’n melkrobot er dan uit?
 • En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?

Wilt u antwoord op bovenstaande vragen of wilt u iets anders vragen, u bent van harte welkom! In de bijlage vindt u alle adressen en data.

We beginnen de rondleidingen om 14.00 uur; totale duur ongeveer 1-1 ½ uur.
AANMELDEN IS NOODZAKELIJK, ZIE DE FLYER OF DE FACEBOOKPAGINA

De rondleidingen zijn geschikt voor alle leeftijden, kosten € 3,- p.p. , kinderen t/m 2 jaar mogen gratis deelnemen.
Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.
Jenny, Bendine, Ans, Bertine, Wilma en Hermieke

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu Vrouwen van Nu publiceren vanaf nu niet meer in Ons Orgaan, omdat ze hun eigen nieuwsbrief beginnen.

Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan