Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Voor niets gaat de zon op
 • Braand op 'n Boeldershook
 • Rondleidingen op de boerderij
 • Kom uit de stad!
 • Niejs oawer de Streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

'Voor niets gaat de zon op'

In Enschede zijn 2 organisaties van inwoners actief op het gebied van duurzame energie: Coöperatie Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede. Naast projecten met ‘zon op dak’ gaan zij nu aan de slag met het ontwikkelen van 7 mogelijke locaties voor zonnevelden.

                                         
Coöperatie Enschede Energie (CEE) is opgericht door 6 wijk- en buurtorganisaties in Enschede. Energie Coöperatie Buitengebied Enschede  (ECBE) is opgericht op initiatief van STAWEL. Beide werken nauw samen op het gebied van verduurzaming van onze gemeente.

De Gemeente Enschede heeft als doelstelling het aandeel duurzame energie in de toekomst flink te verhogen, zodat we minder afhankelijk worden van fossiele energie. Het Rijk wil zelfs dat Nederland in 2050 helemaal CO2-neutraal is, dus dat geen fossiele energie meer wordt gebruikt. Dat is een enorme opgave. De gemeente streeft in zijn nieuwe beleid om de komende jaren 40 ha zonnepanelen per jaar te (laten) realiseren. Dit is als uitgangspunt opgenomen in het onlangs gesloten coalitieakkoord.
In het voorjaar van 2017 heeft STAWEL een enquete gehouden onder de bewoners van het buitengebied. Hieruit bleek dat er veel draagvlak is voor de ontwikkeling voor zon op dak en kleinschalige zonnevelden. Beide Coöperaties hebben nu samen met grondeigenaren plannen ontwikkeld die passen in die ambities van de gemeente en de resultaten van de enquête. Ze willen er duurzame stroom opwekken en tegen een voordelig tarief leveren aan de leden in Enschede. Want de coöperaties hebben ook een sociaal doel.

De opwekking van "groene" energie d.m.v. van zonnepanelen op daken en velden helpt de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente te realiseren. De opgewekte ‘groene’ stroom wordt aangeboden aan de inwoners van Enschede die in de omgeving van het zonneveld wonen.

Inmiddels zijn beide coöperaties begonnen met het informeren van de directe aanwonenden van de zonnevelden. Daarnaast komt er op 26 juli een algemene inloopbijeenkomst voor omwonenden. Begin september zal de gemeente een informatiebijeenkomst beleggen om de plannen die dan ingediend zullen zijn toe te lichten.

De aanleg van zonnevelden heeft impact op de omgeving. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de landschappelijke inpassing van een zonneveld. Maar zonnevelden leggen ook een claim op landbouwgrond en dus op de ontwikkelingsmogelijkheden van een boerenbedrijf. Tegelijkertijd is het een keuze van iedere individuele grondeigenaar om zijn grond in te zetten voor dit doel. Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden waar het uiteindelijk om gaat. Een bijdrage leveren aan de noodzaak om over te schakelen op duurzaam opgewekte energie. Dat dit zowel landschappelijk als bedrijfseconomisch impact heeft is duidelijk. Er moeten keuzes gemaakt worden. Van, voor en door Enschedeërs is daarbij het credo. De coöperatieve aanpak zorgt er voor dat niet alleen de lasten voor Enschede zijn, maar ook de lusten. Lokaal opgewekte energie waarvan de revenuen terecht komen in Enschede. Het spreekwoord zegt ‘voor niets gaan de zon op’ maar daarna begint het werk pas echt!

Wat was ’t wier nen mooien dag vedaag vuur de leu dee hen fietsen wollen of geneuglijk op ’n terrasje zitten met ‘n lekker koald pilsje. Dat was vergangen wekke nich aans, ok
ne mooie strakke blauwe loch en froaj wat Oostenweend, good weer um te heuien. Mear dat hoof al nich meer want der vaalt niks meer te heuien. Deur dee anhoalende dreugte steet der zowat gin grös meer in de weare en sproeien, doar hebt zee van hogerhaand a ne pinne vuur stökken. Nee, vergangen wekke harn zee ’t  water heel har neudig, stöadig wörden der duur nen helikoper met nen bak der oonder tiendoezend liter water oet nen plas in ’t Rutbekkerveald haald. Doarmet hebt zee prebeerd um den groten braand biej ’n Boelderhook te blussen. Venemstige leu harn al woarschauwd dat den bult ofval van zun 100 biej 200 meter völs te hoog was en makkelijk in ’n braand kon vlegen, mear zee harn zich an de regels hoalden. Ok wier van dee regels dee eargens achter ’n buro oet bunt dach, joa en toen harn zee ’t schoap an ’t drieten en was der miln in ‘n nach ging hoolden meer an, nen onmeundigen braand biej ’t ofvalverwearkingsbedrief, haande vol weark vuur de Braandweerleu, foi wat gunt ’t der of met al dat geleui.

De leu in Bookel konnen eure lol ok wal op met dat gevleeg van den helikopter stöadig hen en wier. En al dee duustere en stinkende wolken dreven zomear de kaante van ’t Westen op, de leu in Dealden konnen geelsnich in ’t zwembad. Lekker boeten zitten in ’t zunneke was der ok nich biej, want duur dee smerige staank koj doar ok nich doeren, loat stoan da’j ‘t vleis boeten op de bbq konnen doon . Zölfs de leu in Deaventer konnen ’t doar nog roeken, ’t woondert miej dat ze ’t in Rotterdam nog nich in de smiezen harn, doar könt ze heel good roeken, dat hew met Poaske wal vernömmen. RTV-Oost was der ok slim drok met um de leu op de heuge te hoolden en harn a ekstra oetzendingen vuur radio en tillevisie. Ze zearen dat ’t nich schadelijk zol wean vuur de gezoondheid, mear dat möj ok ofwochen. Later ko’j in ’n Baans leazen dat ’t better was um de beeste nich in de weare te doon woar dee Boelderhookweend oaver was trökken. Zollen zee noe wear-kelijk deanken dat der noch eargens grös in de weare steet, schoape bunt ‘t, of nich dan.

Der wörden ok anroaden um eargens aans te goan sloapen a’j der kort bij wonnen, bun ik bliej dat de weend disse dage noar ’t Westen geet.

Leida van ’n Danngoarn

Rondleidingen op de boerderij

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt? Voor het 6e achtereenvolgende jaar organiseren we met 5 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op ons eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag op doordeweekse dagen. Wij vinden het erg leuk om u te laten zien wat wij dagelijks doen.

 • Wanneer gaat een koe melk geven (of geeft een koe altijd melk en hoeveel liter dan)?
 • En hoe komt die melk in de supermarkt?
 • Hoeveel eet en drinkt een koe per dag en wat eet en drinkt ze?
 • Hoe lang is een koe drachtig (zwanger)?
 • Hoe vaak wordt er per dag gemolken of misschien zijn er wel melkrobots op de boerderij? En hoe ziet zo’n melkrobot er dan uit?
 • En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?

Wilt u antwoord op bovenstaande vragen of wilt u iets anders vragen, u bent van harte welkom!

We beginnen de rondleidingen om 14.00 uur; totale duur ongeveer 1-1 ½ uur.
(Alleen op maandag is aanmelden noodzakelijk)
De rondleidingen zijn geschikt voor alle leeftijden, kosten € 2,50 p.p. , kinderen t/m 2 jaar mogen gratis deelnemen. Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.

Hartelijke groet,
Jenny, Bendine, Ans, Bertine en Hermieke

Kom uit de stad 2018

Op zondag 26 augustus wordt weer de jaarlijkse fietstocht “Kom uit de stad!” georganiseerd(vroeger heette dit Toer de Boer). Deze keer starten we bij melkveebedrijf ten Vergert aan de Penninkskottenweg 9. U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 uur. De tocht voert door de mooie omgeving van de Lonnekermarke en er is ook een stop bij het Syrisch Orthodoxe klooster en landgoed Hoge Boekel. Het eindpunt van de route is bij melkveebedrijf Roerink, Hoge Boekelerweg 480. Nadat u het bedrijf hebt bekeken, kunt u hier gezellig napraten met een pannenkoek en een drankje.

Niejs oawer de streektaal

Goa ’n keer kieken biej oonze noabers in ’n Achterhook. Op 22 juli wördt biej Erve Kots in Lievelde ’t Dialect Festival ‘Grenzenloos Platt’ hoolden. Met optredens van oonder meer Boh Foi Toch, de Jan Ottink Band, Jack Weijkamp, Marga Kool, de Grolsche muziekvereniging en nog völle meer is dit ’n uniek festival roondum ‘t Nedersaksisch dialect. Vanof 10.30 uur köj doar trechte en ’t geet ’n helen dag duur tot ± 18.00 uur. Vuur € 10,- op noar Erve Kots, Eimersweg 4 in Lievelde, gewoon hen goan.

A’j vroagen hebt of iej weet dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090,

Alie van der Veer.

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- LET OP!!! Dagtocht 12 september gaat niet door

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender:

Woensdag 25 juli. Vrouwen van Nu.
Summerschool
Aanvang: 09:30 Locatie: De Maathoeve in Heeten.


Dinsdag 31 juli. Vrouwen van Nu.
Fietstocht: de Vlinderroute.
Vertrek 13:30 uur vanaf de steenfabriek in Losser.


Zondag 26 augustus 2018; Stawel
Fietstocht “Kom uit de stad”
Start tussen 10.30 uur en 13.00 uur
Penninkskottenweg 9


Donderdag 13 september. Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst organisatie kerstbijeenkomst 2018
Dames Twekkelo, Lonneker en Stad.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.


Zondag 23 september; Stawel
Twentse Landdag; Ledeboerpark


Donderdag 27 september. Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2018/2019.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Nadere informatie volgt.


Dinsdag 9 oktober. Vrouwen van Nu.
Inspiratiedag 2018.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: De Grolsch Veste.
Nadere informatie volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan