Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Erfcoach
  • Köj rechtevoort de politiek nog vertrouwen?
  • Visie landelijk gebied
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Köj rechtevoort de politiek nog vertrouwen?

Heanigan he’k ’t geveul dat de tied echt heel hard geet, dage vleegt vuurbiej. En stöadig majt wiej nieje dinge leren, wiej oolderen, en doar heurt Leida ok biej, moggen ’t stembiljet met de post metdoon, joa, dat was nog wal ’n slim gedoo woaraj de gedachen good biej mossen hebben, schreven ze in de kraant. 
Mar noa ’n paar dage waren de oetslagen bekeand en dat veul vuur wat pertiejen merakels tegen. Nen eankeling kreeg zovöl stemmen dat he der met kop en schoolders boavenoet stak en dat kan ok wier nich en he’j ’t schoap an ’t drieten.

Joa, en loat noe dat éne meanske kats van de wieze hebben west toen zee bod kreeg dat ze Corona har, zogezegd positief test was. Het har feijlik volgens de regels gewoon in thoes mötten blieven, mar eur weark was van grote betaansie.  En noa dat éne appje mos zee maken dat zee vot kwam, zee greep zo rap ze kon eur tasje en alle paperassen biej mekaa, nee, nich in ne geslötten map, nee….! Bowisse nich, met ‘n tekst good zichboar an de boetenkaant maken zee dat zee vot kwam. Zo geet ’t in politiek Den Haag, de leu majt ’t nich wetten, mar iej möt der éne kwiet den te lastig wördt, noh, dan zoarg iej der per oongeluk vuur dat journalisten ’t könt zeen en dee weet doar good road met, want der is niejs!

’n Oondersten steen mos boaven kommen en stöadig wörden der umhen draeid, slagmoals bunt ze eur geheugen of de kluts kwiet, ok dat is gebroekelijk doar. Mar hier in ’t Oosten van ’t laand wont zoas bekeand, meer wieze leu. Zee hebt vuur den énen politicus den toovallig in Eanske wont ne waandeling maakt. Völ volk op de been vuur den énen kearl den dörven te zeggen woar ’t op stun.

Ik heb a ’n paar moal ’n bröd zeen woarop zien naam as minister president stun. Ofgelopen zommer he’w hier in ’t Oosten van ’t laand heel wat leu oet ’t Westen had um hier vekaansie te hoolden. Bliekboar is eur dat good bevöllen. En noe wiej nog aait met ’n Corona te maken hebt, möt de leu nog stöadig vanoet hoes wearken en dan köj joa ok wal in ’t Oosten van ’t laand wonnen. Dat kan voalgens miej mar op éne wieze, “zee möt zich wal anpassen, oonze Twentse taal leren en weten wat oonze gebroeken bunt, meer is der nich van”.

Leida van ‘n Danngoarn

Visie Landelijk gebied

Tot en met 23 maart konden zienswijzes ingediend worden. In totaal zijn er 41 reacties binnen gekomen. De gemeente bereidt nu een reactienota voor. Daarin worden de zienswijzes samengevat, gebundeld en van antwoord voorzien. Eerst wordt met de wethouder de reactienota besproken en of er aanleiding is tot aanpassing. In ieder geval zijn er enkele ambtshalve wijzigingen die doorgevoerd worden (bijvoorbeeld kleine aanpassingen aan de visiekaart). Nadat het hele college hier een besluit over heeft genomen, gaat de Visie met alle bijlagen naar de gemeenteraad en daar wordt de Visie in twee keer behandeld. Voorafgaand daaraan hebben de indieners van de zienswijzes ook de reactienota ontvangen. In de behandeling in de stedelijke commissie kan men ook mondeling nog punten toelichten als deze bijvoorbeeld niet naar tevredenheid zijn beantwoord.

De volgende stap is dan besluitvorming in de gemeenteraad. Hiervoor staat op dit moment 21 juni gepland, er vanuit gaande dat de voorgaande stappen geen vertraging opleveren.

Vrouwen van Nu:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie

Bezoek de website van vrouwen van nu!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan