Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Droogte
  • Ondermijning
  • Visie Landelijk Gebied en Energievisie
  • Verskil möt der wean
  • Lokale electriciteitsproductie bij "Het Mors"
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Droogte

Begin juni was er hoog bezoek in Twente. Minister Cora van Nieuwenhuizen kwam hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen van de situatie rondom droogte. Want ook dit jaar is het al heel vroeg heel droog. En al zo vroeg in het jaar is het neerslagtekort al weer groter dan in 2018 en 2019; wordt 2020 dan het derde droge jaar op rij?

 

De minister werd ontvangen in het kader van het Deltaplan Zoetwater Oost Nederland. Verschillende partijen werken onder deze noemer aan dit programma en richten zich de komende jaren nog meer op maatregelen voor het vasthouden van water in het gebied. Doel daarvan is om landbouw, natuur, ondernemen en andere functies van water te voorzien. Maar water sparen waar je kunt, blijft natuurlijk belangrijk. Als het water schaars wordt in een bepaalde periode zullen er keuzes gemaakt moeten worden. En keuzes maken doet pijn. We moeten in tijden van neerslagoverschot anders met water omgaan. Niet snel afvoeren is het adagium, maar kunnen we zoveel mogelijk water beschikbaar houden zodat we de effecten langer voor ons uit kunnen schuiven. En dat is op onze zandgronden nog lang geen makkelijk verhaal. In sommige gebieden wordt al gewerkt met tijdelijk afsluiten van duikers in perceelssloten. Een voorbeeld hoe je in de detailontwatering mee kunt helpen om snelle afvoer van water te voorkomen.

* ) dat het tegenovergestelde ook gebeurt bleek zondag 14 juni, fikse regenbuien zorgden
voor wateroverlast in delen van Twente.

Ondermijning

De ligging van boerenbedrijven blijkt aantrekkelijk te zijn voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar de eigenaar loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in zijn pand plaatsvinden. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent (vind hier jouw wijkagent) of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via www.milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af! Kijk voor meer informatie ook op de website van Stawel.

Visie Landelijk Gebied en Energievisie

De gemeente Enschede bereidt een Visie Landelijk Gebied en een Energievisie voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente voor ogen staan in het landelijk gebied. Het zichtjaar voor de op te stellen visies is 2030.

Via deze voorstellen wordt de gemeenteraad uitgenodigd uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de Visies. De behandeling vindt in twee stappen plaats. Op 22 juni staat de behandeling in de Stedelijke Commissie geagendeerd en een week later op 29 juni de Gemeenteraad. De manier waarop dit gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk.

Het bestuur van Stawel heeft een reactie op beide Nota’s naar de Gemeenteraad gestuurd. En wij zullen deze reactie ook toelichten in de vergadering van de Stedelijke Commissie op 22 juni.

Verskil möt der wean

’t Geet good hier in ’t Oosten van ’t laand met ’n Corona, ’t schealt ’n stuk da’w hier de ruumte hebt. Wiej hooft hier in Twente nich aait in ’t hoes te blieven, wiej hebt ruumte zat boeten en völ leu trökken der op oet met ’t mooie weer. 

Wal zölf koffie en breudjes metnemmen vuur oonderweg, de terassen warren vuur ‘n eersten juni nog nich los. Handhavers harren de haande vol an leu dee dee aanderhaalven meter nich in acht nömmen en mangs gung ’t good mis. Zo waren ze in ’t café de Kachel in Nijverdal an ’t verbouwen, ’t weark zat derop en de kearls dreunken ’n pilsje tehoop, ’n eigenaar met ziene kameröa. Dat stun meneer de plietse nich an en den schreef fleenke boetes oet, € 390,- p.p. en vuur ’n eigenaar ok nog ’n moal € 4000,- ekstra. En dat dewiel ’n plietsie geelsnich oet kon leggen welke regels oavertreden warren. Doar is ’t leste woord dan ok nog nich oaver zeg en hölp van nen advekoad is inropen.

At ze doar in Amsterdam net zukke handhavers harren had, harren ze doar in korten tied nen hoop geald können verdenen. Mar Femke vun ‘t belaangriek dat leu konnen demonstreren, vriejhead van mening woara’w zo greuts op bunt. ’t Is eur luk op ’n emmer vreuren dat doar zovöl leu op of bunt kömmen. Mar hier leaft almen met met de gekluurde leu in Amerika dee ’t onmeundig zwoar hebt. Trump wil der niks van weten dat alman geliek is, ‘verskil möt der wean’.’t Kan wean dat met al dee demonstraties ’t virus slagmoals opleaft en de zekenhuze wierniejs vol komt te zitten, gin nood, hier in Twente he’w leuge ledikaanten zat en teagen dee tied is ’n achterstaand in de zoarg ok votwearkt. Dokters en verplegers doot eur oeterste best en wearkt ok in de weekenden duur.

In Eanske is ’t demonstreren wal good goan al geet ’t met name ’s oamnds laat der heel aans an too. Stroaten en parkeerplaatsen in de boetenwieken wördt slagmoals as racebaan broekt en ’t geet der oerendhard an too. Bliekboar hebt ze ok nog luk veurweark oaverhoalden van ’n lesten oaldejoarsoamnd, merakels mooie lefebriej um dat miln in ’n nach an te stekken. Wier aanderens hangt lever in de binnenstad roond en misdreagt zich zodöanig dat jonge wichter ’s oamnds laat nich meer in de binnestad dörft te kommen.

Het möt nich anhalen, as dat ok almoal biej ’t nieje normaal heurt dan kriejt wiej ’t nog zwoar te verdoeren. Al röp Helligen Hendrik nog zo vaak ‘wen der mar an’,doar wil ik nich an wennen. Verskil möt der wean, toch.

Leida van ’n Danngoarn

Lokale electriciteitsproductie bij ‘Het Mors”

De Enschedese energiecoöperaties hebben het vijfde zonnedakproject sinds vorige week in productie. Sinds vorig jaar hebben ze samen met dakeigenaar Gerrit Kleine Wiecherink gewerkt aan een zonnepaneelinstallatie op de vier opslagboxen van ‘Het Mors’. Gerrit Kleine Wiecherink had in 2018 op twee daken van Het Mors al een zonnepaneelsysteem geplaatst om hiermee zelf genoeg stroom op te wekken voor zijn bedrijfspand. Maar vier opslagboxen op het terrein bleven onbenut en dat is toch wel zonde, want waarom zou je daar óók geen zonnepanelen kunnen plaatsen?


De oost/west gesitueerde daken leveren stroom voor de postcoderoos

Er zijn 700 zonnepanelen geïnstalleerd op de vier opslagboxen. Deze wekken stroom op voor ongeveer 60-65 huishoudens. Bij dit project wordt de postcoderoosregeling toegepast: als men zelf geen zonnepanelen op het dak heeft liggen, dan kan stroom afgenomen worden van een zonnedak in de buurt. Daarvoor moet men lid worden van de coöperatie. Hierdoor profiteert men van de teruggave van de energiebelasting met een voordeel van maximaal 4 cent korting per kWh. Dat is voor de meeste huishoudens meer dan € 100,- per jaar, en dat 15 jaar lang.

Er zijn inmiddels meer daken in ontwikkeling. Dus wil je meedoen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Coronacrises
- Van de fiets- en wandelcommissie
- Jaarlijkse fietstocht in 2021

Verenigingskalender

Dinsdag 30 juni 2020: Vrouwen van Nu
Fietstocht door Twekkelo, Oele, Ambt Delden, Azelo en Woolde
Vertrek om 13.30 uur bij de parkeerplaats van de Johanneskerk
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


1 en 2 september: Vrouwen van Nu.
**********Geannuleerd!**********
Tweedaagse fietstocht wordt verplaatst naar 2021


Toneelvereniging Jong Lonneker
**********Geannuleerd!**********
Voorstelling op erve “Het Derkink”, Derkinksweg 50
Helaas moeten wij u meedelen dat de voorstellingen in september ook geen doorgang vinden!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan