Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Aan de slag!
  • De tap loopt!
  • 'n Betje dom
  • Nieuwe collectieve zonnedaken in heel Enschede
  • Werk in uitvoering Lonneker Molen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Aan de slag

De vakantieperiode ligt weer achter ons. Alhoewel, het valt nog steeds op hoe druk het overal is met recreanten. Dat heeft natuurlijk te maken met het mooie weer en met corona. Door corona hebben veel mensen hun vakantie uitgesteld en dat vullen ze dan nu in met tripjes in Nederland. 

Zelf was ik een paar weken op vakantie in Duitsland en Oostenrijk. Natuurlijk met alle beperkingen van corona die ook daar gelden. Maar als je de drukte niet opzoekt is het prima te doen. Lekker wandelen, luieren en vooral geen hectiek. En als je dan zo aan het wandelen bent zie je ook allerlei zaken waar we ons hier ook druk over maken. Bijvoorbeeld de zonnevelden in Duitsland. Vaak langs de snelwegen, maar tijdens onze wandelingen tussen de wijngaarden langs de Rijn opeens ook een reusachtig veld tussen de akkers vol wijnranken. En natuurlijk de vele windmolens in Duitsland.

De Enschedese gemeenteraad heeft inmiddels op 7 september de Nota van Uitgangspunten voor de Energievisie vastgesteld. Wel met een aantal aanpassingen die door de raad aan het college zijn meegegeven. Met name de oproep om duurzame energie vooral vanuit de samenleving te laten komen spreekt aan. Participatie en dan niet alleen meepraten, maar ook meeprofiteren en mee-investeren. We zijn benieuwd hoe dit uitgewerkt wordt in de Energievisie. Hopelijk met aandacht voor de toekomst van landbouwbedrijven in Enschede.

Onze volgende vakantiebestemming was Oostenrijk. En daar wordt Energie vooral met waterkracht opgewekt. Maar ja met dergelijke hoogteverschillen ligt dat ook voor de hand. Wat in Oostenrijk (wij waren in Karinthië) opvalt zijn de vele bloemrijke graslanden. En dan bedoel ik niet de van nature bloemrijke Almwiese, maar juist de weilanden in de vlakke dalen. Bij ons komt de animo hiervoor net een beetje op gang, onder andere gestimuleerd door Planet Proof van Campina. In Oostenrijk is het “saladebuffet” als voer voor de melkkoeien al behoorlijk gangbaar. Goed voor de koeien, maar ook voor de insecten en dus de biodiversiteit. En dat wordt ook ondersteund door veel aandacht voor biologische producten. Op dat gebied is Oostenrijk koploper in Europa en dat heeft ook met continuïteit in beleid te maken. Kunnen we in Nederland nog wel iets van leren lijkt mij. De stip op de horizon zodat iedereen weet waar je aan toe bent

Gerrit Meutstege

De tap loopt!

Tijdens de coronacrisis is er een groeiende belangstelling voor streekproducten ontstaan. Verkopers van streekproducten hebben de wind in de zeilen. Zuivel, vlees, groentes, noem maar op; het vond allemaal gretig aftrek. Een mooi nieuw initiatief is dat van de Melktap Hof Espelo van de familie Voogd aan de Weerseloseweg 235. Al snel bleek dat het een schot in de roos was. De verkoop verliep veel beter dan verwacht en velen wisten de Melktap Hof Espelo al te vinden. 

Afgelopen vrijdag 11 september was het dan zover, de melktap werd officieel geopend door wethouder Jurgen van Houdt. Hij tapte de ‘eerste’ fles melk in het schuurtje naast de oprit van de boerderij op Hof Espelo. Alhoewel de eerste; in mei werd de melktap al in gebruik genomen, maar vanwege corona was een openingsfeestje wat lastiger om te organiseren.

Al langer was de familie Voogd aan het broeden op dit plan en dit voorjaar moest het er maar eens van komen. Het bouwen van het schuurtje voor de melktap had nog wat voeten in de aarde. Het eerste plan sneuvelde bij de gemeente. Na enig heen en weer gemail kwam er een nieuw ontwerp en een locatie die iets meer op het erf gesitueerd was. Met vereende krachten werd het schuurtje gebouwd en daarna de melktap geïnstalleerd. En nu loopt de tap en de witte motor vindt gretig aftrek. Een mooie combinatie blijken de rondleidingen die Hermieke tijdens de zomervakantie op haar bedrijf organiseert. Velen komen weer terug voor een bezoek aan de melktap. Maar dat geldt ook voor de wandelaars in het gebied en zelfs de studenten van de UT hebben de melktap ontdekt. En zo zijn we in Enschede ook al weer een beetje meer “from farm too fork” bezig, de korte keten. Erik en Hermieke, veel succes!

'n Betje dom

Ooit was Willen Alexander, toen nog oonzen kroonprins ’n betje dom, dat zeai Maxima toen vuur de tillevisie in dee tied toen zee eure verloving bekeand maken. Mar noe bunt zee könnig en könnegin en allebeare ’n betje dom. Zee stunden op ne foto op eure vekaansie in Griekenlaand nöast nen onbekeanden kearl. En doar zat gin aanderhaalven meter tusken, nog ginnen haalven meter. Zee harren ok ofstaand mötten hoolden. Dat wördt oons bienoa dagelijks inpepperd, mangs ma’j ’t geels nich meer heuren, oet met dee radio of de tillevisie en vot met dee kraanten vol slech niejs. Aan de aandere kaant ducht oons da’w op de heugte möt wean en oaveral oaver met weelt kuieren, dat heurt der gewoon biej in dizze rare tied. 

Nem noe den Ferd Grapperhaus, den maken der helemoal ’n potje van en hee veendt zölf dat hee as ’n soort vos röstig de passie kan blieven preaken. Joa, joa, “n toostaand verkeerd in eschat” zeg hee zölf. Hee hef ok wal pech dat wat leu oongevroagd foto’s hebt nömmen, ’t zöt der ok wal geneuglijk oet zunne brulfte en ok efkes paaien met de schoonmoo. Hee hef vast dach: “dat kan gin kwoad um ’t meanske luk ekstra andach te geven”. En de journalisten dreks an ’t schrieven, grote köppe in de kraanten ‘brulfte blif ’n blok an ’t been’. Ok op de tillevisie konnen ze der nich genog van kriegen, stoadig den justitieminister in beeld dee de lippe löt hangen, a’j doar ’n oorlog met möt winnen, dan wee’k ’t zo net nog nich.

In Eanske hebt ze vedage wier protesteerd tegen alle coronaregels. Den banner woarop steet da’j mekaa de ruumte möt geven um ne boote van € 390,- te vuurkommen, vaalt nich good. ’n Börgermeister hier in Eanske dachen dat ’t wal metvöl met de bootes hier in Twente en ok ’t antal besmette leu wördt stöadig meender. Rechtevoort loat de leu zich vake testen, zeek of nich zeek, dat möt geburen en de files in de teststroaten wördt elken dag langer.

Harren ze dan ok mar vaker e-test biej de nertsenfokkers, noe vroagt ze zich of hoo of ’t meugelijk is dat juust doar op ’n good moal völ meer zeke dears bunt. Dewiel ze juust alns op alns harren zat um dat te vuurkommen. ’t Blif ’n groot roadsel, mar ’t Ministerie van Landbouw har gin anwiezingen van opzettelijke besmettingen. ’t Koomp wal heel toovallig good oet, zee goat noe op stel en sprong ’n eande maken an al dee nertsenfokkeriejen. En as ’t net zo geet as de gealdelijke steun dee leu in ’t Grönninger laand kriejt vuur de schaa aan eure huze, dan kiekt dee nertsenfokkers de eerste joaren der ok achter daal.

Leida van ’n Danngoarn

Nieuwe collectieve zonnedaken in heel Enschede

Om lokale, duurzame energie op te wekken is Coöperatie Enschede Energie volop bezig met het ontwikkelen van zonnedaken door heel Enschede. Grote daken van verschillende panden worden vol gelegd met zonnepanelen. Deze zonnedaken zijn collectieve projecten, wat betekent dat inwoners van Enschede kunnen deelnemen. Door deelname helpen inwoners met het opwekken van duurzame energie. Deelnemers profiteren daarnaast van een korting op hun energierekening van 3 tot 4 cent per kWh.

Zonnedak Pasman Aalpol
Het nieuwste project van Enschede Energie is het ontwikkelen van een collectief zonnedak bij agrarisch bedrijf Pasman Aalpol. De eigenaren van het dak, Joke Pasman en Henk Aalpol, zijn al enige tijd bezig met verduurzaming van hun bedrijf. De volgende stap hierin is het realiseren van een collectief zonnedak, waar buurtbewoners aan kunnen meedoen. Henk: “als je de mogelijkheid hebt om collectieve zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, dan moet je het zeker doen. Door je dak beschikbaar te stellen is er ook minder noodzaak voor het gebruik van landbouwgrond voor zonnevelden”. Via Stawel kwamen Joke en Henk in contact met Enschede Energie. Dit wordt het grootste project van Enschede Energie tot nu toe : de coöperatie gaat 860 zonnepanelen aanleggen op het dak van het bedrijf. Dit zonnedak heeft een gemiddelde jaaropbrengst van 250.000 kWh, wat gelijk is aan het stroomverbruik van zo’n 80 huishoudens. Door lange wachttijden bij de netbeheerder voor de noodzakelijke aansluiting is het nog wel even wachten voor de eerste stroom wordt opgewekt: het verwachte oplevermoment is juli 2021.

Meedoen
Binnenkort starten veel nieuwe projecten vanuit Coöperatie Enschede Energie. Voor deze projecten worden nog nieuwe deelnemers gezocht. Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen en zich opgeven via https://enschede-energie.nl/collectieve-zonnedaken/

Werk in uitvoering bij de Lonneker Molen

Na de bouwvakantie is Aannemersbedrijf Meijerink begonnen met een grote renovatieklus die enkele maanden in beslag zal nemen. Bij de overdracht van de molen van Gemeente naar het bestuur van de Stichting Lonneker Molen in 2016 is reeds geconstateerd dat er enig achterstallig onderhoud was. De balken in de molen uit 1851 hebben door vocht zeer te lijden gehad en er sprake is van verrotting. Ook bij de in –en uitvaarten (ingangen beide kanten van de molen) is speciewerk en oude stenen ook door het vocht aangetast.

In 2020 was het benodigde geld voor deze omvangrijke klus bij elkaar ‘gespaard (door subsidies van Gemeente, Provincie en Rijk) en  aangevuld met een bijdrage  uit eigen middelen, zodat met uitvoering van de werkzaamheden begonnen kan worden. De afgelopen maanden zijn vrijwilligers al druk in de weer geweest met voorbereidende werkzaamheden. De molen moet op alle zolders (verdiepingen) helemaal ontruimd worden; voor de winkel moet tijdelijk elders ‘huisvesting’ gevonden worden, evenals voor de voorraden en andere ‘attributen’ in de molen.

Begin juli werden werktuigen/gereedschappen naar de wagenloods verplaatst en kreeg de winkel een tijdelijk plekje in de molenschuur. Elders in Lonneker worden in een  grote hal de bestellingen die binnenkomen via de webwinkel klaar gemaakt en deze kunnen op woensdagmiddag (14.00-15.30 uur) en zaterdag (12.00-14.30 uur )bij de molenschuur aan de Elzenkampweg opgehaald worden. Tijdens deze uren is er ook ‘vrije verkoop’ aan de deur mogelijk.

Wanneer u nu langs de molen rijdt treft u een bouwterrein aan. Een deel van de molenbelt is inmiddels afgegraven, dit is nodig omdat op de fundamenten een speciale laag aangebracht wordt, die er voor moet zorgen dat vocht geen invloed meer heeft op de oude stenen en het nieuw aan te brengen metsel –en pleisterwerk

Door de week is het molenerf het domein van werknemers van de aannemer en onderaannemers met ondersteuning voor bepaalde klussen van de eigen vrijwilligers. Op de zaterdag gaan deze vrijwilligers gewoon door met hun werkzaamheden om daarmee kosten te besparen. En zo als je vaak ziet bij renovaties van oude huizen en oude monumenten, kwamen we onaangename ‘verrassingen’ tegen. Gelukkig kan het allemaal weer helemaal goed komen, maar dat brengt wel helaas onverwachte uitgaven met zich mee bij de toch al zeer kostbare renovatie.

Velen dragen de Lonneker Molen een warm hart toe en zijn met ons trots op dat mooie erfgoed aan de buitenkant van het dorp Lonneker. Dit prachtige oude monument willen we nog graag lange tijd in ons midden hebben, daarom durven we ook een klein oproepje te doen om de Lonneker Molen te steunen omdat het geld helaas niet aan een boom op het erf groeit. Uw bijdrage voor deze renovatie is van harte welkom!

Alle beetjes helpen en als u ook helpt, kunnen we samen de molen weer in een optimale conditie krijgen voor heel veel jaren. Uw bijdrage zien we graag tegemoet op bankrekening NL50RABO0305683306.
Heel hartelijk dank daarvoor!

Verenigingskalender

Dinsdag 29 september 2020: Vrouwen van Nu
Fietstocht door het Lankheet en omgeving
Opgave tot en met 28 september
Start om 13.30 uur bij erve Het Bruggert aan de
Scholtenhagenweg 46 in Haaksbergen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan