Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Erfcoach
  • Demo inzaaien voederkruiden in Lonneker
  • Ouderenmiddag gaat niet door!
  • Oetzoonderingen
  • Fusie Energiecoöperaties
  • Digitale informatieavond collectieve zonnedaken
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

In Overijssel worden erfcoaches sinds medio 2019 ingezet vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven. Via Stawel is Gerrit Meutstege als erfcoach actief en hij wordt ondersteunt door collega’s Neeltje Bleumink en Tom Jannink. Een mooie samenwerking waarbij gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en kunde. Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Het team Overijssel bestaat uit 11 personen. De erfcoach kan worden ingeschakeld bij diverse vragen. Vragen over de toekomst van het bedrijf of het erf, waar loop je tegenaan, welke procedures of regelingen zijn van toepassing, hoe pak je dat aan? De onafhankelijke erfcoach kan je hiermee helpen. En inmiddels is er ook een digitale variant van de erfcoach, een website waar informatie is te vinden over algemene vraagstukken of gemeente specifiek. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de digitale erfcoach.

Inmiddels heeft er in opdracht van de provincie een evaluatie plaatsgevonden van de inzet van de erfcoaches. De resultaten van deze evaluatie waren zonder meer positief te noemen. De erfcoaches kregen als waardering een 8,7 en het project Toekomstgerichte erven een 8,4. Er zijn ruim 800 erven in de provincie waar de erfcoach actief is. Deze resultaten hebben er toe geleid dat de provincie heeft besloten ook in 2021 door te gaan met de inzet van de erfcoaches.

De erfcoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend in gesprek te gaan. Zij gaan in gesprek over de opgaves die spelen op een erf. Voor de ene eigenaar gaat het om bedrijfsbeëindiging terwijl bij een ander erf juist vragen zijn over uitbreiding en/of het toekomstbestendig maken van het bedrijf. Ook het komend jaar kan de erfcoach u dus van dienst zijn!

Demonstratie inzaaien voederkruiden in Lonneker

Op het bedrijf van de familie Meijerink werd woensdag 7 oktober een demonstratie gegeven van inzaaien van stroken in een bestaande grasmat met voederkruiden. Deze demonstratie werd georganiseerd door de lokale studieclub van boeren in samenwerking met de firma’s Landkracht en Barenbrug. De eerste heeft de machine gebouwd en de tweede leverde het benodigde mengsel om te zaaien.

Voederkruiden worden om meerdere redenen gebruikt. Ten eerste is het smakelijk en gezond voor koeien, ten tweede draagt het bij aan een gezonde bodem met veel bodemleven en ten derde is het goed voor de biodiversiteit. Het trekt insecten aan en dat vinden diverse vogels weer fijn, o.a. weidevogels. Eenmaal in bloei is het ook een plaatje voor de fietser en wandelaar die genieten van het landschap.

Melkveebedrijf Meijerink heeft naast het perceel dat in stroken is doorgezaaid (de machine freest en zaait in één werkgang) ook een maisperceel ingezaaid met het mengsel van gras en voederkruiden. Komend jaar gaan ze ervaren hoe de koeien hierop reageren. Grazen ze er graag? En hoe gaat het met de melkgift en wat is de opbrengst van het gewas als je het maait en inkuilt. De leden van de studieclub zullen het in de praktijk met belangstelling gaan volgen. En mogelijk zien meer collega’s dan de meerwaarde en passen deze methode toe. En mogelijk draagt het ook bij aan een betere melkprijs

Ouderenmiddag gaat niet door!

Elk jaar organiseert Stawel een gezellige middag voor de oud-leden van de landbouwcoöperaties. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze middag helaas dit jaar niet door! Hopelijk is de situatie volgend jaar zodanig dat we dan wel weer een ouderenmiddag kunnen organiseren.

Oetzoonderingen

’t Haalt wier an met ’n Corona, elken dag leas iej in ’n Baans hoovöl leu der besmet bunt raakt en in de zekenhuze trechte bunt kommen. Dus hebt de wieze leu oet oonze regering beslötten dat der nieje moatregelen mossen wörden tröffen en dat leug der nich um.Iej majt mar dree leu op visite hebben, lastig met nen verjoardag, wel mag der kommen en wel nich. Mar dat is ’t slimste nog nich, wiej zit der nich op te wochen um Corona te kriegen.Biej ’n voetbal en aandere sporten is ’t ok good mis, sneu vuur oonze jongste voetballertjes dat papa en mama nich meer met majt op ’t voetbalveald u meur too te schreeuwen.

Van ’n énen op ’n aanderen dag mochen der mar dertig leu wean in éne grote ruumte en dat is slikken vuur zunne organisatie. Vuurdrachten en lezingen wördt dan in de meeste gevallen noodgedwungen ofbloazen. Jammer van alle meuite dee doar dan vuur doan is. Ok waren völ leu net wier ’n paar wekke gangs op eure oale wearkstea en toen mossen zee ok wier in hoes an ’t weark, schealt wal nen hoop reistied en eargernis in de files. Rechtevoort wördt dringend anroaden um in weenkels, stations en openbare gebouwen ’n moonkäpke vuur te doon. Zelfs minister Rutte mos der an geleuven ok al was hee dervan oavertuugd dat ’t toch nich helpen zol.

Twente schient noe an de buurt te wean, begun in Hoksebarge, doar was ’t dreks good mis. En wel har dach dat der zovöl virussen in ’t rioolwater van Glanerbrug zol zitten, nums toch. Zee wussen ’t doar in Glanerbrug ok zölf nog nich en de geleerden harren ok nog gin rekkenmodel biej de haand um ’t antal besmette personen precies te können berekkenen. Straabaante moatregel bunt neudig um oetbreiding van ’n Corona tegen te goan, zodat ’t laand nog nich op slot hoof, nog net nich. Dit is oonze letste kaans schrieft de kraanten. En dan hebt wiej hier in ’t laand te maken met oetzonderingen, Brulften van ’n paar honderd man van nieje Hollaanders, ’t kan almoal, alman is bliekboar femilie van mekaa.

In Staphorst könt ze der ok wat van, doar hebt zee dree moal oaver kearkdeensten hoolden met 600 leu. Moondkäpkes waren nich neudig, is joa nich verplicht in oons laand. Der mos ok zungen wörden en dan is zun ding nog lastig ok. Ze konnen wal 1½ meter ofstaand hoolden en dat met 600 man. Ik wus nich dat der zukke grote kearken in Staphorst bunt. Oonze artiesten majt hoogoet vuur 30 leu optreden en hebt aamper an nog inkömsten. Theaters stoat op umvallen of hebt de teant al dicht edoan.

“Leida” zeg ik tegen miezölf, “iej möt oe nich eargeren, allenig woondern dat zoiets hier in oons laand kan”. A’w zo verdan doot komt wiej geels nich meer van ‘n Corona of.

Leida van ’n Danngoarn

Fusie Energiecoöperaties

Na een uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding hebben de leden van zowel Energiecoöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) als de Coöperatie Enschede Energie (CEE) op 24 september j.l. ingestemd met de fusie tussen beide energiecoöperaties. Een heuglijk moment! Aan dit besluit is een zorgvuldige beoordeling en afweging van de voordelen en consequenties voorafgegaan. Op verschillende tijdstippen zijn daarover eerder in 2020 algemene ledenvergaderingen gehouden. Ook is de Raad van Commissarissen (CEE) en de Raad van Toezicht (ECBE) om advies gevraagd. De weg is nu open om de fusie notarieel vast te gaan leggen. Dit gaat naar verwachting in oktober gebeuren.

Door de fusie gaat ECBE op in CEE. De nieuwe naam wordt formeel: Coöperatie CEE-ECBE. De handelsnaam blijft: Coöperatie Enschede Energie. De fusiecoöperatie heeft bij start ongeveer 400 leden en kan veel slagvaardiger optreden.

De fusie gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2020. Alle verplichtingen ten opzichte van leden (levering, certificaten, stemrecht) en andere belanghebbenden (leveranciers, de financier Energiefonds Overijssel, enzovoorts) worden door de fusiecoöperatie overgenomen. Aandacht voor de positie van het buitengebied blijft gewaarborgd.

De leden hebben ook de nieuwe bestuursleden en de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. Na de fusie worden de statuten geactualiseerd. Daarvoor worden naar verwachting begin 2021 voorstellen gedaan aan de leden. Ook de ledenraad wordt dan formeel ingesteld. Met deze stappen worden de organisatorische en juridische voorwaarden gecreëerd, om de coöperatie succesvol te kunnen laten groeien. En daarmee om maximaal bij te dragen aan de verduurzaming van onze mooie gemeente

Digitale informatieavond collectieve zonnedaken

Onlangs is de energiecoöperatie gestart met de ontwikkeling van diverse collectieve zonnedaken. Jij kunt, als je in Enschede woont, meedoen met zo'n collectief dak. Zo kun je duurzaam bezig zijn, ook wanneer je geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Als deelnemer krijg je een korting tot 4 cent per kWh op je energierekening als je meedoet. Dat is voor de meeste huishoudens meer dan €100,- korting per jaar. En dat 15 jaar lang!

Het klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn. Én 15 jaar lang korting én duurzaam bezig zijn. De energiecoöperatie merkt dan ook dat dit veel vragen oproept. Zitten er geen addertjes onder het gras? Moet je overstappen van energieleverancier? Waarop is de korting op je energierekening gebaseerd? Om op deze én andere vragen antwoord te geven organiseren zij regelmatig een digitale infobijeenkomst. Voor meer informatie hierover hou de website in de gaten.

Verenigingskalender

Dinsdag 27 oktober 2020
Wandelen in Delden.
Locatie: rest. Het Hoogspel in Delden.
Aanvang: 13.30 uur

Donderdag 12 november 2020
Workshop: Het Nieuwe Fietsen..
Locatie: Kuipersdijk 83, 7512 CB in Enschede
Aanvang: 14.00 tot 16.30 uur.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan