Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Bezoek wethouders Boekelerhof
 • De erfcoach in Enschede
 • Luusteren noar oons Annie of oetlachen?
 • De Lonneker Molen
 • Niejs oawer de Streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Bezoek wethouders Boekelerhof

Op initiatief van Stawel ontvingen Landgoed Hof te Boekelo en Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol op 6 november de wethouders Jurgen van Houdt en Niels van den Berg. Stawel heeft regelmatig overleg met het bestuur van de gemeente, maar dat vind meestal plaats in het stadhuis. Maar een werkbezoek in ons mooie buitengebied brengt de boodschap beter over. Deze keer dus de samenwerking tussen het Landgoed Hof te Boekelo en het biologisch melkveebedrijf van de familie Stokkers op erve ’n Pol.

Landgoed Hof te Boekelo kent meerdere erven. Eén daarvan is Vergaderboerderij ’n Plas. Hier is te zien hoe mooi de transitie van een boerenerf naar een nieuwe functie is gelukt. Lida Stork van Hof te Boekelo vertelde de aanwezigen hoe zij bezig zijn om het bezit toekomstbestendig te maken. De erven krijgen steeds meer een woonfunctie, Rood voor Rood is toegepast en op het landgoed worden Herefords gefokt. De agrarische gronden worden biologisch bewerkt. Het landgoed kent een systeem van vloeiweiden, die weer in ere hersteld zijn. Het oude systeem van bevloeiing past ook weer goed in de nieuwe uitdagingen die er zijn op het gebied van waterbeheer en klimaat.

Aangrenzend aan het Landgoed Hof te Boekelo ligt het Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol van de familie Stokkers. Johan en Jenny vertelden over hun bedrijfsvoering en met name ook met welke intenties zij hiermee bezig zijn. Harmonie tussen mens, dier en omgeving is een belangrijke uitgangspunt voor hen. Niet het immer durende streven naar meer, maar kun je de balans zoeken en vinden. En dat is ook weer terug te vinden in de samenwerking die er is tussen het Landgoed en ’n Pol.

Het werkbezoek van de wethouders werd afgerond met een bezoek aan boerderij ’n Pol. Het gezelschap kreeg daar tussen de koeien gedetailleerde uitleg over de manier van werken en welke keuzes de familie Stokkers maakt in hun bedrijfsvoering. Al met al een intensief, positief en zeer informatief werkbezoek. In deze roerige tijden is het goed om elkaar te blijven informeren en het gesprek aan te gaan.

De Erfcoach in Enschede

In samenspraak met de gemeenten heeft de provincie Overijssel elf erfcoaches aangesteld om erfeigenaren te helpen met allerlei vraagstukken. Het project “Toekomstgerichte Erven” richt zich op erfeigenaren in het buitengebied, boeren en niet-boeren. Het kerndoel van het project is de erfeigenaren in het landelik gebied in staat te stellen hun erf structureel te verduurzamen. Dat kan betekenen dat de erfcoach meedenkt op het gebied van bedrijfsontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van energie, sloop lege stallen, asbestsanering en biodiversiteit. Erfeigenaren weten zelf vaak niet goed hoe ze de noodzakelijke informatie kunnen verzamelen en vervolgens een plan te maken. De erfcoaches helpen de erfeigenaren op weg. Zij sparren, informeren, adviseren en bemiddelen.

In Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Borne werken drie van de elf erfcoaches; Gerrit Meutstege, Tom Jannink en Neeltje Bleumink. Zij hebben ieder hun focusgemeente, maar springen ook bij in de andere gemeenten. Daardoor is er altijd een erfcoach beschikbaar en kan ook gebruik gemaakt worden van elkaars expertise. In Enschede is Gerrit Meutstege namens Stawel het eerste aanspreekpunt, in Haaksbergen en Borne Tom Jannink en Neeltje Bleumink is dat voor Hengelo.

Hieronder de contactgegevens;
Enschede: Gerrit Meutstege, 06-51372588, info@stawel.nl
Hengelo: Neeltje Bleumink, 06-13456273, n.bleumink@eeckhof.nl
Haaksbergen/Borne: Tom Jannink, 06-10419491, t.jannink@eeckhof.nl

De erfcoach werkt onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Benadrukt moet worden dat er geen individuele informatie gedeeld wordt met de provincie of gemeente. Valt het op dat een bepaald onderwerp in meerdere gesprekken ter tafel komt dan kan de erfcoach dit in zijn algemeenheid naar voren brengen en proberen dit te agenderen.

Wat kan de erfeigenaar verwachten?

 • Een erfcoach die hem/haar aan het denken zet over de toekomst van het erf en zijn/haar eigen toekomst
 • Een gratis advies op hoofdlijnen met eventueel een stappenplan
 • Een eventuele verwijzing naar instanties voor verdere ondersteuning
 • Begeleiding bij het overleg met de gemeente
Wat zijn de effecten:
Meer vitale agrarische bedrijven, Minder leegstaande bedrijfsgebouwen, Minder asbest, Meer zonnepanelen, Meer energiebesparing, Meer biodiversiteit, Meer sociale kwaliteit.

De erfcoach is er voor de erfeigenaar en/of de agrarische ondernemer. Mooi om te zien dat de provincie Overijssel en de gemeenten op deze manier de erfeignaren ondersteunen.

Luusteren noar oons Annie of oetlachen?

’t Lik de leste tied wal of ’t hele laand op ’n kop steet, wat ’n demonstraties de leste tied en nich allenig van de boeren. De bouwsector dee kon der ok wat van, ’t hele Malieveald stun zowat op instötten zeaiden ze in ’n Haag. ’t Oonderwies hebt ze al extra geald toozeg, aans waren al dee lesboeren ok noar ’n Haag goan, misschien wal op geleende trekkers van de boeren, ’n mais is noe toch al van ’t laand en de meesten hebt de rogge der ok al op stoan.

En noe geet ’t nog stöadig oawer dee ‘stikstofregels’ dee met name de boeren angeet. Doar hef Annie Schreijer al in 2015 al ’n stuk oawer schreven ‘Land in de knel’, dat hef te maken met de invoering van ’t Europees natuurbeleid. Zee hebt in oons laand völ te völ plaanten dee beschearmnd zollen mötten wörden op ne lieste zat. Dat was nich neudig west voalgens de Vogel- en Habitatricht-lienen. Leu oet aandere laanden könt der met ’n kop nich biej en lacht oons oet.

Annie hef doar ne goeie oplossing vuur, earst kieken wat der van dee wet trecht is kömmen en dan rap kieken hoo ’t aans kan en möt. Doarnoa meender plaanten beschearmen en ’n dreampel vuur ’n oetstoot van ’n stikstof verhogen. De wet möt an wörden past voalgens Annie en doar möt de politiek rap met an ‘t weark. Loat de boeren gewoon verdan goan woar ze al eeuwen met gangs bunt west, met ’t oetvoeren van ‘t natuurbeheer en ’t in staand hoalden doarvan, doar bunt ze good in. En rekken derop dat de dreugte van de leste 2 zommers ok met hef spölt in al dee ingewikkelde berekkeningen dee zowat gin meanske meer snapt.

Annie hef ’t ok had oawer de beschearming van ’t hoogven biej Kloosterhaar en Langeven, kotan de greanze met Duutslaand. Doar an de aandere kaant van ’n poal graaft ze ’t hoogven juust of, doot in grote toetens en dat köj biej oons in de tuincentra kopen, hoo krom wil iej ’t hebben? Doar hebt ze gin kees van getten. Völle leu verdeent eure ceanten biej bedrieven dee met de landbouw te maken hebt, in aandere laanden bunt ze gek op oons vearken- en beestevleis en wat doot wiej hier, vleis kopen oet aandere laanden, woar ze lak hebt an alle regels.

Grote transportbedrieven veurt of en an um al ‘t vleis te können vervoeren en doar kriej dan wier völ meer oetstoot van CO-2 van. Och, loat wiej al dat gedissel op ne aandere waag pakken, oons gröslaand en de plaanten, al dan nich beschearmd, hebt ‘n CO-2 heel hard neudig um te greuien.

Leida van ‘n Danngoarn

De Molen laat van zich horen

Het is er weer de tijd voor; menig kinderhart (en misschien ook wel een ‘grotemensenhart’) gaat weer sneller kloppen. De Sint komt binnenkort weer in het land; de schoentjes, winterwortels etc kunnen weer bij de kachel worden gezet. Een kinderfeest begin december, dat is het van oorsprong, maar zo langzamerhand begint het meer op een commercieel feestje voor de grote bedrijven te lijken en een reden om een relletje te gaan schoppen over de prachtige Pieten van de Sint.

Jarenlang hebben ze trouw hun werk op een fantastische manier gedaan en nu zijn ze aanleiding tot vele discussies. Zwarte Pieten moeten roetveegpieten, stroopwafelpieten, kaaspieten etc worden, van alles wordt uitgeprobeerd en elk dorp of stad creëert de eigen ‘ondersteuner’ (mag dit woord eigenlijk wel?) van de goedheiligman. De Sint moet het al opnemen tegen de Kerstman en dat is al een hele klus. Waarom afwijken van jarenlange tradities, waarom zoveel aandacht voor ‘iets’ dat door een groepering aangeduid wordt als rassendiscriminatie? Veel woorden zouden uit de Nederlandse taal moeten verdwijnen; wat denkt u van negerzoenen, jodenkoeken, dwaze moeders, boerentrien, kakmadam, moorkop, etc etc.

Ook kunnen er vraagtekens gezet worden bij sommige molentermen.
‘Meel op de billen’ bijvoorbeeld. Het billen van een molensteen is het scherp maken voor gebruik; het meel dat gemalen wordt vlak na het billen heet bilmeel. Dit meel bevat steengruis en is niet geschikt voor menselijke consumptie.
Of ‘luiwerk in beweging zetten’: de molenaar kan aan een touw trekken waardoor zakken worden opgehesen. Dus niet zoals de molenaars vaak horen dat het met luiheid te maken heeft, integendeel; het nut van het luiwerk zit in het feit dat zakken graan of meel zonder veel inspanning en schade omhoog getakeld kunnen worden.

Ook Nederlandse spreekwoorden hebben soms een wat twijfelachtige betekenis
Iemand als een hond behandelen betekent slecht behandelen; maar heel veel honden hebben een beter leven dan menig mens! Met betrekking tot het  spreekwoord ‘door de bomen het bos niet meer zien’ wil ik u nog graag een advies geven voor de komende weken.

Bij Sinterklaas en Kerst en Oud-en Nieuw horen nu eenmaal geschenken. En als u dan toch aan dat wat commerciële gebeuren mee wilt doen, ga dan op zoek naar ‘iets’ waarmee u ook nog ‘iets’ steunt. Ziet u door alle folders en tv commercials niet meer duidelijk waar u het beste een exclusieve geschenk kunt kopen voor uw klanten, werknemers of iedereen die u lief en dierbaar is, dan kan ik u maar 1 ‘leverancier’ aanbevelen en dat is………………..helemaal goed geraden de Lonneker Molen.

Uw reactie zie ik graag tegemoet op lonnekermolen@gmail.com  of telefoon 06513527.
Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat er geen andere goede doelen zijn, maar ‘het bloed kruipt nu eenmaal waar het gaan kan’ of ‘het hemd is nader dan de rok’.

Niejs oawer de Streektaal

KTSBrook Duo in de Johanneskerk Twekkelo presenteert op 15 december um 14.00 uur ‘t nieje verhaal van Gert-Jan Oplaat:’t K’oude testament
Dit nieje verhaal wördt oondersteund met dialectleedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsloetend het ‘Stille Nacht’. Dizze vuurdracht, kats in ‘tTwents van Moarkel, spölt zich of in 1963, de tied van ‘n Rock & Roll, de vetkuufkes en de petticoats, vuur völle leu nog herkenbaar. De vuurstelling doert roem aanderhalf uur en der is gin pauze. Noa ofloop is ‘t nieuwe book ’t K’oude testament te koop.

Toogangskaarten kost € 12,- ne komme koffie of thee vuurof en ’n glas dreenken noa de vuurstelling zit der biej in.
Te bestellen telefonisch of per mail bij:
Ans Olink, 06-10051803,olinktwekkelo@gmail.com
Aline Cats, 06-51258572, afiri1969@gmail.com
Alie van der Veer, 074-2911090, johanneskerk@twekkelo.nl

Vanof 13.30 uur steet de koffie kloar in ‘t Kulturhus nöast de Johanneskerk an ‘n Twekkelerweg 110 te Twekkelo. Noa afloop, um 16.00 uur steet ‘n drankje kloar in ‘t Kulturhus en köj nog geneuglijk noaproaten.

En nich vergetten, “proat Twents as ’t eaven kan”.
Heb iej ok niejs oaver ‘tTwents? Bel noar Alie van der Veer, 074-2911090 of per mail: avanderveer@kreenk.nl

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Lezing artrose heup- en kniegewricht
- Doemiddag 10 december
- Kerstbijeenkomst

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 20 november: Vrouwen van Nu.
Lezing door orthopedisch chirurg H.J. Voerman
Aanvang 19:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Dinsdag 26 november: Vrouwen van Nu.
Wandelen in Boekelo.
Start: 13:30 uur bij de Spielehof
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Dinsdag 10 december: Vrouwen van Nu.
Doemiddag in kerstsfeer.
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Donderdag 12 december. Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst in het Wapen van Beckum.
Zaal open vanaf 19:00 uur
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Dinsdag 14 januari 2020: Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in)
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Broeierd
Nadere informatie volgt.


Donderdag 23 januari 2020: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan