Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Nieje boeren
  • Visie Landelijk Gebied en Energievisie ter inzage
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Nieje boeren

’t Is ’n heel gedoo rechtervoort met de oamndklok, noa ’t etten köj höast neargns meer terechte. Joa, ’n moal rap hen bosschoppen doon en  doar he’j ’t met had.

Dan wördt ‘t al gauw luk meer noar de tillevisie kieken en doar veul mien oog op dee ‘nieje boeren’, dat was ’n antal wekken achter mekaa op de tillevisie. Hebt ieleu doar ok noar kekken en wat duchen oeleu doarvan?

Zölf was ik der niej noar hoo lang ze ’t doar met mekaa oet zollen hoolden, want slagmoals harren ze ’t met mekaa in ’t vet, van ’n eersten dag of an. Ik heb ok al kunnege boernleu sprökken dee ’t hemoal nich meer wollen zeen en dat kaan’k ok good begriepen, ’t boerken geet rechtervoort wal luk aans. ‘k Möt zeggen, ’t was wal ne mooie stea doar miln op ’t plattelaand van Dealdenerbrook, ruumte zat in en roondum de boerderiej en an sloapplaatsen gin gebrek, al was ’t dan boaven op ’n zoalder en in de hiel. Iej könt ’t ok nich vergelieken met “boer zoekt vrouw”, mar ie’j könt ’t nich weten, noa ’n paar oetzendingen wörden ’t dudelijk wel mekaa wal mog lieden.

De tene trökken miej mangs krom bie ’t zeen hoo wat van dee klussen an wörden pakt, ik heb nog nooit met maakt da’j met twee vrouwleu éne koo gungen melken.‘t Grös maeien gung eur ok nich zo bes of en laand umbouwen is toch ok ging vrouwleu weark, mar ’t veul mie har met dat ze de meeste opdrachen wal kloar kregen tot kloompe maken an too. En ze konnen doar ne tukstuver met verdenen. ’t Was ok wal eaven wennen vuur de meesten um ’t leve vearken, geslacht en wal wierum te kriegen. ’t Was good dat slager Harink zölf de därme al schoon har maakt en dee loch eur bespoard bleef, de loch van ’n bok was a slim genog.

Ieder bod wörden ’t spannend as ’t spel spöld mos wörden en ok hier leup ’t aans of dan wat van dee nieje boeren harren hopt en verwocht. Slagmoals wollen ze den prewwel van ’n kok wal vot hebben, mar dat vreus eur stöadig op ’n emmer. En an ’t leste mos één den ’t meeste weark har doan en alman har hölpen toch het duel an. Met ’t anwoord op de vroagen gung ’t mis en kon he ziene taske pakken. Vuur em was ’t spel spöld en staank vuur daank.

Oonderhaand he’k mie of zitten vroagen woarum ze zun programma loat zeen oaver ’t boerken roond 1850. Geet ’t um de ‘romantiek’ van de landbouw en leu te loaten geleuven dat ’t hier wier op an möt zoonder stikstof en CO-2 oetstoot? Waard oe, nich allenig op de tillevisie he’j leu dee mekaa der oet wearkt, ok in ’t dagelijks leaven he’j der met te maken. Totdat der gin etten meer genog is en leu honger möt lieden.

Leida van ‘n Danngoarn

Visie Landelijk Gebied en Energievisie ter inzage

De Visie Landelijk Gebied Enschede (structuurvisie) geldt voor het hele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de stad en de dorpen.

De Visie Landelijk Gebied is nog niet vastgesteld. Op 10 februari is het ontwerp van de Visie met bijbehorende stukken ter inzage gelegd. U kunt op het ontwerp van de Visie een reactie geven door uiterlijk 23 maart 2021 schriftelijk of digitaal een zienswijze in te dienen. Daarin schrijft u op wat u van de ontwerp-Visie vindt. De gemeente geeft op alle zienswijzen antwoord in een reactienota. De gemeenteraad neemt alle zienswijzen mee bij het vaststellen van de Visie omstreeks mei 2021.

Vanaf 10 februari 2021 kunt u de Visie gedurende zes weken digitaal inzien via de website van de gemeente www.enschede.nl/landelijkgebied.

De Energievisie
De ontwerp-Energievisie ligt van 18 februari tot en met 31 maart in ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen via een zienswijze laten weten wat hij of zij ervan vindt. Het college van B&W stuurt de reacties vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Voor de ontwerp-Energievisie is veel informatie opgehaald. Via de campagne ‘Enschede wekt op’ zijn inwoners gevraagd om te helpen zoeken naar geschikte locaties voor het opwekken van zonne- en windenergie. En op 8 mei 2019 was er een stadsbrede bijeenkomst waar vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek gingen. Ook hebben we via onderzoek veel informatie opgehaald. Als u uw reactie wilt geven op één of meer onderdelen van de ontwerp-Energievisie of de daarbij behorende stukken, dan kan dit:

  • Door een e-mail te sturen naar ingesprek@enschede.nl. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Energievisie’ en geef daarbij ook uw naam en adres op.
  • Door het schrijven van een brief aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Vermeld daarbij: ‘zienswijze Energievisie’, uw naam en adres en uw handtekening.
  • Via www.enschede.nl/zienswijze . Dit kan alleen als u beschikt over DigiD of E-herkenning.

Verenigingskalender

Dinsdag 30 maart 2021
Wandelen op Hof Espelo, verzamelen op de parkeerplaats bij de hoofdingang van Hof Espelo aan de Weeseloseweg.
Opgave voor 29 maart.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan