Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Informatiebijeenkomst scholenproject
  • De oliebollen en de knieperkes bunt op
  • Jongeren praten over het buitengebied
  • iejs oawer de Streektaal
  • Lonneker Molen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Informatiebijeenkomst over scholenbezoek aan melkveebedrijven

Alle melkveehouders binnen Gemeente Enschede die meedoen aan het melkveehouderijproject zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over boerderijeducatie op donderdag 17 januari a.s. 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd omdat er een wijziging in de opzet van het huidige scholenproject gaat plaatsvinden. Dat heeft een aantal redenen.De deelname van scholen aan het scholenproject van Stawel/Gemeente Enschede neemt af. Enschedese scholen bezoeken melkveebedrijven buiten Enschede via de landelijke organisatie Boerderijeducatie Nederland. Daarnaast is de educatiemedewerker van Gemeente En-schede, die een groot deel van de werkzaamheden voor haar rekening nam, gestopt. Ze is slechts gedeeltelijk vervangen. 

Binnen LTO Noord Regio Oost (Gelderland en Overijssel) is een project Verbinding boer-burger opgestart, waarbij o.a. aandacht is voor boerderij-educatie. LTO ondersteunt het traject waarbij  boeren opgeleid gaan worden tot educatieboer, met keurmerk Boerderijeducatie, zodat er een dekkend netwerk ontstaat van ongeveer 100 educatieboeren in Oost-Nederland. Deze boeren zijn dan beter zichtbaar voor diverse doelgroepen. Door deze professionalisering hebben ze scholen  meer te bieden en de deskundigheid wordt financieel gewaardeerd.

De informatieavond wordt dus gehouden op donderdag 17 januari 2019, 20.00 uur in het Kulturhus in Twekkelo. Op deze avond wordt u geïnformeerd over deze ontwikkelingen. De avond staat ook open voor melkveehouders die nog niet meededen aan het melkveehouderijproject, maar hiervoor wel belangstelling hebben.

Sprekers op deze avond zijn:
Gerrit Meutstege, Stawel
Alida Hoolsema, beleidsmedewerker verbinding boer-burger, LTO Noord
Hanneke Stegeman, projectcoördinator Boerderijeducatie, LTO Noord
Hélène ter Weele, vereniging voor boerderijeducatie Kiekeboer’n

Binnen de werkgroep van het scholenproject hebben we al een paar keer gesproken over de ontwikkelingen. Graag gaan we nu in gesprek met alle melkveebedrijven in Enschede. Heb je interesse, meld je dan aan bij Joke Pasman via mail, app of telefoon: 06-13793855 of mts.pasman-aalpol@outlook.com.

Om u te oriënteren op boerderijeducatie kunt u alvast kijken op:

Met vriendelijke groet namens Werkgroep Scholenproject,
Gerrit Meutstege, Mariëtte de Groot, Barbera Quist, Hermieke Voogd, Wilma Hobbelt, Yvonne Damhuis, Joke Pasman, Dianne Roerink

De oliebollen en knieperkes bunt op

De oliebollen en de knieperkes bunt op;
’t is Dreekönningen vedaag.
De mirreweenterhoornbloazers konnen vemoargen biej de Johanneskeark eurn gang nog goan biej ’t Niejjoarwinnen van de Vereniging Behoold Twekkelo.

De Glühwien was heet genog, alman was good te sprekken en ‘t niejs gung roond geliek met de hapjes en de lekkere gehakballen van Esther, ‘t was wier good vuur mekaa.
De meesten harn Oaldjoarsoavend noar de tillevisie kekken, netuurlijk Oost met dee viefTwentse Toppers. Ik bun ok noar ’t Wilmink theater wes, ‘k har vergangen joar de kaarten al koch en ik was nich ’n enigsten, ik heb völ leu oet ’n boerschop biej oons doar in ’t theater zeen zitten. En de kaarten vuur token joar he’k ok a wier in thoes.
  ’t Was van oald op niej ok slim drok wes in de binnenstad van Eanske stun in ’n Baans, de leu van de Mlieudeenst harn de haande vol weark, mar um ’n uur of tiene op niejjoars-moargen was al den pröttel wier opruumd. In wat stroaten is den pröttel wal langer blieven liggen. Mar an de Gerststroat gung ’t helemoal mis, ne anhanger met hoalt is kats oet mekaa vleugen toen doar vuurweark in ontploffen. In de kraant harn ze ‘t oaver nen gigantischen bom dee doar tusken ‘t hoalt lag. Nen kearl van 54 joar kan ’t nich meer noavertellen, ’t zal oe mar geburen. Iej zollen verwochen dat de leu in Eanske toch better mossen weten, mar at ’t eur in ’n kroam van pas keump bunt wat leu na vergetachtig. Woarum zollen ze zich an de regels hoolden, dat heurt der rechtevoort nich meer biej, bonen hebt ze in de oren!</divp

’t Was ok slim onröstig west in ’t Westen van oons laand biej Scheveningen, stokkern hebt ze doar doan en nich zo zeunig. En met ne harde weend dee vanoet de zee kwam anwaeien koj ’t op de kloompe wal anveulen, dat mos wal ’n keer mis goan. Joa, joa, ne Haagse traditie neumt ze dat doar. En dan geliek op oons an ’t mosteren at wiej met Poaske oonze boakens anstekt. Hier in ’t Oosten bunt de leu toch kloker, Poasvuren wördt nich bouwd vlak biej gebouwen. Wiej kiekt ok earst woar de weend vandan koomp.
Wiej nöalt der ok nich oaver dat wiej ’t hier roeken konnen, biej oons in ’n hook köj alening oliebollen roeken en ’n carbid woar ze met an ’t plearen waren. Gelukkig bunt hier de roeten der in bleven, dat was vergangen joar ok aans.
Mar de tied geet verdan, heanigan hebt de meeste leu eure niejjoarsvisites en gedwungen recepties der wier op zitten en goeie vuurnemmens bunt a wier vergetten.

Ik weans oeleu allemoal ’n heel good en vuural ’n gezoond Niejjoar. 
Leida van ’n Danngoarn.

Jongeren praten over het buitengebied

Onder het motto “Pimp de krimp” gaan jongeren die wonen en/of werken in het buitengebied met elkaar in gesprek over thema’s die volgens hen belangrijk zijn. De De vraag is of we jongeren kunnen behouden voor het platteland door hen ook de kansen te laten ervaren. Om jongeren te behouden voor het platteland is het van groot belang dat het lokaal bestuur intensieve jongerenparticipatie mogelijk maakt. Onvermijdelijke keuzes moeten gemaakt worden, maar het is van groot belang dat ook jongeren meedoen, meedenken en meebeslissen bij de besluitvorming en dat ze invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden.

Het project “Pimp de krimp” van de stichting Plattelands Jongeren Services (PJS) is bedoeld om met groepen jongeren over de thema’s die spelen in het buitengebied te discussiëren die hen bezighouden. Doelgroep; jongeren van 16-30 jaar. In actieve werkvormen worden de jongeren gestimuleerd om allemaal hun bijdrage te leveren. Dit project sluit mooi aan op de bijeenkomst met jongeren die Stawel in februari 2018 heeft gehouden in het kader van de strategische visie bij de Rabobank Enschede Haaksbergen.

Er is inmiddels een groep jongeren van het Enschedese platteland bezig om een eerste bijeenkomst te organiseren. PJS zal in samenwerking met de groep jongeren invulling geven aan de bijeenkomst. Jongeren zullen via diverse kanalen worden geïnformeerd wanneer en waar de bijeenkomst plaats zal vinden. Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met Stawel, info@stawel.nl of 06-51372588

Niejs oawer de streektaal

KTS De Kerstrevue in de Kleine Willem was de meuite weerd net as de eindejaarsshow in ’t Wilminktheater woar de vief Twentse Toppers op de plaanken stunden.

Op 18, 19, 25, 26 en 27 janewari en 1 en 2 februari brengt De Kameleon oet Lonn’ker in ’t Doarpshoes ‘t stuk ‘Noorderzon’ op de plaanken.
Op 8 februari koomp “Gewoon Aans” in ’t Theaterhotel in Almelo met “Volk”.
Op vriejdag 15 meert koomp Jan Riesewiek in ’t kulturhus Johanneskeark op ’n proatstool zitten. Iej könt al kaarten bestellen: johanneskerk@twekkelo.nl
De entree is € 10,- inclusief ne komme koffie en ’n glas dreenken.

Goodgoan, ik weans oe almoal ’n good en gezoond 2019/

Alie van der Veer.
a.h.vanderveer@wolmail.nl

De Lonneker Molen

We gaan 2019 in……

Het blijft een cliche. Wat gaat de tijd toch snel, weer een jaar voorbij!  
En wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar, bijna niet op te noemen! 1851 – 2018: een zeer lange periode sta ik op mijn mooie plekje.
In verschillende ‘hoedanigheden’ heb ik dat beleefd; in goede en slechte (ik zeg liever ‘minder goede’) tijden. En al klinkt het een beetje raar van iemand op deze hoge leeftijd: ik ben nog steeds in de bloei van mijn leven; geen last van burn-out of een midlife-crisis. Nee ik ga er nog steeds 100% voor. Ook in het komende jaar: met nieuwe uitdagingen!

Heeft u dit ook gelezen in de plaatselijke courant van 29 december? De Tubantia heeft de laatste dagen quizvragen over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op deze regio.

En zo waar: bij vraag 2, na de vraag over de vorming van de nieuwe gemeenteraad, kwam deze vraag ter sprake. Heeft u al het goede antwoord kunnen gegeven en vervolgens zou ik kunnen vragen: doet u mee aan de acties die Tubantia in het vooruitzicht stelt???

Grappig, soms moet je allerlei moeite doen om de plaatselijke courant te bereiken (in ieder geval wanneer het goed nieuws is) en soms helpen ze je ongevraagd. Want natuurlijk is er veel geld nodig om de nieuwe ontvangst en werkruimte te realiseren. En laat nu op oudejaarsavond de hoofdprijs van de Staatsloterij in Enschede vallen! Wie de gelukkige is wordt nog niet vermeld en dat is ook maar goed ook; rijen mensen, goede doelen zouden voor de deur staan. Dat is ook wel erg verleidelijk want met een deel van dat geld zou ik in één keer de ontvangst-en werkruimte kunnen realiseren en alle grote en kleine ongemakken die in de loop der jaren toch wel wat zichtbaar worden verhelpen.
Dus toch maar even een poging wagen: ….’beste winnaar, zoekt u nog een goede bestemming voor een deel van uw gigantische prijs; aan de buitenkant van het mooie dorp Lonneker staat een prachtig monument waaraan een bijdrage goed is besteed!!....’ 

Zoals ik al schreef: in 2019 ga ik, met al die mensen om mij heen, vol goede moed verder, zoals uw plaatselijke krant ook al eens eerder schreef en proberen we steen voor steen, euro voor euro bij elkaar te sprokkelen om onze mooie plannen te realiseren (waar u allen dan weer profijt van zult hebben!)

 

Dat het maar een mooie toekomst mag worden!
Dat wens ik u allen ook toe!

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Nieuws van de fiets- en wandelcommissie
- Commissievergadering
- Algemene ledenvergadering
- Muzikale avond in de Kappen

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Dinsdag 15 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in) m.m.v. Jan Terlouw.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.


Donderdag 17 januari: Stawel
Bijeenkomst scholenproject melkveehouderij; Kulturhus Twekkelo
Aanvang 20.00 uur


Donderdag 24 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Commissievergadering.
Aanvang; 10:00 uur. Locatie: café Sprakel in Lonneker
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 28 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Wandelen om het Lonnekermeer.
Vertrek: 13:30 uur bij onze gastvrouw Ine van Aken.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 14 februari 2019. Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Vrijdag 15 februari 2019. Vrouwen van Nu.
Voorstelling met de Nightstars. Muziek uit de jaren 60 en 70.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Kappen in Haaksbergen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 12 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Streektaaldag in de “De Carrousel”,
Aanvang: 10:00 uur. Locatie:  “De Carrousel” in Ommen.


Woensdag 13 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Lezing door notaris Danielle Oosten over het levenstestament.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan