Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Wethouder van Agteren ontvangt resultaat visie op buitengebied
  • Verkiezingen
  • As de dagen lengen goat de nachten strengen!
  • Niejs oawer de Streektaal
  • De Lonneker Molen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Wethouder van Agteren ontvangt resultaat visie op buitengebied

STAWEL overhandigde wethouder van Agteren vrijdag 9 maart de resultaten van drie avonden strategische visie op het buitengebied. Drones en melkrobots, ondernemerschap de ruimte geven, maar met oog voor kwaliteit van het landschap en goed noaberschap. 

Een grote opbrengst aan ideeën en voorstellen. Dat is het resultaat van drie avonden over de strategische visie op het buitengebied. Op 5, 13 en 15 februari kregen burgers en ondernemers in het buitengebied de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van het buitengebied. En dat het leeft bleek uit de opkomst. De zaal zat elke keer vol en stoelen moesten uit alle hoeken bijgesleept. De avonden werden geleid door Jan Jaap Bats. Hij wist de aanwezigen na enige aarzeling in het begin toch te inspireren.

De resultaten zijn nu gebundeld en door Gerrit Jan van der Veen, voorzitter van STAWEL, aan wethouder van Agteren overhandigd in aanwezigheid van een aantal deelnemers aan de avonden. De boodschap is duidelijk; bewoners en ondernemers van het buitengebied willen zeggenschap hebben over hoe het buitengebied eruit komt te zien. En STAWEL wil graag de partij zijn om dit proces te begeleiden. Wethouder van Agteren onderstreepte het belang de betrokkenheid van STAWEL en gaf aan dat het belangrijk is om de burgers in het buitengebied hierin een stem te geven. Hij neemt het resultaat mee in de overdracht aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college.

Verkiezingen

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We mogen dan weer naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. En langzamerhand begint de strijd te ontbranden. Maar lopen ‘we’ er met zijn allen warm voor? Hebben we er zin in? Dat blijkt nog niet heel erg en daarom is de TC Tubantia met een actie begonnen om het opkomstpercentage op te krikken richting de 80%. Vier jaar geleden was die zelfde opkomst in Enschede nog maar 43%. Nu zou je kunnen zeggen; “als ze niet op komen dagen, dan zullen ze wel tevreden zijn”. Maar of dat het geval is? 

Veel mensen lijken het gevoel te hebben dat de gemeenteraad niet belangrijk voor ze is. Of ze zijn niet op de hoogte waarover de gemeenteraad beslist. Of ze vinden in alles wat de gemeenteraad beslist het bewijs dat ‘de politiek’ toch niet luistert en er alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf zit. En die gedachtegang is jammer. Juist diezelfde gemeenteraad beslist over zaken die mensen dagelijks raken.  Of het nu bijvoorbeeld gaat om onderhoud van de openbare ruimte, nieuwbouwplannen of  thuiszorg, de gemeente is altijd dichtbij. En daarom heeft uw stem ook invloed op de keuzes die de gemeente daarin maakt. 

In het buitengebied is het besef nog sterk aanwezig dat stemmen een morele plicht is; jij moet gebruik maken van jouw stemrecht. En daarom is de opkomst daar traditioneel bovengemiddeld. Dat betekent niet altijd dat het geluid van het buitengebied goed gehoord wordt. De meeste raadsleden hebben geen directe binding met het buitengebied en zijn daarom minder goed op de hoogte wat er leeft. Een mooie taak voor Stawel om de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W bij de les te houden de komende vier jaar als het om het buitengebied gaat.
Maar eerst allemaal stemmen, op naar de 80%!

As de dagen lengen goat de nachten strengen!

En dat hew vernömmen de leste dage, ’t was wier oalderwets koald en de Oostenweend bleus zowat dwars duur ’n jas hen, geveulstemperatuur van min 15 zeai ’n weerkearl.

De leste wedstrieden van de Olympische spelen warn achter de rug en bienoa alman hef lekker waarm in ’n luien stool kekken noar de gewealdige prestaties van oonze jeugdige schaatshelden en heldinnen. Tjonge jonge, wat gung ’t dervan en wat was ’t mangs spannend. Al dee inspanningen hebt eur gin weendeier leg, de éne noa de aandere goalden medaille wörden in de wacht slept, mer ok met zulver en broons warn de schaatsers tevrea op ne eankele oetzoondering noa, mea dat hool iej toch.
En heanigan begun ’t ok te kriebelen biej de schaatsleefhebbers, zol ’t nog wat wörden dit joar? De weersvuurspellingen kwamen dit moal oet en ’t wörden koalder en koalder.
De schaatsen wörden oet ’t vet haald en votbrach um te loaten sliepen of niejen koch.
In Hoksebarge warn ze al nen helen tied gangs west um dee eerste schaatsmarathon op natuuries in de wacht te sleppen en dat is eur lukt ok. In ’t Vjenne hebt ze zich drok maakt vuur de eerste NK curlingwedstrieden hier in ’t laand, wier ’n keer wat aans.

En koald dat ’t was, net as vroger, toen ha’j nog ginne centrale verwaarming in ’t hele hoes. Toen ha’j iesblomen op de roeten van de sloapkamer, dee he’k noe geels nich zeen.
’t Is a mangs lastig genog at oe de roeten van ’n auto bevreest en a’j krabben möt.
Wiej hebt wier ’n record derbiej haald, ’t éne noa ’t aandere, wiej hebt der stöadig met te maken, zo hew weendkracht 8 in janewari en vuurjoarstempereturen begin februari.
’t Nieje record is dat ’t op ’n lesten dag van februari nog nooit zo koold is west as noe.  Mea de schoolkeender hier harn vuurjoarsvekaansie en hebt wier vuur ’t eerst noa joaren op netuuries stoan en dat leaveren slagmoals mooie plaatjes op vuur de kraante.
Wat zol ’t voalgende record wean? Miskien wal de opkomst biej de verkiezingen van ’n Gemeenteroad. Zee doot eur best, de stroat op, biejeenkömsten organiseren en vuural kuieren met de leu. Woar maken wat ze beloawt möw nog ofwochen. Kon wal es ‘n record wörden van ‘de slechtste opkomst ooit’, wel zal ’t zeggen.

Leida van ’n Danngoarn

Niejs oawer de Streektaal

KTSOp ’n dialectoavend van 15 februari biej ’t Wapen van Beckum was heel völ volk. Jammer dat Annie Schreijer met griep in ber lag, mer de aandere sprekkers hebt good eur best doan zoas Herman Finkers. ’t Was alman dudelijk dat oonze Twentse sproake bewaard möt blieven en vuural meer broekt möt wörden in ’t dagelijks leaven ok duur de jongeren.
 
De IJsselacademie hef bod doan an 1000 basisscholen in Oaveriessel um keender disse moand könnig te loaten wörden met de Streektaal. Duur Streektaal te doon  wördt ’t taalgeveul van de keender better en meender fouten in ’t Hollaands maakt. Iej könt de verhalen leazen op: educatie.mijnstadmijndorp.nl/verhalen/bokkers of /verhalen/de-drie-kleine-biggies of /verhalenmorn-in-de-kraante.
 
Op 7 meert is der nen dialectoavend in de Lutte biej ’t Dorpshoes erve Boerrigter an de Plechelmusstroat met Algerak, Harry Nijhuis en jongs dee Anton met den bok doot. Op 23 meert spölt Algerak biej Het Punt in Vroomshoop en Jan Riesewijk keump doar ok an ’t woord tehope met Thea Kroese.
Op 27 meert is der ne dialectoavend van ’n Kreenk biej ’t Hoogspel in Deelden, noa de joarvergadering wördt de finale van de verhalenwedstried hoalden, de mooiste verhalen en gedichten vuurleazen en Dorothee Spijker zeengt eure leedjes in ‘t dialect.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

De molen laat van zich horen

“Koud he ”
De Olympische Spelen zitten er weer op. Veel mensen moeten weer op zoek naar een andere dagbesteding want wat was er veel te zien op de TV. De titel boven mijn stukje verwijst ook naar jaren terug toen Yvonne van Gennip in het bezit kwam van meerdere gouden medailles en een muts kreeg met de tekst ‘goud he’

In deze koude periode dacht ik: 1 letter veranderen en we kunnen mutsen maken met de tekst: koud he? Want koud is het aan het einde van de meteorologische winter die op 28 februari overgaat in de lentemaand.

Van lente is er nog geen sprake; het is super koud en dat is niet alleen slecht voor mensen (de temperatuur in de molenwinkel kwam deze week niet boven de + 5 en het was afzien voor de medewerkers) maar ook voor oude molens. Volgens mij waren mijn wieken vastgevroren en had ik wat extra hulp nodig van de molenaars,  die in deze kou mij toch aan het lopen wilde hebben. Hulde aan de trouwe vrijwilligers die in weer en wind en kou met mij bezig zijn.

Genoeg over de kou, we gaan tenslotte de lente tegemoet en dat brengt mij ook al weer op de Paasdagen. Het eieren zoeken op mijn molenerf was vorig jaar een groot succes. Jong en oud was actief bezig met het zoeken of met het raden van de zin die je kon maken wanneer je alle letters op de eieren gevonden had. Een succes is geen garantie voor een volgende keer en daarom is er nu weer een andere leuke activiteit gepland op Tweede Paasdag waaraan u beslist moet deelnemen. Ik weet dat er op meerdere plaatsen in de omgeving activiteiten worden gehouden, maar de mooiste en leukste is natuurlijk bij de Lonneker Molen. Een tipje van de sluier wil ik al wel oplichten. U bent welkom van 11.00 – 16.00 uur en u kunt allemaal, jong en oud, een mooie wandeling van ca 3 km maken in de omgeving waarin u onderweg Lonnie en Mollie, 2 prachtige kippen, moet helpen zoeken naar hun ‘kinderen’. 

Van alles kun je tegen komen, zelfs bij terugkomst op mijn erf. Daar is ook van alles te beleven en natuurlijk hoop ik dat er net op tijd weer kuikentjes uit de eieren komen, zodat je deze in de molenschuur kunt zien.Natuurlijk is er koffie/thee, ranja met molencake en lekkere Lonnekermolen pannenkoeken te koop.
O ja……….en uit de goede oplossingen van de puzzeltocht, kiezen we een winnaar en die krijgt een heerlijk molenpakket.

Graag tot ziens op 2 april!!

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Opbrengst collecte Algemene     Ledenvergadering 
- De fiets- en wandelcommissie
- Paasmiddag 22 maart
- Lezing over gezonde voeding
- Provinciale Agrarische Excursie
- Eerste bijeenkomst organisatie     kerstavond
- Bezoek kasteel Het Nijenhuis Heino
- Jaarlijkse tweedaagse fietstocht 2018

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 21 maart; buurtkring Twekkelo
Kaartavond gezamenlijke buurtkringen
Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur


Donderdag 22 maart. Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Donderdag 22 maart. Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Dinsdag 27 maart. Vrouwen van Nu.
Wandelen in Delden.
Vertrek 13:30 uur vanaf “Het Hoogspel” in Delden. 


Maandag 2 april (tweede paasdag); Lonneker Molen
Paaswandeling met opdrachten voor jong en oud
11.00 uur – 16.00 uur


Woensdag 4 april; buurtkring Twekkelo
Kaartavond gezamenlijke buurtkringen
Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur 


10, 11 en 12 april: Vrouwen van Nu.
Agrarische dagen
Aanvang: 09:00 uur. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Carrousel in Dedemsvaart. Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Woensdag 18 april: Vrouwen van Nu.
Lezing door Erna Roossink over gezonde voeding.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo. 


Donderdag 26 april. Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst dames uit Twekkelo, Lonneker en Stad.
Bespreken kerstbijeenkomst.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo. 


Woensdag 2 mei. Vrouwen van Nu.
Bezoek kasteel Het Nijenhuis te Heino/Wijhe.
Vertrek om 12:30 uur met auto’s vanaf de carpool aan de Afinkstraat.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei. Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de omgeving van Lochem.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Zondag 23 september; Stawel
Twentse Landdag; Ledeboerpark


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan