Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Natte, witte en koude start van 2021
  • Visie Landelijk Gebied ter inzage
  • Pilot Kruidenrijke randen, meld je aan!
  • Met nen ‘Lock down’ 2021 in!
  • Erfbeplanting
  • Zonnepanelen op dak in Twekkelo

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Natte, witte en koude start van 2021

Het heeft wat langer op zich laten wachten, maar hier is dan het eerste Ons Orgaan van dit jaar. Doordat er begin januari wat minder te melden viel is dit een gecombineerde editie van januari en februari. En de start van het nieuwe jaar stond tot voor een paar dagen terug nog helemaal in het teken van corona. Maar daar was ie dan toch nog, Koning Winter!

Na de natte weken in januari volgde de omslag. Een mooi pak sneeuw in het eerste weekend van februari zette het land stil. En dat in combinatie met de lockdown en de avondklok maakte het toch speciaal. En het leidde niet alleen af van corona, opeens ging het alleen nog maar over sneeuwhoogtes, hoe hard het zou gaan vriezen en wanneer de tocht der tochten geschaatst zou kunnen gaan worden. De verwachting daaromtrent werden al snel weer in de kiem gesmoord door de voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Friese Elf Steden. ‘It giet net oan’ was het verdict en ook geen NK marathon op natuurijs dit jaar. Heel begrijpelijk natuurlijk als je nagaat dat alle evenementen, de horeca en de winkels al ik weet niet hoe lang zuchten onder de lockdown.

Maar het mooie winterse landschap geeft ook veel plezier en afleiding. De sneeuwpret was er volop en er kan inmiddels ook al geschaatst worden. En als het ijs niet al te betrouwbaar is zorgt dat er vanzelf wel voor dat je niet te dicht bij elkaar gaat staan. Natuurlijk, het winterse weer geeft ook overlast. Als je stal vol sneeuw is geblazen, de koeienmest vast op de roosters vriest, de waterleiding bevroren is, sneeuwduinen wegen en erven ontoegankelijk maken dan is de pret ver weg. Maar laten we er nog even van genieten want hoe lang is het geleden dat we deze winterse omstandigheden hebben meegemaakt? En misschien zijn de komende 10 winters wel weer typisch Nederlandse kwakkelwinters. Hoewel het jaar al weer in de tweede maand is, vanaf deze plek toch nog een gelukkig en vooral heel gezond jaar gewenst. En dat we maar snel weer gaan naar een gevaccineerd normaal!

Visie landelijk gebied ter inzage

De Visie Landelijk Gebied Enschede (structuurvisie) geldt voor het hele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de stad en de dorpen. De Visie gaat over het gebruik van het landelijk gebied in de komende tien jaar. De gemeente schetst in de Visie de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied en geeft aan hoe zij daaraan wil bijdragen. De Visie werkt de ambities uit in ontwikkelingsprincipes, thema’s, opgaven, gebieden en instrumenten.

De Visie Landelijk Gebied is nog niet vastgesteld. Op 10 februari is het ontwerp van de Visie met bijbehorende stukken ter inzage gelegd. U kunt op het ontwerp van de Visie een reactie geven door uiterlijk 23 maart 2021 schriftelijk of digitaal een zienswijze in te dienen. Daarin schrijft u op wat u van de ontwerp-Visie vindt. De gemeente geeft op alle zienswijzen antwoord in een reactienota. De gemeenteraad neemt alle zienswijzen mee bij het vaststellen van de Visie omstreeks mei 2021.

  • Digitale zienswijzen kunt u indienen met DigiD of E-herkenning via www.enschede.nl/zienswijze.
  • U kunt ook een email sturen naar ingesprek@enschede.nl. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Visie landelijk gebied’ en geef ook uw naam en adres op.
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze Visie landelijk gebied Enschede’, uw naam en adres en uw handtekening.

Vanaf 10 februari 2021 kunt u de Visie gedurende zes weken digitaal inzien via de website van de gemeente www.enschede.nl/landelijkgebied.

Hebt u vragen, stuur dan een email aan g.naeff@enschede.nl. Vermeld daarin uw naam en telefoonnummer. Let op!, een vraag stellen is niet hetzelfde als het indienen van een zienswijze. Op 18 november organiseerde de gemeente een online bijeenkomst. Een korte samenvatting op beeld kun je zien door hier te klikken.

Pilot Kruidenrijke randen

In het bestuur van Stawel kwam de vraag naar voren of er mogelijkheden zijn voor de aanleg van kruidenrijke randen. Daarom is contact gezocht met het Landschapsfonds Enschede en zij hebben voor dit jaar een bedrag beschikbaar gesteld om aanleg mogelijk te maken. Kruidenrijke randen zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. Daarom krijgen aanmeldingen langs wandel- en fietsroutes voorrang bij de aanmelding. 

De coördinatie van deze regeling ligt bij de werkgroep van Stawel in afstemming met het bestuur van het Landschapsfonds Enschede. Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het beschikbare bedrag kunnen de kosten van het zaaizaad betaald worden. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd op zichtbaarheid/locatie.

Voor boeren geldt dat zij daarnaast ook een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Om in aanmerking te komen moet minimaal 500 m2 ingezaaid worden met een kruidenrijk mengsel.
De randen zijn 3 meter breed, maar afwijkingen zijn mogelijk in overleg met de werkgroep. De randen worden ingezaaid in het voorjaar van 2021. Het inzaaien langs landbouwpercelen wordt uitbesteed aan een loonwerker. Voor particulieren geldt dat zij het zaad geleverd krijgen en zelf verantwoordelijk zijn voor het inzaaien. Het zaadmengsel wordt dan geleverd.

Bloem- en kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag. Voorwaarde is dan ook dat de randen ook in de winter blijven staan en pas in het voorjaar van 2022 een grondbewerking plaatsvindt.

Meedoen of meer weten? Aanmelden voor deelname aan de pilot kruidenrijke randen kan voor 24 februari a.s. door een e-mail te sturen naar info@stawel.nl. Geef in de mail uw naam, adres, telefoonnummer door en de lengte van de beoogde kruidenrijke rand. Indien mogelijk ook een kaartje meesturen waarop de locatie van de rand aangegeven staat.

Irene Meijer, Karin Schukkink, Gerrit Meutstege

Met nen "Lockdown" 2021 in!

Noe he’w der al wier meer as ne moand van ’t Nieje joar opzitten. Mar ik wil oeleu toch nog almoal alle goods en vuural gezoondhead weansen, iej zeet de leste tied hoast gin means meer met dizzen Lock down en de oamndklok derbiej. En met den jachsnee van ofgelopen zundag wo’j wal geern in hoes blieven.

A’w wierum kiekt op 2020 dan he’w toch wal nen heeln hoop leerd in ’t ofgelopen joar; wiej zit miln in ‘n coronacrisis en mossen doar coronaproof met umgoan en wiej bunt coronameu van de groepsimmuniteit. Alle dage kö’j  in de corona kraant de besmettingscurve bekieken en leazen oaver toogvirologen, covidioten en coronaspugers dee lockdownfeestjes met knuffelcontact heulden. Nee, doar in Staphorst wilt ze niks weten van raamzwaaien of raambezeuk, loat stoan an veut- of elleboaggroeten, blökskesverjoardage of quarantinderen.

Völ last van hoostschaamte en snotterschaamte hebt zee doar ok al nich. Oonze regering heul vol dat wiej ofstaand mossen hoolden, aanderhaalven meter en slagmoals wörden oons verteald dat wiej ok ’n snoetenläpke vuur mossen doon, de mondkapjesindustrie leaveren in ieder geval extra wearkgelegenhead. Mar oonze scholen gungen dicht en de keender kregen ofstaandsoonderwies.Wat leu, de z.g. coronahufters begunnen wierniejs te hamsteren en de coronatuffers veuren nog rap eaven noar Duutslaand um goedkoop te tanken.

De leu dee dan konnen, mossen wierniejs thoeswearken en kregen te maken met nen jojolockdown en dat kan zo wier ’n extra antal coronababy’s opleaveren.Sportscholen gungen ok dicht en de lockdownkilo’s vleugen der dreks wier op.En toen kwam de oamndklok der ok nog biej, dat hef heel wat volk op de been brach en slagmoals wörden der stried leaverd met de plietsie of zölfs de M.E.

In aandere laanden waren ze eand 2020 al gangs met vaccineren, alman möt hier eerst oaver met kuieren en dan stoa’j hier wier an ’n achtersten reppel.

Mar de medecienen bunt test en ok goodkuurd en noe geet ’t dervan, op noar ne sportzaal eargens in ne aandere plaats en dan opstellen in riejn van twee of meer. Joa leu, iej möt der wal wat vuur oaver hebben en geluk hebben as 85-plusser da’j  vervoer könt regelen en ok nog ‘n zetje op oene eagen bene könt stoan. Hoppelijk he’w ’t ‘n keer achter de rug met ’n corona en al dee nieje varianten.

Wie bunt dee aanderhaalvemetersamenleaving good zat en al dee eleand met viruswappies en prettesters. ‘Negatief’ was ’t meest positieve woord van 2020. Mar de ‘aanderhaalvemetersamenleaving’ van Rutte hef ’t wunnen in 2020.

Leida van ‘n Danngoarn

Erfbeplanting

Een natuurlijk ingericht erf met inheemse (streekeigen) beplanting is niet alleen mooi om te zien maar zorgt er ook voor dat jouw erf/tuin bijdraagt aan de biodiversiteit. Daarom is het fijn dat het ook afgelopen jaar weer gelukt is om een aantal erven te voorzien van inheemse erfbeplanting, dat is beplanting die van nature in de streek voorkomt. Hiervan kunnen zowel particuliere- als boerenerven gebruik maken en de animo is er elk jaar weer opnieuw.  De regeling zorgt er voor dat er een bijdrage wordt geleverd aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van ons buitengebied.

De aanmeldingen komen binnen bij Gerrit Meutstege, die dit coördineert voor het Landschapsfonds Enschede. In overleg met hem gaat onze adviseur Kristianne van der Put op bezoek bij het erf. In overleg met de bewoners en met haar kennis en specialisme rolt daar een mooi plan uit. Het advies is gratis en de erfeigenaar krijgt het plantgoed aan huis geleverd. Plantgoed wordt tot een maximum van € 500,- vergoed; is het meer dan betaald de erfeigenaar dat zelf. Ook de uitvoering wordt door de erfeigenaar zelf gedaan.

Resultaat is een mooi erf waar iedereen blij van wordt; de eigenaar, de buurt, recreanten en toeristen, maar ook de vogels, de insecten, de vlinders en de dieren.
Voor meer informatie: info@landschapsfondsenschede.nl of 06-51372588

Zonnepanelen op dak in Twekkelo

Coöperatie Enschede Energie ECBE heeft met twee agrarisch bedrijven in Twekkelo afspraken gemaakt over het leggen van zonnepanelen op een aantal daken van hun bedrijf. Inmiddels is het eerste project bij Melkveebedrijf de Veldgeuver klaar. Op de ligboxenstal en de jongveestal liggen de panelen te wachten op de aansluiting van Enexis.

Tegelijkertijd had de installateur HG Zonnepanelen nu hard aan het werk moeten zijn op het dak van de grote varkensstal van Landbouwbedrijf Baake. De weergoden gooiden echter roet in het eten. Eerst was het dak nat en glibberig door de overvloedige regen en nu is het glad en glibberig door de sneeuw en vorst. Ondertussen wordt ook druk gewerkt aan de netaansluiting zodat er rond 1 maart weer extra duurzaam geproduceerde stroom wordt opgewekt in Enschede.

Wil je zien waar deze panelen liggen? Let dan goed op het spandoek langs de Auke Vleerstraat (richting Universiteit Twente).


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan