Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Even voorstellen, nieuwe coördinator
  • Graan in plaats van braakliggende grond
  • Het gebiedsproces Broekheurne gaat van start
  • Woar zö’w ’t dit moal oaver hebben?
  • Zon op dak melkveebedrijf familie Stokkers
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Even voorstellen, nieuwe coördinator

Enthousiast en gedreven dat ben ik. Ik ben Adinda Roerink, bewoner en boerin op het Hoge Boekel in Enschede. Ik ervaar net als andere bewoners en belanghebbenden dat er behoorlijke uitdagingen op ons af komen.

Vanaf half april zal ik mij inzetten als coördinator plattelandsontwikkeling bij Stawel. Ik heb bestuurlijke vaardigheden opgedaan als voorzitter van District Twente bij FrieslandCampina en mijn grootste motivatie is dat we geen afwachtende houding aan kunnen nemen, maar actief betrokken moeten zijn om invloed te kunnen uitoefenen.

Niemand weet precies hoe de toekomst eruit gaat zien, maar het gaat ons bijzonder helpen wanneer we samen kunnen werken aan het inrichten van onze leefomgeving. Dat kan alleen door met alle belanghebbenden het gesprek aan te gaan. Plattelandsbewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van een grote stad als Enschede en we creëren tegelijkertijd een prachtig landelijk gebied voor alle bewoners van Enschede.

Als coördinator Plattelandsontwikkeling wil ik ervoor zorgen dat we met plezier en vertrouwen kunnen blijven genieten van alle mogelijkheden die het landelijk gebied ons brengt. Ik hoop dat we op een prettige manier kunnen samenwerken en  dat u me weet te vinden wanneer daar behoefte aan is.

Graan in plaats van braakliggende grond

Op de Oostkrans van de Usseler Es is deze week 10 hectare graan (gerst) gezaaid. De Oostkrans ligt momenteel braak in afwachting van de verdere ontwikkeling naar bedrijventerrein en daarom heeft de gemeente Enschede een gebruikersovereenkomst van een jaar afgesloten met Enschedese landbouwers.

Komend van Usselo en vlak voor het kruispunt bij Intratuin was het links en rechts van de weg te zien. Een flinke oppervlakte braakliggende grond en daar kregen we bij Stawel veel vragen over. Vorig jaar lukte het niet om dit ingezaaid te krijgen, maar dit jaar wel door medewerking van alle betrokken partijen en de gemeente. En snel schakelen door de twee Enschedese landbouwers. Want het was al redelijk laat in het seizoen en de zomertarwe was uitverkocht. Het alternatief zomergerst past ook beter, want dat stelt minder hoge eisen aan de bodem.

Stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt: “Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat als het gaat om de graanvoorziening, maar sluit naadloos aan op onze nieuwe visie op het landelijk gebied. Het is een mooie samenwerking met onze landbouwers. En ook een statement terwijl in Oekraïne, de graanschuur van Europa, die vreselijke oorlog woedt.” In augustus wordt het graan geoogst.

Het gebiedsproces Broekheurne gaat van start

Wat ziet u als inwoner van dit prachtige gebied het liefst gebeuren? Het antwoord op die vraag doet ertoe. Wij willen graag met u in gesprek over de toekomst van de Broekheurne, zodat we uw ideeën en wensen hierover kunnen vernemen. 

Onze inzet is om samen met u tot een goed plan komen. Daarbij houden we rekening met de kaders die gelden voor het gebied. Ook willen we vooruitkijken naar (maatschappelijke) opgaven die op het gebied afkomen. Die opgaven hebben onder meer betrekking op landbouw, klimaat, energie, natuur, wonen, recreatie en landschap. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken met de ontwikkeling van dit prachtige gebied en nemen u graag mee in het proces en de vervolgstappen.

 

Wanneer: dinsdagavond 12 april 2022
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821, Enschede
Met wie: bewoners van Broekheurne & betrokken partijen

Eind 2021 heeft een gebiedsverkenning plaatsgevonden. Per 1 maart is Erik Back gestart als onafhankelijk gebiedsregisseur voor het gebiedsproces Broekheurne. Hij heeft de opdracht gekregen om in een periode van 6 maanden te komen tot een gebiedsagenda inclusief uitvoeringsprogramma. Hij ontmoet en spreekt u graag persoonlijk.

De drie opdrachtgevers (Koen Hobbelt van de buurtkring, Gerrit Jan van der Veen van Stawel en Jurgen van Houdt van de gemeente) zullen deze avond aftrappen en de leiding voor de gebiedsaanpak overdragen aan de gebiedsregisseur. Erik Back presenteert op deze avond de huidige stand van zaken en u krijgt antwoorden op vragen zoals: Hoe zien de komende maanden eruit? Welke rol heeft u tijdens het proces? Kortom: we kunnen samen aan de slag! We zien uit naar een ontmoeting op donderdagavond 12 april. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Woar zö'w 't dit moal oaver hebben?

Vedage he’k ’n keuzemenu, temet kump ’boer zoch vrouw’ wier op de tillevisie, doar kaan’k met verwoondering noar zitten kieken, wel geet der noe met ’t  zundaangnse kleed an en op hoge hakken helpen op ne boerderiej. Boh nee, dat he’k verkeerd begreppen, zee hef niks met boerken, mar wil den boer versieren. Met ’t kuieren doaroaver krie’k de bladziede nich vol, doarum kiek ik wieder.

Oaver ’n Corona en benaamd over de regeltjes köj zowat ’n heel book schrieven. Heanigan hef alman slagmoals corona had of löp ’t één dizze dage nog op. Vuur da’t ’t weet he’j ’t virus te pakken, doar kaan’k noe zölf ok oaver metproaten.

Vergangen moal he’k al wat oaver Poetin en Oekraïne schreven, dat schöt ok nich op. Zo hebt ze kuieriej oaver vrea en dan heur iej wier dat de Russen meer as 300 börgerslachtoffers hebt maakt, akelig, iej könt ze geelsnich vertrouwen.

Kottens stun der in ’n Baans dat de beeste an de pil möt, joa, ne speciale pil den der vuur zoargt dat beeste meender boert en de weend loat goan, dat is better vuur ’t milieu, zeit ze. ’n Methaanoetstoot zol dan met 30% noar daalten goan.

’t Schient dat doar zun tweehonderd  boeren, dee melk leavert an Friesland Campina, an met doot. Voerproducent Agrifirm zöt ‘t ok zitten en döt ok met. Oonderwiel bedeankt ze dat ’t rapper geet um ’n heeln veestapel in te kreempen.

Joa, want wiej hebt ne kloke stikstofminister, zee har bedach um boeren dee rap wilt stoppen luk ekstra’s too te schoeven, dan zollen der wal meer boeren toohappen. Dat geet dan benaamd um boeren dee eure groond nöast zun natuur-gebied hebt liggen. Roem 7 miljard euro ekstra wol zee der wal vuur oettrekken.

Mar at de boeren te lang dremmelt, dan pakt zee ’t gauw op ne aandere waag en loopt boeren de kaans um onteagend te wörden. En ze hadden doar in ’n Haag vaste beloafd dat ’t stoppen met boerken vriejwillig mos geburen. Doar kö’j dus ok niks van op an, zee doot gewoon wat eur ’t beste in ’n kroam te pas kump. Vanzölfsprekkend hebt de boerenorganisaties ok dreks an ’n kettel houwen, doar ko’j op wochen. De vuurwaarden zollen nich deugen, geald oaver ’n balk gooien, zeaiden ze. Doar waren zölfs de milieuleu ’t oaver eens.Oonze regering schof  wal vaker wat oonder de mat, loat ze noe mar eerst good noadeanken vuurdat ze met wier aandere regeltjes an komt zetten.

Met dat de Russen Oekraïne binnen veulen gungen de prieze van o.a. mel en öllie met sprongen de heugte in. Met ’t gas, benzine en diesel is ’t ok nich aans.
’n Oorlog geet nog stöadig verdan. Wiej hebt de boeren en de groond um wier rogge of tarwe te verbouwen heel hard neudig um alle leu hier an ’t etten te hoolden. Want van natuurgebieden kö’j nich etten, dat kost allenig völ geald. Wiej möt oppassen dat ’t oons nich op ’n emmer vrös.

Leida van ’n Danngoarn

Zon op dak melkveebedrijf familie Stokkers

Opnieuw een coöperatief project op boerendaken. Enschede Energie plaatst 750 zonnepanelen op de daken van de schuren van de familie Stokkers aan de Lutje Bruninkweg. Een samenwerking die mede tot stand kwam door de inzet van Stawel. Leden van Enschede Energie kunnen zich aansluiten bij dit dak als postcoderoosdeelnemer en zo mee profiteren van het opwekken van duurzame stroom. Een mooi project dat bijdraagt aan het opwekken van elektriciteit voor ongeveer 75 huishoudens.

Het melkveebedrijf van de familie Stokkers heeft een omvang van 50 hectare en wordt gerund door vader en moeder Stokkers en hun twee zoons Arjan en Edwin. De melkveehouderij is de hoofdtak, maar daarnaast verbouwen en verkopen ze ook pompoenen en Twentse zoete aardappels. Met de pompoenen zijn ze al aardig bekend in de regio onder de naam 'Pompoenhöfke'. En nu worden ze dus ook een energieboerderij!

Arjan geeft uitleg over hun besluit om samen met Enschede Energie te werken aan de duurzame opwek van energie.

“We zijn tegen het gebruik van goede landbouwgrond voor zonnepanelen, maar vinden ook dat we met z’n allen stappen moeten zetten om klimaatneutraal te worden. Wij dragen graag ons steentje bij om klimaatneutraal te worden. Daarom besloten we de daken van onze stallen beschikbaar te stellen voor zonnepanelen”.
“Onze eigen zonnepanelen die we al eerder hebben laten leggen, dekken ons totale eigen verbruik. Onze stallen zijn al ruim 7 jaar volledig van het gas af en we hebben enkele andere technische innovaties die zorgen voor een zo energie-efficiënt mogelijke manier van werken op onze boerderij. Al met al zijn we zelf in elk geval energieneutraal sinds 2 jaar en gaan we met de 750 panelen van Enschede Energie zelfs energiepositief worden”

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - Bezoek Bussemakerhuis Borne
- Fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Dinsdag 12 april: Buurtkring Broekheurne, Stawel, Gemeente Enschede
Gebiedsbijeenkomst Broekheurne, 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821


Woensdag 13 april: Vrouwen van Nu
Doemiddag voor Pasen; Kulturhus Twekkelo
Aanvang 14.00 uur


Dinsdag 26 april: Vrouwen van Nu
Fietstocht vanaf Oele, start 13.30 uur
Carpoolplek tegenover De Zevenster, Haaksbergerstraat


Donderdag 28 april; Vrouwen van Nu
Bezoek Museum Bussemakerhuis in Borne
zie info in dit Orgaan


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan