Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

Weer een jaar voorbij

De tijd vliegt en voor je het weet zitten we al weer aan het kerstdiner en vieren we oud en nieuw. Zo aan het eind van het jaar is het goed gebruik om terug te kijken. En 2016 was natuurlijk een bijzonder jaar voor Stawel. De stichting heeft afgelopen jaar haar vijftig jarig jubileum gevierd. En deze Abraham bruist nog van de energie. (of is het Sarah?).

En over energie gesproken, die gaat in de toekomst niet komen van ons aardgas of van olie en kolen. Nee, het moet wind, zon en biomassa worden. Voor windmolens krijg je over het algemeen niet de meteen de handen op elkaar. Een windmolen is prima zolang deze maar niet in de “achtertuin” staat. Dan lopen mensen te hoop om er tegen te protesteren zoals inmiddels ook duidelijk geworden is in de gemeente Hof van Twente. Maar ook de plannen voor zonnevelden leveren voldoende stof tot discussie op. Wel of niet 30 ha. zonnepanelen op de Usseleres? In de krant heeft u kunnen lezen dat Stawel voorstander is van zonnepanelen op daken en daarnaast kleine veldjes goed ingepast bij erven en woonlocaties. Vele kleine maken immers ook een grote. Wat in deze discussie een beetje ondersneeuwt is de energiebesparingskant. Want ook daar valt nog een wereld te winnen. Alle energie die niet gebruikt wordt, hoef je immers ook niet op te wekken! En daar kunnen we met elkaar nog veel aan doen.

De ontwikkelingen in de agrarische sector hebben afgelopen jaar veel aandacht gekregen. De prijzen voor landbouwproducten stonden behoorlijk onder druk en dat is een zorgelijke ontwikkeling voor de hele agrarische sector, ook in Enschede. Dat het ook tot schrijnende situaties kan leiden weten we allemaal. Onlangs werd hier in de bijeenkomst “Stil Leed” die in Hengevelde werd gehouden over gesproken door de ‘erfbetreders’. Door tijdig problemen te signaleren kan erger worden voorkomen. Maar gelukkig verbetert de markt zich geleidelijk en hopelijk zet dit herstel komend jaar door.

Als we het over komend jaar hebben; er staat weer veel op het programma. Naast de gebruikelijke activiteiten gaan we komend jaar aan de slag met duurzame energie, de huisvesting van Stawel bij het Lammerinkswönner en de vorming van een raad voor het buitengebied. Het wordt een weer een boeiend jaar en daar kijken we naar uit. Rest mij u allen fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig nieuwjaar.

’n Gruto verdwient?

Daagns he’k radio Oost an, um ’t uur niejs en vuural ok ’t regionale niejs keumt oetgebreid an bod en wördt ok stoadig wier herhaald, dan blief iej luk op de heugte.

Noe harn ze ’t vergangen wek in ’t programma van Sarah der oaver dat ’t nich good geet met oonze weirevögel, met name met ’n grutto geet ’t na slech en wiej zöllen völ meer mötten doon um dee grutto’s te hoalen, of möt wiej de netuur zien gang loaten goan” dat was eure stelling en de leu können dan kiezen oet dree mögelijkheden. Iej stoat der versteald van wat dee leu dan allemoal bedeankt zoas: “boeren dee maeit ’t grös te vroâ” of “boeren möt wier oalderwets goan mesten, dee injecteerders maakt alle nösten kapot” en “wiej möt allemoal consuminderen”, ok zön niejmoods woord. ’t Was ’n heel gekaekel doar oaver. En de leu können noar radio Oost bellen of eure mening op facebook plaatsen. Hieroonder steet wat ze allemoal bedach harn met mekaar.

1) 55% van de leu dee meanen dat der speciaal ingerichte weidegebieden mössen kömmen vuur de grutto’s, doar können dee deers wal oaverleaven, dus nich de groond van de boeren. Zöllen dee leu noe deanken dat grutto’s könt leazen en net zo lang roond vleegt tot ze ’n brödje zeet woarop steet “stea vuur grutto’s?”.

De voalgende 34% van de leu dee veunden dat de boeren eure verantwoordelijkheden hierin mössen nemmen, wat dat dan ok mag wean en de oavergebleven 10 à 11% dee veunden dat der vuur natuur gin ruumte genög is in oons laand.

En toen vreug ik miej of “woar zöllen toch al dee leu wönnen dat zee ’t allemoal zo good weet wat der gebuuren möt”. Ieder vuurjoar zee’k in miene umgeving ok wal grutto’s en geliektiedig zee’k ok völ meer rovers vlegen of stilkes op nen poal zitten. ’n Buizerd is vaste gast in oons weidegebied en dee deers hebt verrekte goeie oagen en zeet van wiedten de nösten van ’n kievit of grutto al liggen. En dan möw de steenmarters ok nich vergetten, bunt ok na gedoan op op ’n lekker grutto-eitje of ’n joonk gruttootje, dee weelt ok wal ’n keer wat aans etten as de rubberen leidingen met ’n vissmaakje van ’n antal Japanse mearken auto’s. ’t Slimste is daj doar niks met könt want de leu dee de baas bunt in oons laand meant dat steenmarters en buizerds beschearmd möt wörden.

’t Wördt duch miej tied dat dee leu ok ’n keer wiedter kiekt en eur verstaand gebroekt.

Leida van ’n Dannengoarn

Kaartavond buurtkringen

De kaartavonden (hartenjagen) van de Gezamenlijke Buurtkringen Boekelo-Rutbeek, Broekheurne,Twekkelo, Usselo, Lonneker, Eschmarke worden gehouden op:

Locatie is familie Leusink, Shortgolf Spielehof, Spieleweg 24 te Boekelo.
Aanvang 20.00 uur. Kosten € 3,- p.p. (per avond)

We zien u graag !

Buurtkring Boekelo-Rutbeek,
email: eplansink@planet.nl , tel: 06-42783980

Niejs oawer de Streektaal

KTS

Good niejs dat de Regionale omroepen zich in ’t nieje joar in goat zetten vuur ’t Twents en aandere Nedersaksische varianten oet de provincies Gröningen, Drenthe, Oaveriessel en Gelderlaand. Vanof 2 janewari weelt de veer umroopen, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderlaand en RTV Noord elken wearkdag tusken 19.00 en 20.00 uur tehope ’n muziekprogramma oetzeanden met allenig artiesten oet ’t Nedersaksisch gebied. Voalgens Marcel Oude Wesselink is ’t van groot belang dat disse regionale omroepen ’t gebroek van de streektaal goat stimuleren en oetzeandingen tehope doot.

Zee könt mekaa ok gewealdig good anvullen en zee doot doar roem dree miljoen leu ok ’n groot plezear met. Feijlik is ’t ne oetbreiding van ’n project “Alns Plat”, ’t online platform vuur artiesten en muziek oet ’t Nedersaksisch gebied. Met dee oetzendingen vuur de radio derbiej hopt zee nog völ meer leu te bereiken. In de loop van 2017 weelt ze dan ok nog bekieken of der met de tillevisie mögelijkheden bunt.

Op 15 december köj ok in ’t Rabo theater (074-2556789) terecht vuur ne vuurstelling van Jan Riesewiek & Co, ok de meuite weerd um hen te goan! In ’n Baans köj ok lezen dat der vuur ’t earst ne Twentse Eandejoars Conferance wördt hoalen in Eanske, ’t schient dat de kaarten noe allemoal al oetverkoch bunt. Oondertusken geet Gewoon Aans ok verdan met veurstellingen in ’t Nieje Joar, 13 janewari in Nijverdal, 14 en 15 janewari in de Reggehof en 21 janewari in de Carrousel in Ommen. ’t Geet good met de Streektaal!

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090.

Goodgoan! Alie van der Veer

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nuDe fiets en wandelcommissie
Tuinbezoek
Nieuws van het Landelijk Bureau

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Donderdag 12 januari: Vrouwen van Nu.
Aanvang: 19:00 uur. Locatie: Sanderskuper in Alstatte.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in).
Aanvang 20:00 uur. Locatie: de Waarbeek in Hengelo.

Woensdag 25 januari: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)

Donderdag 26 januari: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Sprakel in Lonneker

Woensdag 8 februari: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)

Donderdag 16 februari. Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo

Woensdag 22 februari: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)

Woensdag 8 maart: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan