Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Een nieuwe collega
 • Terugblik informatiebijeenkomst mestvergisting
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Een nieuwe collega

Sinds 1 april is Fraukje Roeleveld werkzaam bij STAWEL. Zij komt ons team versterken en gaat aan de slag als plattelandsontwikkelaar.

Even voorstellen
Hallo! Ik ben Fraukje Roeleveld, 24 jaar oud en kom uit Beuningen. Je kunt me beschrijven als een nuchtere, ruimdenkende en creatieve boerendochter. Voorheen heb ik de opleiding Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness in Dronten afgerond. Tijdens het afstuderen heb ik me verdiept in ondernemen met natuur, dairy processing, innovatieve landbouwmethoden en kruidenrijke akkerranden. Ik heb een brede interesse in landbouw, natuur, maatschappij en voedsel. Thuis hebben wij een landbouwbedrijf (Hasman), die door twee families wordt gerund. Het bedrijf bestaat uit drie elkaar versterkende takken landbouw, natuur en energie. Op het bedrijf combineren we natuur inclusieve landbouw met energieproductie, met niet geheel onbelangrijk een realistisch verdienmodel. Verder heb ik tijdens corona samen met mijn zussen Stichting Broez opgezet om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en de binding tussen boer en burger te stimuleren middels de aanleg van akkerranden. Naast deze uit de hand gelopen hobby, ben ik in mijn vrije tijd actief bij de carnaval en ga ik graag met mijn vriendinnen op stap. Mijn doel is om boeren in zijn/haar kracht te laten komen en mee te helpen aan een toekomstbestendige agrarische sector! Vanuit theorie en zelf opgedane praktijkkennis o.a. door het thuisbedrijf en Stichting Broez ben ik in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan STAWEL!
Ik ben bereikbaar via 0628439956 en fraukje.roeleveld@stawel.nl

Terugblik informatiebijeenkomst Mestvergisting

Dinsdagavond 4 april organiseerde Stawel een informatiebijeenkomst over mestvergisting. Een 50tal boeren uit de buurt van Enschede kwamen bijeen in verenigingsgebouw in Usselo. Gerrit Meutstege was de gastheer van de avond. Door middel van deze bijeenkomst kregen boeren de gelegenheid zich te informeren over de mogelijkheden van mono-mestvergisting. Een drietal sprekers belichtten de verschillende kanten van mestvergisting uit eigen kennis en ervaring.

Ben Olde Keizer van HoSt trapte af. Zijn verhaal ging met name in op centraal vergisten. Technologieleider HoSt levert biogasinstallaties, biomassaketels, biogasopwerking, service en onderhoud. Bij centraal vergisten is het uitgangspunt voor Broekheurne een gezamenlijke vergister voor totaal 800 koeien, met gemiddeld 100 koeien per bedrijf. De mest wordt vanuit het bedrijf naar het centrale vergisting punt getransporteerd. De voordelen van centraal vergisten volgens Ben is een lagere investering, de aansturing is simpeler en toekomstige investeringen zoals een stikstofstripper zijn haalbaar.

Daarop aansluitend gaf Renee Roeleveld van Boerengas en IJskoud een presentatie over decentraal vergisten. Boerengas zorgt voor de begeleiding van het decentraal vergisten, zoals zorgen dat er onderhoud plaatsvindt en dat het netwerk wordt uitgerold. IJskoud is een coöperatie van boeren met allen een vergister op het bedrijf die gezamenlijk biogas leveren aan twee afnemers in de buurt. De voordelen van decentraal vergisten is dat je verantwoordelijk bent voor je eigen vergister, beschikt over je eigen digestaat, geen mesttransport hebt en kringloop op eigen erf kunt sluiten.

Afsluitend deed Erik Back van Future Farm zijn verhaal vanuit praktijkervaring over mono-mestvergisting. Hij staat volledig achter mestvergisting, maar hij wil wel kritisch zijn op de “lessons to learn”. In het begin gaat het niet vanzelf en je moet het eerste jaar echt als ontwikkeljaar zien. Het is een uitdaging om de gasopbrengsten stabiel te houden.

 • Samenvatting 3 sprekers overeenkomende belangrijke punten
 • SDE wordt verhoogt waardoor het investeren in mono-mestvergisting aantrekkelijker wordt.
 • Voorspelling dat de waarde van groengascertificaten gaan stijgen. Gasprijs waarschijnlijk hetzelfde blijft.
 • Niet rendabel om van biogas elektriciteit te maken via een WKK.
 • Aanvullend op drijfmest zorgt vaste mest met een droge stofinvoer voor verhoging van biogasopbrengst.
 • Hoe sneller de mest in de vergister zit, hoe hoger de gasopbrengsten.
 • Digestaat heeft een betere mineralenefficiency, omdat het vergist is, waardoor stikstof sneller opneembaar is door de plant.
 • Als je het doet, doe het goed. Dus robuust bouwen met degelijk materiaal.

Kortom mono-mestvergisting zorgt ervoor dat boeren een belangrijke rol kunnen vervullen doordat het bijdraagt aan de energieopgave en het terugdringen van emissies. Daardoor worden we minder afhankelijk van gas uit het buitenland en van kunstmest. Na deze bijeenkomst hebben de boeren een beter beeld wat mono-mestvergisting in houdt en wat de voor- en nadelen zijn van decentraal of centraal vergisten. De presentaties zijn terug te vinden op de website van Stawel.

Statiegeld op blik

Is et oeleu de paar letste wekken van meert ok opvöllen dat der in de weenkels zovöl bier en frisdraank in blik wörden koch? Vuural doar in Buurse biej nen weenkel an de Duutse greanze, doar wörden de bosschoppen koarkes heupevol laden met blik. In Duutslaand möt ze al joaren statiegeald op blikke betalen.

Duutsers gungen doar aait al hen um dee blikke doar te kopen, mar noe möt ze in Hollaand vanof 1 april ok statiegeald betalen. Dan mö’j zoargen da’j zovöl meugelijk op vuurroad hebt. “Joa, bei uns im Keller können wir ganz viele Dose mit bier oder limo hin stellen”, heuren ik der éne tegen nen aandern zeggen. Joa, doar hooldt unsere Nachbarren wal van um alns zu Hause zu haben. Wat zölt dee Duutsers noe bliej wean dat de grote bierproduceanten as Grolsch en Heineken eure statiegealdblikke nog nich vuur mekaa hebt en zee ok dudelijk hebt zeg dat ze zich nich wilt loaten drieven. Doar warren de leu van oonze regering ok nich bliej met, bliej is et goeie woord ok nich, nee, zee warren onmeundig hellig op dee grote bierproduceanten Grolsch en Heineken.

Dat möt ze vanoet de regering zeker wier ne kemissie beneumen dee ’n oonderzeuk möt instellen hoo et kump dat ze doar biej Grolsch en Heineken et statiegeald op blik nog nich vuur mekaa hebt. Weark u weark te hoolden.

Et is bliekboar de bedoeling van oonze regering um et zwearfofval meender te maken. Et hele boetengebied lig rechtervoort vol met ofvalrotzooi, maakt nich oet wat et is, fleskes of blikke. Deank ze noe wearkelijk dat de leu eure leuge  blikke met nempt in’ auto of op de fiets? Deankt ze ok dat de leu zeunig bunt en de meuite nemt um viefteen ceant wierum te kriegen vuur ’n blik? Goa der mar nich van oet, et is toch völ makkelijker um leuge blikke oet et raam van’ auto te smieten dan et grei te bewaren. Iej zeet ok aait nog leuge fleskes langs de kaant van de weg liggen en doar zit al joaren statiegeald op. “Hebt de zwearvers ok nen tukstuver ekstra” zo’j hoast deanken, mar ok dee loat et wal kuuln want zoas aait löp et wal los.

Wiej möt oonze jeugd wier belonen, net zoas ze vroger biej de Osselerschool  hebt doan, keender ekstra peunten geven at ze op ’n schoolreisje of ne fietstocht ’t pepier van et snoepje in’ tuk harren stökken en et nich op stroat harren gooid.

De vroag is allenig nog: wee verdeent dee beloning? Geet oonze regering noe Heineken en Grolsch belonen dat dee doerzaam gangs bunt en eerst et oale blik opmaakt of möt dee beide bierproduceanten oonze regering belonen duur ne dikke boote te betalen?

Leida van’n Danngoarn

Opvoering openluchtspel Teesinkbos

De Vriendschap gaat dit jaar weer een openluchtspel opvoeren in het Teesinkbos in Boekelo. In ’t Teesinkbos in Boekelo wordt een openluchttheater opgebouwd met een zeer verrassend decor wat een ‘Bruegheliaanse’, laat-middeleeuwse sfeer oproept. Onder leiding van een gemotiveerde regisseur en spelersgroep wordt een bijzonder openluchtspel voorbereid. Een paar kenmerken in het kort: Een eenvoudige, arme houthakkers familie leeft in plaggenhutten aan de rand van een groot woud. In diezelfde omgeving staat ook het buitenverblijf van de Koning. Tussen die 2 omgevingen ontstaan de nodige verwikkelingen. Als centraal figuur leeft er een bijzonder personage in een boomhut die geen onderscheid kent in mensen.

Data: vrij 7 juli, za 8 juli, di 11 juli, vrij 14 juli en za 5 juli.
Titel: Krom Recht geschreven door Bertus Klazinga.
Entree: € 17,50 – Kinderen tot 12 jaar € 10,00
Aanvang: 20.00 uur.
Parkeren en ingang via Sportpark de Zweede, Boekelosestraat.

Voor aktuele informatie kunt u onze website raadplegen: www.devriendschap.com
De kaartverkoop zal dit jaar (bij voorkeur) via de website mogelijk zijn. De precieze invulling daarvan wordt binnenkort bekend. Nadere informatie volgt eind april/begin mei.
Wij nodigen u van harte uit om één van onze voostellingen te bezoeken.

De Vriendschap

Bloemrijke randen

Binnenkort starten we met het inzaaien van bloemrijke randen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd na overleg met de gemeente Enschede en het Landschapsfonds Enschede. Ook dit jaar gaan we conform de werkwijze en vergoeding systematiek van het CMO aan de slag. Binnenkort ontvangen de deelnemers hierover persoonlijk bericht. Voor de duidelijkheid hieronder nog kort de werkwijze: 

 • Grondbewerking dient de eigenaar zelf uit te (laten) voeren (strook is zaaiklaar voor 25 april)
 • Inzaaien (tractor met zaaibak) doet de loonwerker in opdracht van de organisatie
 • Kosten zaaizaad en inzaaien worden betaald door organisatie
 • Deelnemers met een agrarisch bedrijf ontvangen een vergoeding van 15 cent per m2.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met Gerrit Meutstege 06-51372588 of Fraukje Roeleveld 06-28439956

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu 13 april: Voorbereiding Kerstbijeenkomst
18 april; Marieke Robers over Zd Afrika
25 april: Fietstocht
4 mei: Bezoek glasblazerij Martorell

Verenigingskalender

Donderdag 13 april: Vrouwen van Nu
Voorbereiding Kerstbijeenkomst; Hoge Boekel en Zuid Esmarke
13.30 uur bij Bertine Varvik, Grote Boermarkeweg 150

Dinsdag 18 april: Vrouwen van Nu
Marieke Robers vertelt over haar werk in Zuid-Afrika. (voor info zie elders in deze uitgave)
Locatie: Kulturhus in Twekkelo.
Aanvang: 19.30 uur.

Dinsdag 25 april: Vrouwen van Nu
Fietstocht start 13.30 uur bij Markt 3 Haaksbergen

Donderdag 4 mei: Vrouwen van Nu
Bezoek glasblazerij Martorell
Vertrek 13.00 uur vanaf parkeerplaats Afinkstraat.

7, 8, 11, 14, 15 juli: Toneelvereniging De Vriendschap
Openluchtspel 2023, “Krom recht”. Teesinkbos Boekelo
voor meer informatie; www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan