Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Gezellige middag (oud)leden coöperaties
  • Metdoon met gedichen schrieven (column)
  • Gebiedsaanpak Broekheurne 15 december
  • Boomdeeldag Enschede
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (CMO)
  • Nieuwe Leader-periode van start
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Gezellige middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag m.m.v. ‘Het eetbare erf’ uit Markelo. De bijna 50 aanwezigen genoten van prachtige gedichten, uitleg over oude gebruiksvoorwerpen en niet te vergeten heerlijke (ouderwetse) gerechten, zoals humkessoep, eierbotter en aardappels met bruine bonen en karnemelk-jus.

Sommige gerechten waren ’s morgens al gekookt en werden meegebracht in een hooikist, andere werden ter plekke bereid in het Verenigingsgebouw. Volgend jaar hopen we Gewoon Aans uit te nodigen, zij zullen dan de generale repetitie van hun nieuwe revue presenteren.

Wilma en Hermieke

Metdoon met gedichen schrieven

De gemeente Eanske har tehope met ’n stadsdichter, Dick Schlüter, oetdach dat zee in dien Tolle Woche wal ne wedstried gedichen schrieven wollen hoolden. Joa, doar kon alman an metdoon, leu oet Eanske en umstrekke, mar ok de leu dee an d’ aandere kant van ’n poal wont, oonze noabers oet et Meunsterlaand en Kreis Bentheim zogezegd. En et mos goan oaver et noaberschop. Iej moggen et in ’t Hollaands doon, in ’t Hoogduuts of in et Nedersaksisch. Iej könt et geleuven of nich, dee Nedersaksen warren jammer genog in de meenderhead. Joa, Leida geet noe op de culturele toer en hieroonder tref iej eur gedich an.

Et Noaberschop geet met de tied met

Noabers oet et hele Twentelaand
zucht en prakkezeert
Möt noe toch de beeste an de kaant
is dee oale groond noe niks meer weerd?

Zit der dan toch te völ stikstof in de loch?
En dee vleegmesienen dee of en an vleegt
Broekt ok tevöl an CO-2, toch?
En alns wat zich wieter in de stad beweegt.

’t Noaberschop kump te hope en oaverleg
protesteert en hangt vlaggen op ‘n kop
voert actie en goat met grote trekkers op weg
Zee loat et der nich biej zitten, kom op.

Kö’j dan etten van de netuur?
En niks meer verbouwen op de oale groond
Noe al is de stoete en et vleis merakels duur
Noe is ’t allenig nog de melkpries dee loont.

Könt de leu hier in dit noaberschop nog verdan?
van et leef en leed delen völle joaren laank
Nog meer zoargboerderiejen, möt et doar opan?
Noe nog nich, eerst ofrekken met de baank!

Leida van’n Danngoarn

Bijeenkomst Gebiedsaanpak Broekheurne 15 december

Op 15 december vindt de volgende Gebiedsbijeenkomst Broekheurne plaats. Iedereen uit het gebied is welkom. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Het is de bedoeling om dan ook op tafel te leggen wat in grote lijnen in de Gebiedsagenda kan komen te staan, welke kansen en mogelijkheden er zijn, welke vragen openstaan en welke keuzen nog moeten worden gemaakt. 

Wanneer:     15 december 2022
Tijd:            19.30 uur - 21.00 uur + borrel na afloop
Locatie:        Verenigingsgebouw Usselo
Haaksbergerstraat 821, Usselo

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via info@stawel.nl

Boomdeeldag in Enschede

Enschede is één van de locaties op de Boomdeeldag, zaterdag 19 november. Het project Natuur voor Elkaar (van de provincie Overijssel) gaf inwoners voor de zomer de kans om tegen een kleine vergoeding bomen en bosplantsoenplanten aan te vragen. De provincie organiseert deze actie samen met Landschap Overijssel en 17 deelnemende gemeenten. Deze herfst en winter is het zover: het plantgoed wordt door de deelnemers opgehaald tijdens de Boomdeeldagen en op hun eigen grond geplant. In samenspraak met de gemeente Enschede is gekozen om de uitgifte bij het Lammerinkswönner te doen, de uitvalsbasis van Stawel. De uitgifte wordt daar gecoördineerd door de consulent van Stawel. In totaal worden er bijna 6000 bomen/bosplantsoen geplant door Enschedese grondeigenaren.

De provincie Overijssel is in 2019 gestart met het project ‘Iedereen een Boom’. In dit project is het doel om 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Dat sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Enschede om 170.000 bomen te planten. Samen met andere partijen organiseert de provincie diverse acties mét inwoners om bomen te planten. De Boomdeeldagen horen hier ook bij. Inwoners die een boom planten, kunnen deze aanmelden via www.iedereeneenboom.nl . Sinds de start van het project zijn er in Overijssel al 330.021 nieuwe bomen geplant.

Collectief Midden Overijssel (CMO) heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het ANLb ondersteunt boeren en particulieren om hun grond zo te beheren dat er een geschikt leefgebied voor kwetsbare boerenlandsoorten ontstaat.

Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten vragen een extra inspanning. Via het ANLb biedt CMO haar leden een vergoeding voor die extra inspanning. Voor de nieuwe beheerperiode is er hard gewerkt aan de beheerpakketten en de beheerstrategie voor 2023.

Vanaf begin augustus is deze informatie beschikbaar op de website. Ook zijn toen alle leden per mail geïnformeerd. Er werd er een oproep gedaan om een afspraak te maken om samen met de gebiedscoördinator de wensen voor de nieuwe ANLb periode door te spreken.

Inmiddels is met veel leden gesproken en zijn wensen geïnventariseerd. Al die gesprekken hebben weer input geleverd om de inhoud van beheerpakketten en de beheerstrategie tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. De definitieve versie wordt in de bestuursvergadering van november door het bestuur van CMO vastgesteld.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met alle laatste nieuwtjes. De versiedatum laat zien of er kortgeleden een update heeft plaatsgevonden. Zo doet CMO haar uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Heeft u nog geen afspraak ingepland met de gebiedscoördinator of wilt u meer informatie, neem dan contact op met CMO. Via bovenstaande link komt u op de pagina waar staat beschreven hoe u in contact kunt komen.

Nieuwe Leaderperiode van start

Leader is een Europees subsidieprogramma en richt zich op de versterking van het platteland op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie. Eén van de deelgebieden is Zuidwest Twente. Wat heeft het platteland van Zuidwest Twente de komende jaren nodig? Welke kansen en uitdagingen zijn er in Zuidwest Twente én waar moet LEADER zich op richten komende vijf jaar? Om dit in beeld te brengen is er een gezamenlijke Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld voor de periode 2023 - 2027 waar alle nieuwe projectideeën dan aan worden getoetst. In diverse bijeenkomsten op verschillende plekken in Zuidwest Twente zijn de onderwerpen opgehaald. De laatste was op woensdag 2 november in Boekelo.

De huidige LEADER-periode startte in 2015 en loopt tot en met dit jaar. Van 2015 tot en met nu hebben meer dan 40 vernieuwende projecten van mensen uit het gebied een bijdrage gekregen. En dat heeft gezorgd voor een totale investering van ruim 9 miljoen euro! Daarvan is tweederde afkomstig van de initiatiefnemers zelf (inclusief duizenden vrijwilligersuren) en éénderde bestaat uit LEADER-subsidie. De LEADER-projecten hebben mooie voorzieningen, extra arbeidsplaatsen en nieuwe bedrijfsactiviteiten opgeleverd.

Voor de periode 2023 – 2027 zijn we weer begonnen aan de basis: bij de inwoners, ondernemers en organisaties in Zuidwest Twente. In vier PROAT-cafés hebben we met elkaar gezocht naar wat er speelt in ons gebied, wat er nodig is en wat LEADER daarin kan betekenen de komende vijf jaar.

Heb je inspiratie nodig, kijk dan in het Leader projectenboek 2015-2022 Ben je betrokken bij het platteland van Zuidwest Twente? Heb je kennis van wat er speelt in het gebied en wat er nodig is? Heb je een idee waar we mee aan de slag moeten komende jaren? En kijk ook eens op de Leader website.

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG), bestaande uit inwoners en bestuurders uit het hele gebied, denken met initiatiefnemers mee en beoordelen de ingediende projecten. Voor de komende periode is de LAG ook weer op zoek naar mensen die hier deel van uit willen maken. Iets voor jou? Voor meer informatie of contactpersonen bezoek de website of neem contact op met Stawel.

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - 29 november, wandeling Engbertsdijkvenen
- 13 december Maken Kerststuk in Kulturhus
- 15 december; kerstavond Sandersküper
- 13 januari; Nieuwjaarsavond met partner
- 17 januari; Commissievergadering Kulturhus
- 14 maart: Streektaaldag 2023

Verenigingskalender

Dinsdag 29 november: Vrouwen van Nu
Wandelen in de Engbertsdijkvenen;
Vertrekpunt Johanneshoeve, Dalweg 39 Westerhaar
Carpoolen vanaf Hermieke Voogd (meer info zie elders)


Dinsdag 13 december: Vrouwen van Nu
Kerst Doe-middag, Locatie: Kulturhus Twekkelo, aanvang 13.30 uur.


Donderdag 15 december: Vrouwen van Nu
Kerstavond. Locatie: Sandersküper, aanvang 18.00 uur.


Vrijdag 13 januari 2023: Vrouwen van Nu
Nieuwjaarsavond met partner.
Locatie: Fletcher Hotel, Hengelosestraat 725 in Enschede
Info volgt in december.


Vrijdag 17 januari: Vrouwen van Nu
Commissievergadering. Locatie: Kulturhus in Twekkelo
aanvang 10.00 uur.


Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu
Streektaaldag in Ommen van 10.00 uur tot 16.00 uur


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan