Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Stawel 50 jaar!

Stawel 50 jaar

Oud beeldmateriaal gevraagd!
De jubileumcommissie van Stawel is op zoek naar oud beeldmateriaal (film en foto) om te gebruiken voor het jubileum van Stawel. Bent u in het bezit hiervan en mogen wij dat gebruiken, stuur dan een mail naar Stawel (info@stawel.nl) of bel met de consulent (06-51372588). Wij stellen het zeer op prijs en mede met uw hulp hopen wij een mooi tijdsbeeld neer te kunnen zetten.

Pröttel op de stroat en pröttel langs de stroat

Hebt ieleu disse daag ok nen stikker kregen um op ’n ofvalbak te plakken? Ik ok, mer ik har der nog niks op oet doan en ’n breef nich ees leazen. Mer gelukkig he’k ne buurvrouw hier in ’t noaberschop dee dat in de gaten har en miej ’n griezen en ’n greunen an de stroat hef zat, dat har zee good doan. De gemeente wil op disse wieze de boel in de gaten hoalden en der stunden ok al de neudige stukke in de kraant dat de leu ’t der nich met eens warn. Dat kaank miej ja good vuurstellen a’j in ’t boetengebied wont en van dee gewealdige Amerikaanse eken vuur de dure hebt stoan, dan kriej joarlijks ’n hoop blaâ van de gemeente en doar zöl iej dan vuur mötten betalen, ’t möt ja nich gekker wörden.
Wat leu doot ’t aans, zee gooit de volle grieze plestieken toetens vol zaand en aander ofval gewoon in ’t boetengebied , of op nen beult op ne stea woaras ’n normaal meanske nauwelijks kan kömmen met ’n auto. Mer iej zeet ze ok in ’n sloot liggen zo um de vieftig meter wier nen zak vol. ’n Naam steet der ok nooit biej en iej zeet ’t ok nich dat ’t grei doar neer wördt smetten, dat zal dan wal ’s nachens gebeuren en kan ’t daglech dan ok nich verdreagen netuurlijk. Mangs lik ’t wal of der nen completen hoesroad is dumpt, steule, toafels, tot ne baanke an  to. Mer ik wil de leu van de gemeente wal op ’n breefke geven dat ’t nog wal slimmer wördt met den pröttel langs de weg en in de sleute. De gemeente döt an ’t invoeren van “diftar”, mer wat leu raakt doar slim van in de war.

Kottens stun der trouwens pröttel op de weg, ’t stun ok in de kraant “bewoners zetten uit protest tuinset op Burgemeester Stroinkstraat”. Joa, zee wollen dat gejakker geern luk meender hebben, ’t geet der mangs van, toostoan is ne snelheid van 60 km. per uur, doar hoalt zich gin meanske an, de pelisie kon eur eagen geald doar wal verdenen at ze de leu zollen bekuren, Mer twee daag is ’t dan toch luk röstiger west. Zee mossen dreks al doar biej ’t CBR in de buurt oet ’n auto umdat doar ’t tuinstel op stroat stun, met ’n net breefke derbiej op de toafel woarum de leu dat harn doan. Dan begriep iej toch ok nich dat meer as de helft dom verdan jach en efkes later wier mös stoppen umdat nen boer doar zienen trekker miln op stroat har zat, doar köj ja ok nauwelijks umhèn. Joa één van dee passanten wol al zo den trekker an de kaant zetten, mer den boer hef ‘m wal duudelijk maakt dat dit nich de bedoeling was. Affijn, toch mer duurjagen noar de voalgende obstakels, takkeboeske, halve beume, van alns was der noar de stroat slept. Vlakbiej de greans met Hengel stun der ok nog ne oale fietse met ’n dreewieler derbiej, énen kearl wörden zo hellig en smeet de fietse met de täkke derbiej in ’n sloot, mer de bewoners harn de smaak te pakken en deuden gewoon verdan dee 2 daag, ’t moch toch, de VBT har disse “ludieke” actie op töw zat vuur alman dee an de Burg. Stroinkstroat wönnen. Zölfs de pelisie kwam der nog an te pas, de dame kwam op hoge peut doar an de bel en vreug “weet u misschien waar de fietsen van zijn die op straat liggen?” “Joa” zea dee vrouw “dee bint van miej”, en zee hef de agente verteald wat de bedoeling van dee aktie was. Doar har dee agente niks van heurd mer zee vun ok dat doar völs te har wörden jakkerd en noadat zee nog ears ne collega hef beald gung zee sliepstettend vot.

Noe vroag ik miej of, zol ’t helpen? Ak doar mangs op de fietse langs möt möj bang wean dat ze oe de voalen oet de bokse jaagt. En jagen doot ze vuural noe de zun luk meer schient en ’t maakt niks oet BSA of Norton, hoo harder hoo mooier. Het is doar ok ’n gewealdig circuit van bochten en ’n stoplech dat dreks greun wördt a’j doar met nen noodgang an kömt zetten. En wat buschauffeurs dee met eure grote bussen noar de Waarbeek wilt, kiekt ok nich noar ’n verbodsbröd meer of meender en jaagt dom verdan. Zöl ’t wearkelijk de bedoeling wean van de gemeente um Twekkel verkeersluw te maken? ‘k Geleuf doar niks meer van, mer mangs is ’t klook da’j oe dom hoalt.

Leida van ’n Danngoarn

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen:

Nieuwe contracten Landschapsfonds Enschede

landschapsfonds_1Afgelopen voorjaar heeft het Landschapsfonds Enschede met 16 grondeigenaren een contract afgesloten voor het beheer van landschapselementen op hun grondgebied. Dit noemen we Groene en Blauwe Diensten en deze diensten zorgen ervoor dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële beloning ontvangen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen.

De financiering hiervan is tot stand gekomen door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Nieuw is dat grondeigenaren dit keer ook een eigen bijdrage leveren. Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, beheren of onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke Enschedese landschap.
Zij leveren in feite een groene of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de grondeigenaar ook wordt betaald voor deze dienst.

landschapsfonds_2Met deze nieuwe contracten komt het totaal aantal contractanten uit op 83. Dat betekent dat het beheer en onderhoud van landschapselementen bij deze contractanten voor de komende 21 jaar gegarandeerd is. Landschapsfonds Enschede wil dit graag nog verder uitbreiden, maar dat betekent wel dat er weer opnieuw geld beschikbaar moet komen. Dat kan op verschillende manieren, maar het belangrijkst daarbij is nog steeds dat de basis wordt gelegd door de overheden zoals provincie en gemeente. Daarnaast is het goed om te kijken naar alternatieve inkomsten zoals uit biomassa en crowdfunding. De komende maanden wordt onderzocht hoe opnieuw een impuls kan worden gegeven aan dit succesvolle systeem.

landschapsfonds_logo

Niejs oawer de Streektaal

KTSIn mei is der nich zo völ te doon op Streektaalgebied, mer ik heb heurd dat Jong Lonneker in juni spölt en dat wilt de leu roonum Eanske nich missen.
Jong Lonneker, dat al sinds 1929 besteet, spölt op 17, 18 en 19 juni biej Erve Verwoold. Kaarten köj bestellen biej Ina Smelt, tel. 053-4776033.

Op 24 juni köj noar ’t Laandgood Schuilenburg biej Hellendoorn um ’t Zunnewende-
festival met te maken. Op disse gewealdige stea an de Regge könt de leu, joonk en oald, genieten van mooie muziek, verhalen, gedichten en theater in meerdere varianten van oonze streektaal en doar boeten. Ze hoalt ’t vuur de tiende moal en iej könt doar hen van 16.00 uur tot 0.30 uur en ’t kost € 7,50 entree en € 6,- in de vuurverkoop.

Op 3 juli is in ’t Openluchtmuseum in Oatmöske ’t Twents Streektaalfestival, ’t begeent al um 11.00 uur met oale ambachten en tradities en vanof 14.30 uur bint doar meerdere  vuurstellingen in ’t Twents. Nen mooien dag is nooit vot, loat oe zeen! Vuur € 6,50 köj doar hen en (klean)keender oonder de tiene könt vuur niks met. Meer hieroawer kö’j ok leazen op www.streektaalfestival.nl.

Schrief ok 7 september op oen kalender, dan döt de band Algerak ’n optreden vuur ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak biej ’t Hoogspel in Dealden. Token moal meer hieroaver.
Ok döt Gert Jan Oplaat begin september wier ’n niej verhaal van “klucht in de Open Lucht”, alns roondum en biej de Haverkamp in Maarkel. Ok token moal meer hieroaver.
A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090,

Alie van der Veer

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nuDe fiets en wandelcommissie
Tuinbezoek
Nieuws van het Landelijk Bureau

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 18 en donderdag 19 mei: Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de omgeving van Dalfsen-Ommen.
Opgave donderdag 24 maart bij Betty Janssen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Dinsdag 21 juni: Vrouwen van Nu.
Tuinbezoek bij de familie Lubberdink
Vertrek: 13.30 uur bij Intratuin

Dinsdag 28 juni: Vrouwen van Nu.
We gaan iets verder weg en willen vanaf Bornerbroek en Enter
gedeeltes van de Doorbraak verkennen.
Vertrek: 13;30 uur bij de RK-kerk in het centrum van Bornerbroek.

Dinsdag 26 juli: Vrouwen van Nu.
Waarschijnlijk zijn nu de bosbessen wel rijp en we combineren dat met
een leuke fietstocht
Vertrek: 13.30 uur vanaf het pannenkoekenhuis in Buurse,
Alsteedseweg 38.

Dinsdag 30 aug: Vrouwen van Nu.
Deze keer fietsen we een rondje in en om De Lutte en kiezen we de z.g. Hellehondroute.
Vertrek 13.30 uur vanaf de VVV in de Lutte.

Dinsdag 27 sept.: Vrouwen van Nu.
Tijd voor de dagtocht, deze keer fietsen we de Archemer route.
De start is in Hulsen bij knooppunt 17, (een gehuchtje bij Nijverdal)
Meer informatie over deze tocht maken we t.z.t. bekend.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan