Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Landbouwanalyse
  • Postcoderoos
  • Dierenactivisten, biej de beesten of
  • Inzamelingen landbouwplastic
  • Rondleidingen bij de boer
  • Openluchtspel De Vriendschap
  • Popfeesten Usselo
  • Niejs oawer de Streektaal
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Landbouwanalyse

Dit voorjaar is in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Stawel een analyse gemaakt van de landbouw in Enschede door het Kadaster en Wageningen UR. Dit onderzoek is eind mei afgerond en opgeleverd. De landbouwanalyse is één van de bouwstenen voor een op te stellen visie op het landelijk gebied en de energievisie. Een andere belangrijke bouwsteen is de het rapport dat opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de kwaliteit van het landschap. En natuurlijk is er op basis van de Nota Reikwijdte en Detailniveau een Milieu Effect Studie gedaan naar de mogelijkheden van duurzame energieopwekking in Enschede. Al deze informatie wordt gebundeld in een discussienota voor de gemeenteraad, die eind deze maand behandeld gaat worden. Belangrijk is dat de landbouw nu een duidelijke plek heeft gekregen in het traject dat uiteindelijk moet leiden tot een Energievisie en Strategische visie op het buitengebied.

De landbouwanalyse levert veel informatie op. Het bestuur van Stawel zal dit in haar eerstvolgende vergadering bespreken. Nadat ook de raad en gemeenteraad kennis hebben kunnen nemen van deze nota zal deze ook beschikbaar komen via onze website. In de volgende editie van Ons Orgaan besteden we hier meer aandacht aan.

Postcoderoos

Bij een postcoderoos (officiële naam Regeling Verlaagd Tarief) kunnen deelnemers profiteren van teruggave van de energiebelasting zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak liggen. Voorwaarde is wel dat de deelnemer in dezelfde postcoderoos ligt als de installatie waar de energie wordt opgewekt. De energiecoöperaties ECBE en CEE laten komende zomer zonnepanelen plaatsen op twee daken bij Koosveld Recreatiewoning. De eigenaren, familie Berenbroek, vinden het mooi om op die manier burgers te betrekken bij de energieopwekking die op hun daken plaats vindt.

Tijdens de voorlichtingsavond op 28 mei bleek er ruim voldoende belangstelling te zijn om de opgewekte stroom af te nemen. Daarom kan binnenkort de opdracht tot uitvoering van het project worden gegeven. Deelnemers aan de postcoderoos zijn 4 cent per KWh goedkoper uit als zij lid en afnemer worden van de cooperaties en afnemer van de coöperatieve groene energie via https://samenom.nl/ .

Nieuwe projecten
Als het eerste schaap over de dam is……, dat geldt ook voor postcoderoosprojecten. Beide coöperaties zijn op dit moment alweer bezig om snel nieuwe zonneprojecten op daken te ontwikkelen. Daardoor kunnen steeds meer mensen lokaal opgewekte energie afnemen. Hou de berichtgeving hierover in de gaten en meldt u aan als u belangstelling heeft.

Financiering
Om de ontwikkeling van alle projecten te kunnen financieren hebben de coöperaties afspraken gemaakt met het Energie Fonds Overijssel (EFO). Maar ook lokale financiers (crowdfunders) kunnen met zicht op een mooi rendement investeren.

Op 18 juni bent u om 19.30 uur (inloop 19.15. uur) van harte welkom in het kantoor van Enschede Energie aan de Boulevard 1945-3 (naast de ING bank) Hier wordt een informatiebijeenkomst over een nieuw op te richten organisatieonderdeel, Duurzame Ontwikkeling Enschede B.V. (DOE) gehouden. Voor nadere informatie kunt u kennisnemen van het informatiedocument dat bij de Autoriteit Financiële Markten is ingediend. (beschikbaar vanaf uiterlijk 16 juni) op de website https://enschede-energie.nl/informatie-document/ . De avond start op 18 juni om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Heb je interesse, meld je dan aan via info@enschede-energie.nl

Dierenactivisten, biej de beesten of

Wat löp der toch völ vrömd volk op ’n diek, en doar bedool ik nich de leu met dee oaverdag an ’t fietsen of waandelen bunt of noar ’t weark hen goat.

Ik wil ’t oaver de leu hebben dee op 13 mei oongevroagd biej nen boer ’n stal in kwamen vlegen en ok nog meanen dat zee doar good an deuden en rech van sprekken harren. Nee, dee dwarsliggers kwamena nich allenig of met zien tweeën, nee zun 125 man stun doar in Boxtel te blearen nodat ze de stalduren los hadden brökken. Boeten leupen ok nog zun honderd van dee niksnutten alsof ze almoal vekaansie harren.  Of warren ’t studeanten dee ’t in ‘n kop was slagen, dee zollen dan van mie vuurleupig ginne oetkering meer kriegen. ’n Boer zit der lillijk met en könt vuurleupig ok gin vearken ofleaveren, ’n vervoersverbod van dree wekke umdat dat volk meugelijk zeektes met hef brach. En wel zal dat almoal betalen, van dee schreeuwers köj niks verwochen, dee hooldt eand van de moand de haande op. Joa, ze deankt rechtevoort dat ze oaveral recht op hebt.

Gin woonder dat nich allenig de boeren mar ok de motten op ’n biestern waren en ’n antal kuurken oonder de veute leupen. Oonderwiel harren de boeren mekaar op de heugte brach en dee wollen netuurlijk geern helpen de raddraeiers vot te jagen. Noa good tien uur hef de ME ’n eand maakt an dizze biejzeundere

gebeurtenis noadat ’n Burgemeister van Boxtel doarvuur ’t bevel har geven.  Wat van dee leu wörden oppakt en hebt misschien ne bote kregen of nen taakstraf. Mar den boer en ziene femilie hebt leavenslaank, ’t geet eur nich in de koale kleare zitten. ’n Schrik zit der good in biej ’n antal boeren en wat könt ze doar aans tegen doon as ’n paar hellige heunde ’s nachens los loaten lopen op ’t earf? Zol ’t tot dee activisten deur wean drungen dat völ van eure grötoalders zun 75 joar leden ok ’n boer opgungen en heel bliej waren at ze ’n stukske spek metkregen. Toen waren de leu nog wies met de boeren en zo heurt ’t ok.

Leida van ‘n Danngoarn

Inzameling landbouwplastic 2019

Ook dit jaar vindt er weer plastic inzameling plaats. Het heeft wat langer geduurd dan anders. Dat heeft te maken met het feit, dat er nu kosten aan verbonden zijn aan het ophalen van het plastic. Om deze kosten weer terug te ontvangen, hebben we besloten om elke vracht heen en terug te wegen en aan de hand van het gewicht later een factuur naar iedereen te sturen, zodat het ook op papier staat wat je afgevoerd hebt. De kosten van de inzameling zijn € 10,- per 100 kg ex BTW. Dit geldt voor zowel landbouwplastic als stretchfolie. Mocht alle kosten meevallen dan kan het zijn dat het 1 á 2 euro/100 kg goedkoper uitvalt.

Het plastic dient bezem/veegschoon en gebundeld aangeleverd te worden (dit scheelt in de aangeleverde kg). Stretchfolie kan ook aangeboden worden mits het strikt gescheiden is van het andere plastic en er mogen geen netten bij de stretchfolie. Alles kan wel in één keer gewogen worden. Ook big bag zakken willen ze niet hebben.  De inzamelaar accepteert anders het ingezamelde plastic niet.

De inzamelactie wordt dit jaar gehouden op:
Datum: dinsdag 25 juni
Tijd: 9.30-15.00
Waar: Jan Dalenoord, Leppeweg 201 te Broekheurne

Eerst wegen bij ’t Kippenboertje (schuin tegenover Jan Dalenoord). Hier worden de naam adres woonplaats en e-mailgegevens genoteerd, t.b.v. de factuur (voor snelle afwikkeling graag dit op een blaadje meenemen). Na het lossen kan leeg gewogen worden en worden de geleverde kg erbij vermeld. Er is iemand aanwezig voor het laden (met voorlader, verreiker of kraan).
Voor vragen kan contact opgenomen worden met:
-        Herman Luunk – 06-50670011
-        Remco Waanders – 06-27072740

Rondleidingen bij de boer

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt? Voor het 7e achtereenvolgende jaar organiseren we met 6 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op ons eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag, behalve op zondag. Wij vinden het erg leuk om u te laten zien wat wij dagelijks doen.

-        Wanneer gaat een koe melk geven (of geeft een koe altijd melk en hoeveel liter dan)?
-        En hoe komt die melk in de supermarkt?
-        Hoeveel eet en drinkt een koe per dag en wat eet en drinkt ze?
-        Hoe lang is een koe drachtig (zwanger)?
-        Hoe vaak wordt er per dag gemolken of misschien zijn er wel melkrobots
op de boerderij?
-        En hoe ziet zo’n melkrobot er dan uit?
-        En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?

Wilt u antwoord op bovenstaande vragen of wilt u iets anders vragen, u bent van harte welkom!

Met Mekaar,..Vuur Mekaar

Dit jaar speelt toneelvereniging “de Vriendschap” het openluchtspel ‘Met Mekaar,..Vuur Mekaar’, geschreven door één van onze eigen leden! Het speelt zich af in de hedendaagse tijd op het boerenerf van de familie Ophuis. Allerlei herkenbare dagelijkse zaken, humor maar ook een serieuze ondertoon en levende have maken het tot een boeiend geheel. De technische commissie is druk bezig om een heel mooi decor te maken en de spelers zijn samen met de regisseur al weer volop bezig met repetities. Wij nodigen u van harte uit om onze voorstellingen te bezoeken op onze mooie locatie op het military terrein in “het Teesinkbos”! Parkeren en ingang is via sportpark de Zweede. De speeldata zijn: vrijdag 5 juli , zaterdag 6 juli , dinsdag 9 juli , vrijdag 12 juli en zaterdag 13 juli 2019.

Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij Dorpswinkel Wildenborg in Buurse, fa. Thuys in Boekelo, Johan ter Brugge, 053-4761869, Mia Gunneman, 053-4611345 en Riëtte Wissink, 06-23726729. U kunt ook kaarten bestellen via onze website:  www.devriendschap.com. Op onze website vindt u alle verkoopadressen en ook het laatste nieuws rondom de voorstellingen.
Zoals u van ons gewend bent ontvangen wij u met een kopje koffie en in de pauze en na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje gezellig napraten. Graag tot dan!
Toneelvereniging “De Vriendschap”

Popfeesten Usselo 2019

Van 27 t/m 30 juni staan Usselo en omstreken weer in het teken van de Popfeesten! Ook dit jaar is er weer een divers programma samengesteld voor jong en oud. Naast een aantal vaste programmaonderdelen staan er ook nieuwe activiteiten op het
programma! Het weiland naast de Wissink's Möl aan de Haaksbergerstraat wordt weer omgetoverd tot feestterrein.Tijdens dit weekend is er van alles te zien en te beleven. Bekende artiesten treden op en er worden meerdere sportieve activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud is dit een geweldig uitje, dus kom gezellig met het hele gezin naar de Popfeesten Usselo! Kort overzicht van het programma:

Donderdag 27 juni 
19.30 uur; Bonte avond OBS Molenbeek, locatie Usselo

Vrijdag 28 juni 
13.30 uur tot 16.00 uur; Seniorenmiddag
18.30 uur; vogelschieten sponsoren
19.30 uur; vogelschieten regulier
19.00 uur; fairpreum’n in Össel
21.00 – 0.100 uur; PROOST

Zaterdag 29 juni
12.00 uur; Kinderspelen OBS Moelnbeek, locaties Usselo en Boekelo
15.00 - 19.00 uur Beachsoccer (4 tegen 4)
20.00 - 01.00 uur It All Started In The Nineties

Zondag 30 juni
12.00 - 17.00 uur Springkussen spektakel
13.00 - 17.00 uur Beachvolleybal (4 tegen 4)
15.00 - 17.00 uur Buikschuiven
17.00 uur Verrassingsact

Kijk voor het hele programma op popfeesten-usselo.nl en Facebook

Niejs oawer de streektaal

KTS’n Verkoop van ‘t nieje muziek-theaterspektakel Hanna van Hendrik löp good, der bunt al ’n antal vuurstellingen kats oetverkoch. Mar der gebuurt völ meer op ’t gebied van de Streektaal, nem de leu van de Vriendschap, bunt al drok gangs met repeteren.
Op 21 juni is ’t Zunnewende festival op landgoed Schuilenburg in Heldern, ’n joarlijkse gebeurtenis woarbiej heel völ zang, vuurdrach en verhalen in de Streektaal an bod komt.

Op zundag 30 juni wördt in ’t Openluchtmuseum in Oatmöske ’t tweede Twentse Songfestival hoolden, doar koomp völ joonk en anstormend talent op of, mis ’t nich.
Vergangen wek bunt ok alle nieje gidsen van de völle Twentse theaters oetkömmen, keuze genog in de völle vuurstellingen in oonze mooie Streektaal.
Al met al geet ’t de goeie kaant op en beste leu “proat Twents as ’t eaven kan”.

Heb iej niejs oaver ‘tTwents? Bel of mail noar:

Alie van der Veer
074-2911090
a.h.vanderveer@wolmail.nl

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Summerschool 2019

 


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan