Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Jaarlijkse gezellige middag voor leden en oud-leden van landbouwcoöperaties
 • Op noar ’n Haag
 • Postcoderoosproject Koosveld
 • Velddag Stalesch
 • De Lonneker Molen
 • Niejs oawer de Streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Jaarlijkse gezellige middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties

Deze middag vindt dit jaar plaats in Dorpshuis Lonneker, Dorpsstraat 98 te Lonneker, op 26 oktober a.s. We mogen kijken naar een try-out van “Kiekoet”  van revuegezelschap  “Gewoon Aans”. Alweer de derde voorstelling van dit gezelschap. In deze nieuwe productie gaan ze op zoek naar erkenning, herkenning en liefde.De middag is voor leden en oud-leden van landbouwcoöperaties van 65 jaar en ouder en wordt aangeboden door het  J.H.W. Robersfonds. Om 13.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 14.00 uur. We hopen dat u komt.

Graag even opgeven voor 21 oktober a.s., bij Hermieke Voogd, 053-4351983 of Wilma Hobbelt, 053-4761976.

P.S. DE PARKEERRUIMTE DICHTBIJ HET DORPHUIS IS BEPERKT. GELIEVE DE AUTO TE PARKEREN OP HET DORPSPLEIN IN DE PARKEERVAKKEN. DIEGENEN DIE SLECHT TER BEEN ZIJN, KUNNEN DAN GEBRUIK MAKEN VAN DE PARKEERPLEKKEN BIJ HET DORPSHUIS.

Op noar 'n Haag

Den kearl van D66, ene Tjeerd de Groot har zich better ’n moal in de bokse können doon dat te ropen dat ’n veestapel met de healfte in mos kreempen. Dat was wal ’n dröppel dee ’n emmer deu oaverlopen, want denzölfden kearl har in ziene vrogere functie as directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie de boeren anspoort um meer melk te produceren. Doar he’j dan toovallig wal meer beeste vuur neudig, hoo krang wi’ j ’t hebben, de umgekeerde weareld.

’t Doerden dan ok nich lang of de boeren harren de köppe biej mekaar stökken en namen ’t besloet um ’n moal fleenk an ’n kettel te houwen en ze doar in ’n Haag good de wach an te zeggen. Van ’t beleid dat zee doar voert köj al niks meer begriepen, ’n eenkt van ‘n énen regel is nog nich opdreugd of ’n aanderen koomp der al wier an. Of der good noa wördt dach duur dee politici is de vroag, iej zollen zeggen dat de meesten bepoald nich oonder de oele oet bunt bröd. Vroger waren de leu ’t ok nich aait eens met de politiek, mar der was nog ontzag vuur leu as Lubbers, van Agt, Wiegel, den Uil en boer Koekoek ziene pertiej.

Afijn, noe tehope met de heurn in ’n wal en ’n doatum wörden vaststeald op ’n eersten oktober. Oaveral in ’t laand wörden vuurbereidingen tröffen, vervoer met bussen regeld, want nich alman kon eurn trekker metnemmen. Der wörden  mooie spandeuke maakt vuur op de trekkers um ekstra an te geven hoo ze oaver ’t beleid dachen. De veeboeren mossen  ok’t weark  biej ’t hoes nog regelen.

’n Wies besloet van Arco Hofland, burgemeister van Rijssen-Holten um met te goan noar ’n Haag, der möt meer met boeren wörden kuierd en nich oaver eur.

’t Wörden nen dag um nooit te vergetten, völle leu zaten vuur de tillevisie en wollen niks missen, hoo zöl ’t goan en zollen de leu oonderweg begrip können tonen vuur al dat boerengeweald met dee merakels grote trekkers?

En wat was ’t nen gewealdigen dag, mooi um te zeen dat al dee boeren oet ‘t hele laand kwamen en nich allenig oaver de weg, mar ok oaver ’t strand gungen.

Völ begrip was der ok van bienoa alle weggebroekers, de doemen gungen de heugte in en ’t wörden ’n droksten mornspits dee ooit is metten, zölfs de boeren-keender oet Ommerkanaal gungen den dag op eure traptrekkertjes noar schole.

’t Begun op ’t Malieveald um 13.00 uur woaras o.a. minister Carola Schouten, oald staatssekretars Henk Bleker en Geert Wilders ‘t woord voerden nöast leu van bedrieven dee van doon hebt met ’n boerenstaand. Den de Groot van D66 wol ok nog wat zeggen, mar ’t hoomen nich meer, de moat was vol voalgens Bart Kemp, schoapenboer oet Ede, dee begunnen is met ’t grötste boerenprotest aller tieden. In ’t proatprogramma van Pauw  wörden wierum kekken op nen historischen dag vol begrip en saamhorigheid, “kippenvel” zeaiden de boeren. Hoo ’t verdan möt met ’t stikstofbeleid?….Wel zal ’t zeggen!

Leida van ‘n Danngoarn

Postcoderoos Koosveld

Afgelopen zaterdagmiddag hebben de twee energiecoöperaties samen met de familie Berenbroek, leden en geïnteresseerden gevierd dat het zonnedak Koosveld stroom opwekt. 23 huishoudens krijgen hierdoor groene stroom. Gedeputeerde Tijs de Bree kwam samen Yara Hümmels (fractievoorzitter PvdA Enschede) langs om zicht te laten informeren over dit project.

Voor de coöperaties is dit het eerste project waarbij lokaal stroom opgewekt en in de buurt afgenomen wordt volgens de postcoderoosregeling. Installateur Wopereis gaf die middag een interessant mini-college over de werking van de zonnepaneelinstallaties. De coöperaties en de familie Berenbroek vertelden wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van dit project. Na een lange voorbereiding zijn we allemaal blij dat nu alles draaiende is en met een voldaan en trots gevoel werd de middag afgesloten. Voor meer informatie kijk op de website van ECBE

Velddag Stalesch

Vrijdagmorgen 4 oktober hielden de boeren van Stichting Landschapsbeheer Esmarke (Stalesch) weer de jaarlijkse velddag. Op deze dag kijken ze samen met enkele deskundigen naar het beheer dat ze uitvoeren in de boomkikkerbiotopen. Bij de aanleg van de Rijksweg 35 en de Oostweg is er een verkavelingsproject uitgevoerd. Het verlies aan natuur gecompenseerd door aanleg van basisbiotopen en landschapselementen. Uniek in Nederland destijds was dat deze nieuwe natuur in beheer bleef bij de boeren. Het eigendom van de grond ligt bij Stalesch en deze stichting heeft het in erfpacht uitgegeven aan de aanliggende boeren.

Mooi is de kennisoverdracht die op de velddag weer plaatsvindt. Helaas was het te koud en te nat om de boomkikker aan te treffen. Die had zich goed verstopt. Maar we hebben weer veel geleerd over kruidensoorten. O.a. zagen we soorten zoals zandblauwtje, duizendblad, grasklokje, havikskruid en kale jonker En natuurlijk ook een vliegenzwam gezien.

Jammer dat er ook verstoring was te zien door uitlaten van honden in de biotopen. Problematisch is de de aanwezigheid van watercrassula in één van de poelen. Dit is een exoot die veel gebruikt wordt in aquariums. Waarschijnlijk denken mensen dat ze er goed aan doen als ze het aquarium met vis en al uitzetten in een poel.

Maar goed te zien dat het enthousiasme om het beheer uit te voeren daar niet onder leidt. Hoezo, boeren en natuur gaan niet samen?!

De Lonneker Molen

Je bent vrijwilliger bij de molen; we hebben ze in allerlei maten en soorten. Dat is ook best handig, want er is altijd wel wat te doen in en rondom mijn molen. En we willen natuurlijk ook graag ‘het verhaal’ doorvertellen aan een volgende generatie zodat kinderen weten waar hun brood vandaag komt en verder kunnen kijken dan die plastic zak waarvan de inhoud dagelijks (dat hoop ik tenminste) op tafel wordt gezet. Ze waren er weer, de afgelopen weken; het schoolseizoen was nog maar nauwelijks weer begonnen. Van (heel) klein, tot iets groter, ouder en (misschien) wijzer.
Ze waren er weer, die enthousiaste vrijwilligers van het educatieteam, nog maar nauwelijks bekomen van de drukte van het vorige schooljaar.

In alle vroegte weer die molenschuur ontruimen, de bankjes klaarzetten, de laptop en de beamer, de veiligheidsnetten op de belt, de tas met granen en zaden; soms wel 2 of 3 x per week!
En dan wachten tot er uit alle auto’s kinderen ‘stuiteren’ die o zo graag die molen willen bekijken.
Ze waren er weer:

 • de gezichtjes die soms wat angstig de steile trap op gaan (en die gezichten zijn niet altijd alleen van kinderen…..)
 • het voelen aan het zachte meel, het stugge riet ‘van de jas van de molen’,
 • het proeven van de zaden en het soms wel weer heel graag willen uitspugen of er nog een paar van willen nemen
 • de rode hoofden bij het in beweging proberen te krijgen van de oude gietijzeren handmolen bij het malen van je eigen meel.

Geweldig om dat elke keer weer mee te mogen maken. En als ze dan na ca 90 minuten vertrekken, worden ze uitgezwaaid en hopen we dat er iets is blijven hangen van het verhaal ‘van akker tot bakker’.

De eerste excursies voor april en mei 2020 staan alweer genoteerd: het verhaal gaat door. En wat zo leuk is: in het voorjaar kunnen de kinderen op mijn erf hopelijk ook verschillende proefveldjes met verschillende granen zien; dat is natuurlijk veel leuker dan graan op een foto. Op dinsdag 8 oktober is men begonnen met het omploegen en verder gereed maken zodat het zaad in de grond kan en de graankorrel kan gaan groeien. Fantastisch, kan er weer een mooi ‘item’ aan de toch al zo leerzame en leuke excursies toegevoegd worden.

Niejs oawer de Streektaal

KTSIn de Kappen in Hoksebarge wördt wier ne Twentse Culturele Streekwek hoolden van 19 tot en met 23 november; Iej möt zölf wal eamn kaarten bestellen, tel. 053–5730200.

Deensdag 19 november: Jan van der Geest löt nen mooien film zeen oaver de Mosbeek.
Vriejdag 22 november: ’t Gezelschop Tweeduuster döt tehope met Jan Riesewijk.
Zoaterdag 23 november: Toneelgroep Fleringen breg ’t stuk ‘De tied zal ’t leren’.
Woonsdag 20 november: ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak hoolt ne preuveriej met Twentse producten en verhalen oaver dee producten biej ’t Hoogspel in Deelden.
Zoaterdag 30 november: Gewoon Aans döt eure première ‘Kiekoet’ biej de Reggehof in Goor en a’j geluk hebt dan köj misschien nog kaarten kopen, tel. 0547-284888.

En nich vergetten, “proat Twents as ’t eaven kan”.

Heb iej ok niejs oaver ‘tTwents? Bel noar Alie van der Veer, 074-2911090 of per mail: avanderveer@kreenk.nl

Vrouwen van Nu:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Lezing door Martha Riemsma
- Lezing artrose heup- en kniegewricht
- Agrarische Themadag 14 november

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Dinsdag 15 oktober: Vrouwen van Nu.
Verkeerslessen en verkeersborden.
Aanvang 19:30 uur. Locatie: Het Kulturhus in Twekkelo.


Dinsdag 22 oktober: Vrouwen van Nu.
Wandelen vanaf het erf van Janny Wermer aan de Lindermatenweg 60
Starten 13:30 uur
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Zaterdag 26 oktober: STAWEL
Jaarlijkse gezellige middag leden en oud-leden landbouwcoöperaties
Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur
Locatie: Dorpshuis Lonneker, Dorpsstraat 98.


Dinsdag 29 oktober: Vrouwen van Nu.
Lezing door Martha Riemsma, hoofdredacteur Twentsche Courant Tubantia
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Donderdag 14 november: Vrouwen van Nu.
Agrarische themadag 2019.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Het bonte paard in Holten.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Woensdag 20 november: Vrouwen van Nu.
Lezing door orthopedisch chirurg H.J. Voerman
Aanvang 19:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave


Dinsdag 10 december: Vrouwen van Nu.
Doemiddag in kerstsfeer.
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo
Nadere informatie volgt.


Donderdag 12 december. Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst in het Wapen van Beckum.
Nadere informatie volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan