Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Vakantie

De vakantieperiode is aangebroken. Je merkt het aan het aantal afwezigheidsberichtjes dat je krijgt als je een mailbericht verstuurd. Het voordeel van kinderen die studeren is dat je geen rekening meer hoeft te houden met de schoolvakanties. Deel I van de vakantie 2016 hebben wij al gehad en deel II begint voor ons eind augustus. Tussendoor proberen we te genieten van de Nederlandse zomer die zich tot nu toe vooral kenmerkt als afwisselend en nat. En door ontzettend heftige buien. Dat hebben ze in het zuiden van het land wel ondervonden, het zag er uit als een rampgebied. Een coulante houding van de overheid in verband met alle schade is daar wel op zijn plaats.

Deze zomer zal vooral in het teken staan van de voorbereiding voor het vijftig jarig jubileum van Stawel. Er is een jubileumcommissie ingesteld die bezig is met het programma. In september zal een symposium georganiseerd worden en op zondag 18 september organiseren we een bijzondere uitvoering van de fietstocht “Kom uit de stad”. Noteer die datum al vast in uw agenda.

We zijn nog steeds op zoek naar historisch foto- en filmmateriaal. Mocht u dat hebben laat het dan even weten via mail of telefonisch. Iedereen een mooie zomer en voor zover van toepassing een fijne vakantie gewenst.

In deze editie

Schorriemorrie langs ’n diek

Op de joarvergadering dit vuurjoar van ‘n Buurtkring in Twekkel was der éne dee vun dat ok de leden van ’n Buurtkring met de tied met mössen goan. Iej können nooit weten woarat dat good vuur was en de leste tied tröf iej ok mangs vrömd volk an op ’n diek. Kortum, alle 06-nummers wörden opschreéven en de Twekkelo Alert App was geboren.

Doarnoa was ’t mooi zetje röstig, alman gung zien of eur eagen gang en gin meanske dee nog an den app dachen, totdat op den mooien zunnigen vriejdag ‘n tienden juni ’t eerste alarm wörden doan. Doarnoa köj ’t geels nich meer of knipogen met de “appjes”.

De meeste leu warn boeten an ’t weark en zoat dat geet stunnen biej de boeren en de aandere boetenleu dan ok de nienduur of de duur van de schöppen wiedwaagen lös. Eargens bie nen boer op ’n earf was nog nen schilder drok an ’t weark en nen vrömden kearl met ’n apparaat biej zich zea den schilder ok nog vreendelijk goeiendag, niks mis met zöj deanken, toch? De meeste leu zeit mekaa gin goeiendag meer op stroat.

Mer efkes later was de motorzaag vöt, brutoal metnömmen oet één van de schöppen en doar gunt ’t hen met de Twekkelo app, binnen de körtst mögelijke tied was alman op de heugte en kwammen de tips binnen. Der is in korten tied heel wat speurweark doan, at ze biej de plietsie zo rap können wearken wörden der völ meer gespuis achter de tralies zat as noe. Alles wörden deurgeven an mekaar, ’t gung um nen griezen Volvo en nen rooien Opel Astra, kentekens wörden rap opschreven en oetzoch en joa, ok dee warn vals, köj verwochen van dat soort volk. En ’t gung mer duur, alman wöl metdoon met de Twekkelo Alert App, ik heb heel wat namen vuurbiej zeen kommen en wus nich dat dee ok in Twekkel wönnen. Mer oonderwiel was ’t nog nich ofelopen, nen kearl met zwart hoar, luk kalend en nen zwarten board leup in de buurt van ’t Stroot roond en toen hee an wörden sprökken zeai hee ok nog dat hee zienen hoond kwiet was. Niks hoond kwiet, loeren woar of hee loeren kon en dan rap wier toosloan, elektries gereedschop kon hee bliekboar ok good broeken en biej ’n aander hoes woarat ze an ’t verbouwen bunt, warn ze al met de oale dakgötten an ’t sleppen. Doarnoa wörden der nog ne motorkettenzaag op kloarlechten dag metnömmen en wier rap votbrach noar ’n adres woarat ’t grei verhaandeld wörden en dan he’j ’t noakieken, iej zöllen ze toch!

En de plietsie? Wat hebt dee der met doan? Niks netuurlijk, want zee möt de leu op heterdoad können griepen, aans majt ze niks en dat zal ok wal nich veraanderen.

En leu dee aait hebt zeg dat ’t saai is um boetenof te wönnen umdat doar nooit wat gebuurt, dee bunt doar noe wal achter: “waart oe vuur gespuis en schorremorrie en sloet oe an biej de Twekkelo Alert App”

Leida van ’n Danngoarn

Glasvezelaansluiting komt eraan!

twenteglas_mooidoanHet is gelukt! TwenteGlas heeft in CIF een betrouwbare en solide marktpartij gevonden die het glasvezelnetwerk wil aanleggen in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser. CIF start daarom na de zomer met de campagne ‘Glasvezel buitenaf’. TwenteGlas helpt CIF daarbij. Ons gezamenlijke doel is dat het glasvezelnetwerk in uw omgeving in 2017 is aangelegd. Dat doel is dinsdag 5 juli bekrachtigd door CIF en TwenteGlas, in aanwezigheid van de betrokken gemeenten.

Wie is CIF?
CIF is een beleggingsfonds dat investeert in telecommunicatie-infrastructuur, waaronder glasvezel. In 2015 is CIF begonnen om glasvezel ook voor het buitengebied toegankelijk te maken. In Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Borne, Wierden en Hellendoorn is CIF daar al succesvol bezig. Dankzij CIF is Twente de eerste regio in Nederland waar straks het hele buitengebied gebruik kan maken van het snelle glasvezelnetwerk.

twenteglas_groep

Voorwaarde aanleg glasvezel: vijftig procent deelname
Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een kostbare operatie, die alleen rendabel is minimaal 50 procent van alle huishoudens in het buitengebied meedoet. Dat is een harde voorwaarde. Wordt die 50 procent niet gehaald, dan blijven we in het buitengebied de komende jaren aangewezen op de koperen kabel, die nu al onvoldoende snelheid, capaciteit en stabiliteit biedt voor het internetverkeer. TwenteGlas en CIF zetten zich de komende tijd in om aan die voorwaarde te voldoen en daarbij kunnen we uw hulp heel goed gebruiken!

Word ambassadeur
Bent u overtuigd van nut en noodzaak van glasvezel in het buitengebied en kunt u mensen in uw omgeving van de voordelen overtuigen? Meldt u zich dan aan als ambassadeur van TwenteGlas. Samen met u maken we ons sterk voor snel internet op het platteland. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op ondersteuning van TwenteGlas en CIF. Zo organiseren wij ambassadeursavonden waarin de rol nader wordt toegelicht. Samen maken we ons sterk voor glasvezel in het buitengebied!

Informatieavonden na de zomervakantie
Nog dit jaar wil CIF de bewoners van het buitengebied een aanbod doen. In Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser gaat het om zo’n 6.400 adressen. Het gebied wordt in twee fasen aangevlogen, ieder van zo’n 3.200 aansluitingen. Eerst worden de inwoners van Losser en een deel van Enschede benaderd (Noord). Daarna informeert CIF de inwoners van Haaksbergen, Hengelo en de rest van Enschede (Zuid) over het aanbod. Dit gebeurt na de zomervakantie. Bewoners van het buitengebied ontvangen hiervoor een uitnodiging.

twenteglas_glasvezel

Aanbod
Wie voor een glasvezelaansluiting gaat kan straks kiezen uit de diensten van vijf providers: Caiway, CBizz, Fiber, Solcon en WeServe. Voordat CIF daadwerkelijk tot aanleg van glasvezel overgaat, moet 50 procent van de huishoudens daadwerkelijk een abonnement afsluiten voor televisie, internet en/of telefonie. Tijdens de informatieavonden na de zomervakantie zijn de genoemde dienstenaanbieders ook aanwezig
(bron www.twenteglas.nl)

Rondleiding op de boerderij

Rondleiding op de boerderij

Niejs oawer de Streektaal

KTSBunt ieleu ok noar Jong Lonneker hen wes? Miej duch dat ze mooi spölt hebt. Ok de Zunnewende in Hellendoorn en ’t Streektaalfestival in Oatmöske warn de meuite weerd en wat hebt wiej ’n talent op Streektaalgebied en ok gelukkig völ jonge leu.

Zo he’j ok in ’t programma “deurdonderen” können genoieten van Half um Half, de band van ’n antal jonge kearls oet Ossel met Normaal as eur grote vuurbeeld. Ze warn ok in Ossel op ’t Schoolfeest te heuren en te zeen. Mooi doan jongs en vuural “verdan goan”.

En a’j noe Hollaans blieft proaten umdaj ’t Twents nich good könt möj oe ’t beukske van Harry Nijhuis efkes anschaffen, ‘t het “Twents vuur beginners” en ’t is geschikt vuur toeristen, inburgeraars of leu dee ok gewoon met wilt proaten in oons mooie Twents.
Ie’j könt ’t kopen biej de Twentse Welle en biej de bookhaandels en ’t kost € 9,95.

He’j 7 september al op ’n kalender zat?. De band Algerak koomp optreden vuur ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak biej ’t Hoogspel in Dealden. ’t Begeent um 20.00 uur en ’n kaartje kost € 5,- en a’j lid van ’n Kreenk bint kost ‘t € 3,-, koffie zit doar biej in.

Gert Jan Oplaat koomp op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 september wier met ne “klucht in de open lucht”, disse keer met “Napoleon, Buskroet & Jarretels” alns spölt zich of roondum en biej de Haverkamp in Maarkel. Meer info via Daankensweerd@hotmail.com.

Op 30 september hef Gewoon Aans de vekaansie der wier op zitten en spölt zee in ’t Parkgebouw in Riessen en op 1 oktober köj ze in de Kappen in Hoksebarge antreffen.
Op eure webstea stoat nog völle meer doatums en plaatsen, kiek zölf ok efkes. Gewoon via Google “Gewoon Aans” tiepen en dan geet ’t vanzölf wiedter, keuze genög.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090,

Alie van der Veer

Nieuwe deelnemers Groene en Blauwe Diensten

landschapsfonds_logo

Het bestuur van Stichting Landschapsfonds Enschede heeft 16 nieuwe contracten met grondeigenaren die deelnemen aan het project Groene en Blauwe diensten afgesloten. Dit houdt in dat deze eigenaren zich de komende 21 jaar in gaan zetten voor het beheer en behoud van de typische landschapselementen die Enschede kent, zoals houtwallen, poelen en solitaire bomen. Daarmee is 18 ha. beheer van landschapselementen zeker gesteld.

landschapsfonds_3

Groene en Blauwe diensten
Sinds 2008 zet de stichting Landschapsfonds Enschede zich in voor het beheer van het mooie buitengebied van de gemeente Enschede. De manier om dat te doen is het afsluiten van contracten Groene en Blauwe Diensten. Daarmee verplicht de eigenaar zich tot het onderhouden en beheren van landschapselementen en in ruil daarvoor krijgt hij jaarlijks een bijdrage in de onkosten die hij daarvoor maakt. Provincie Overijssel en gemeente Enschede hebben daarvoor de middelen middels een subsidiebeschikking beschikbaar gesteld. Het unieke van deze regeling is dat het geld voor 21 jaar vooruit in het Landschapsfonds gestort wordt. Daardoor kan worden gegarandeerd dat de deelnemers jaarlijks hun bijdrage ontvangen. Inmiddels hebben een kleine 80 deelnemers een contract met het Landschapsfonds Enschede. Het beheer van 60 ha. landschapselementen is hiermee voor langere tijd gegarandeerd. Bij aanvang van het contract is veel groot onderhoud eerst weggewerkt zoals kappen van hakhout en baggeren van poelen. Daarnaast zijn nieuwe landschapselementen aangelegd, ongeveer 4,5 ha.

landschapsfonds_4

Nieuwe voorzitter
In 2008 is het bestuur van de stichting Landschapsfonds Enschede benoemd. Herman Kemperman uit Lonneker is vanaf het begin voorzitter geweest en na acht jaar is hij aftredend en niet herkiesbaar. In de persoon van Jan Hordijk, krijgt het bestuur een nieuwe voorzitter. De stichting is veel dank verschuldigd aan de heer Kemperman. Met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk heeft hij veel kunnen betekenen voor het Landschapsfonds Enschede. Maar daarnaast is hij ook persoonlijk erg betrokken bij het wel en wee van het Enschedese buitengebied.

landschapsfonds_5

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nuDe fiets en wandelcommissie
Tuinbezoek
Nieuws van het Landelijk Bureau

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Dinsdag 26 juli: Vrouwen van Nu.
Waarschijnlijk zijn nu de bosbessen wel rijp en we combineren dat met
een leuke fietstocht
Vertrek: 13.30 uur vanaf het pannenkoekenhuis in Buurse,
Alsteedseweg 38.

Zondag 28 aug: Buurtkring Usselo.
Fietstocht gezamenlijke buurtkringen

Dinsdag 30 aug: Vrouwen van Nu.
Deze keer fietsen we een rondje in en om De Lutte en kiezen we de z.g. Hellehondroute.
Vertrek 13.30 uur vanaf de VVV in de Lutte.

Woensdag 14 september: Vrouwen van Nu.
Jubileumavond!!!!  85 jarig bestaan Afd. Lonneker / Enschede.

Zondag 18 september: Stawel
Fiets- en wandeltocht “Kom uit de stad!”
Startpunt Melkveebedrijf “de Veldgeuver”, familie Schukkink-Olink, Veldgeuverweg 20, 7547 RG Enschede / Twekkelo

Vrijdag 23 september: Stawel 50 jaar!
Symposium (nadere info volgt)

Dinsdag 27 sept.: Vrouwen van Nu.
Tijd voor de dagtocht, deze keer fietsen we de Archemer route.
De start is in Hulsen bij knooppunt 17, (een gehuchtje bij Nijverdal)
Meer informatie over deze tocht maken we t.z.t. bekend.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan