Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

23 september symposium 50 jaar Stawel

Stawel 50 jaar

De jubileumbijeenkomst ligt inmiddels al weer achter ons en we kunnen tevreden terugkijken. Op een mooie nazomermiddag verzamelden zich in De Oude Usselerschool een kleine 150 mensen die zich op één of andere manier betrokken voelen bij Stawel. Voorzitter Jan Pipers heette alle aanwezigen welkom. Daarna gaf hij het stokje over aan Jan Medendorp, die het programma aan elkaar praatte. Hij introduceerde de sprekers, Theo de Bruijn (Saxion), Henk Jolink (LTO) en Hans van Agteren (wethouder). Zij keken alle drie op hun eigen manier naar de rol van Stawel zoals die is geweest, maar vooral ook hoe zij die in de toekomst voor zich zagen. En het is Jan Medendorp wel toevertrouwd dat hij op een kritische, maar ook humoristische manier de heren na de tijd aan de tand voelde.

Het programma startte met een kort filmpje waarin drie personen terugkeken op de periode waarin zij actief waren voor Stawel. Het spits werd daarbij afgebeten door Hennie Graave, één van de oprichters van Stawel. Mooi was het om te zien en te horen hoe iemand van 87 jaar nog moeiteloos de geschiedenis van het ontstaan van Stawel vertelt en in één adem daarna enkele hoogtepunten uit de beginjaren van Stawel naar voren brengt. En natuurlijk was Hennie Graave aanwezig en met humor beantwoordde hij de vragen die Jan Medendorp hem stelde.
Een anekdote van Hennie uit die jaren is nu nog steeds van toepassing. Hij sloot zijn korte gefilmde betoog af met de woorden “de boodschap is belangrijk, maar de verpakking is nog belangrijker”. Deze uitspraak van Hennie is tegenwoordig nog steeds van kracht.

Hennie Graave was als bestuurslid actief in de periode waarin Hans van den Esschert consulent van Stawel was. Zijn opvolger was Gerrit Jan van der Veen en in de film besprak hij een aantal zaken die kenmerkend waren in zijn periode als consulent. In het laatste deel van de film vertelde consulent Gerrit Meutstege waar hij zich zoal mee bezig hield. Natuurlijk is het niet mogelijk om in 10 minuten film alle activiteiten in vijftig jaar Stawel te bespreken, maar het gaf wel een mooie indruk.

Het volgende deel van het programma was een forumdiscussie waar de zaal bij betrokken werd. Het panel bestaande uit de drie sprekers aangevuld met consulent Gerrit Meutstege reageerde op vragen. Gespreksleider Jan Medendorp zorgde ervoor dat ook de zaal actief meedeed.

Het “oude” dagelijks bestuur: v.l.n.r. Arjan Strootman (penningmeester), Hermieke Voogd (secretaris), Jan Pipers (voorzitter) en Gerrit Meutstege (consulent)

Het laatste officiële moment was de overdracht van de voorzittershamer. Na bijna 18 jaar voorzitter Stawel geeft Jan Pipers het stokje over. Daarmee kan gesteld worden dat Jan de langst zittende voorzitter is die Stawel in haar 50 jarig bestaan heeft gehad. Een periode waarin Stawel zich heroriënteerde, verbreedde en ontwikkelde tot de organisatie die zij nu is. En dat altijd onder de positieve en betrokken leiding van een voorzitter met een altijd optimistische grondhouding. Stawel is Jan veel dank verschuldigd omdat hij de stichting met succes door deze uitdagende periode heeft geloodst. En nu is het na 50 jaar dus tijd voor de zesde voorzitter. Na Jan komt Gerrit Jan en hij is natuurlijk geen onbekende voor Stawel. Wat hij zich voorstelt van zijn nieuwe periode bij Stawel vertelt hij in onderstaand artikel.

Mooie uitdaging

Stawel heeft op 23 september haar 50 jarig jubileum gevierd. Velen van u waren aanwezig op het symposium in de Oude Usselerschool.  Velen van u zijn daarbij ook getuige geweest  dat de  voorzitter van Stawel , Jan Pipers , aangaf dat hij  stopt als voorzitter van Stawel en dat het bestuur mij heeft benoemd als zijn opvolger.

Ik mag de komende jaren leiding geven aan het bestuur van Stawel en heb daar veel zin in. Stawel heeft zich in de loop van de 50 jaar steeds aangepast aan de nieuwe actualiteit. Stawel heeft steeds ingespeeld op thema’s die op dat moment speelden. Ook voor de komende jaren zullen we blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zonder daarbij direct het huidige achter ons te laten.

De gemeente heeft ons als cadeau Het Lammerinkswönner aangeboden.  Ik zie dit als een symbool van een verbinding tussen stad en platteland.  We zijn ons aan het bezinnen hoe we een goede invulling kunnen geven aan de terugtredende overheid en een actieve betrokkenheid van de burgers.  Dit biedt nieuwe kansen voor Stawel om hierop in te spelen. Daarnaast zoeken we ook verbinding met initiatieven vanuit de stad , zo  hebben we ons verbonden aan de oprichting van een energiecoöperatie en willen we samen met de gemeente ons inzetten om de duurzaamheidsdoelen te halen. Een belangrijk aandachtspunt voor de korte termijn is om meer jongeren te betrekken bij de verder ontwikkeling van het buitengebied.  Kortom Stawel is verandert in de afgelopen 50 jaar en zal er over 10 jaar ook anders uitzien. Dat is de kracht van deze unieke stichting. De doelstelling blijft de ontwikkeling voor duurzaam platteland rond  Enschede. Een economisch sterk platteland blijft de beste garantie voor een aantrekkelijk woon en werk milieu voor  160.000 inwoners van de stad. Het bestuur wil hier graag met u aan werken.  Daar wil ik de komende tijd ook graag een bijdrage aanleveren.

Gerrit Jan van der Veen

Plattelaandsvrouwleu 85-joarig joar joonk!

Miej duch, dat was wal ne felicitatie weard, de Plattelaandsvrouwleu warn viefentachtig joar joonk en doar hebt zee ’n heel mooi feest van emaakt. Ne speciale kemissie hef alns oetzoch en bedach wat of der gebuuren mös en doar bint ze slim drök met ewes. ’t Begun al met de Poaske toen dee vrouwleu al dee mooie stukskes vuur op ne Poastoafel harn maakt en al dee stukskes verkoch hebt, ‘n mooi extraatje vuur ’n Jubileumoamnd.

Eandelijk was ’t zo wied, 14 september 2016 en wiej warn al um 17.00 uur oetneugd en dan wee’j wal hoo of ’t geet, de eerste vrouwleu stunden al um half vieve vuur de duur te wochen totdat zee noar binnen mochen. “Kiek dan toch” reupen wat vrouwleu, “doar zit Dorus” en wat vrouwleu dachen dat ’t ne pop was met de kleare van Dorus an, mer a’j good keken zat der wal leamn in. Mer de riege met feestvierende vrouwleu gung verdan en ’t doeren nich lang of alle vrouwleu harn ne plaatse noar eurn zin veunden.
En toen deu Gerrie ter Brugge ’t openingswoord met ’n stukske geschiedenis, zee bint noe “Vrouwen van Nu”, mer dat veen ik niks, hebt zee doar in ’n Haag oetdach, doar weet zee al geelsnich meer wat ’n plattelaand is en doar keump ’t wal vöt, at zee dat mer wet.
’t Wörden nog efkes spannend toen ’t lech oetveul en half Eanske zoonder stroom zat, gelukkig kwam dat wier good en können de leu van de Joargetieden al ’t lekkers kloar maken wat zee oet harn dach en dat was heel wat. Stoadig wörden wiej trakteerd op nen taandteargerieje, (’n klean betje etten), ofwisselend koald en waarm, alns was eaven lekker en at ’t oe dan zo vuur ’n neuze wördt zat köj der helemoals van genieten, toch?

En toen kwam Dorus binnen, hee was wat kwiet en gung oaveral kieken, oonder de toafels biej de bene van de vrouwleu, foi, foi. Joa, hee kon der wat van en hee hef ok vuur oons ezungen oaver dee twee mötten en den oalen jas en de meeste vrouwleu zungen zo met.
Efkes later kwammen der twee vrömde vrouleu an, zee zagen der wal kaant oet, kaank niks van zeggen, ok helemoal van disse tied, ’n énen met ’n kort rökske, ’n zwarten mailot doaroonder en schone met häkskes en ’n aandern luk deftiger anetrökken. Zee wöllen wal geern snuffellid wörden, mer dat gef ’t al joaren nich meer. ’t Was wal sneu dat ze ginne stool können veenden, joa op énen stool lag ’n teske op en zee wussen al wal da’j doar dan nich könt goan zitten, nee, dee tasjeskultuur krie’j der nich oet hier roond Eanske. An ’t leste kwam Louise Raamsteeboers der an, ’n roojen zakdook an ’n stok knupt en doar har zee ’n heel verhaal oaver en wiej kregen as andeanken almoals ’n deftig geborduurd zakdeukske met noar thoes hen, ’n mooi andeanken an ’t viefentachentig joarig jubileum.
Bestuur en Jubileumkemissie, daankensweerd vuur  dissen mooien jubileumoamnd en noe ears op noar de negentig en dan in ’n gaank wieder op de honderd an, dat zöl mooi wean!

Leida van ’n Dannengoarn

Fietstocht “Kom uit de stad”


Op zondag 18 september werd de jaarlijkse  fietstocht Kom uit de stad! door Stawel  georganiseerd. Dit keer stond de fietstocht in het    teken van het 50 jarig jubileum. De start was bij de  familie Schukkink-Olink aan de Veldgeuverweg in  Twekkelo. De route voerde verder richting de  Viermarken, het Kristalbad, de boerderij van de  familie Reef en vervolgens naar het eindpunt bij de Johanneskerk in Twekkelo. Elk jaar slaagt de werkgroep die dit organiseert er weer in om er een aantrekkelijke fietsroute van te maken. Met langs die fietsroute weer mooie pleisterplaatsen waar mensen het dagelijks leven op het platteland kunnen ervaren. Startplek boerderij de Veldgeuver is een melkveehouderij. De deelnemers kregen hier uitleg over de dagelijkse gang van zaken op een melkveehouderij.

De volgende pleisterplaats was boerderij de Viermarken. Dit is een zorgboerderij waar veel mensen een plek vinden om te werken. Voor de een betekent dat een zinvolle dagbesteding, voor de andere is het een traject om weer arbeidsritme op te doen en weer te participeren in een arbeidsproces.

De volgende plek waar men langs fietste was Het Kristalbad. Dit is het gebied tussen Enschede en Hengelo, ingeklemd tussen het Twentekanaal en de Hengelosestraat. Het Kristalbad is een natuurgebied dat ook de functie heeft of het water van de waterzuivering weer biologisch gezond te maken en tevens een waterbassin waar het regenwater kan worden opgevangen na extreme regenbuien.

Via de fietsbrug over het Twentekanaal kwamen de deelnemers vervolgens weer terecht in Twekkelo en daar had de familie Reef haar varkenshouderij opengesteld. Het bedrijf heeft een zogenaamde zichtstal waarbij de bezoekers dus in de stal kunnen kijken en zo een beeld krijgen van hoe dat er van binnen uit ziet. Tevens heeft de familie Reef een pluktuin waar men tegen een vergoeding bloemen kan plukken of groente kan kopen, Het Plukreef. Wat je ’s avonds wil eten kan je dus overdag zelf uit de tuin van het Plukreef halen. En daarbij is de pluktuin ook een mooi punt waar je een kopje koffie of thee kunt drinken en even kunt neuzen in het kleine winkeltje met o.a. brocante.

Het eindpunt was bij het Kulturhus/Johanneskerkje in Twekkelo. De organisatie verkocht er lekkere broodjes warme ham en binnen kon men een drankje kopen. Daarnaast stonden er buiten op het grasveld enkele marktkraampjes waar de lokale imker zijn producten liet zien, kunst was te bewonderen, maar ook een informatiestand van de Kreenk veur de Twentse sproak. Ook was er een stand waar de gemeente Enschede en Landschap Overijssel aandacht vroegen voor de natuurkansenkaart en de mogelijkheden voor streekeigen erfbeplanting. Bezoekers maakten ook kans om een steenuilenkast te winnen.

Al met al was het een mooie zondag met uitstekend fietsweer. Jammer dat het ondanks de inspanning van de organisatie niet lukte om meer aandacht hiervoor te krijgen in de pers. Deze activiteit had zeker meer bezoekers verdiend. Het voordeel is dat er nu ruim voldoende tijd was om iedereen te woord te staan en dat leverde weer mooie gesprekken op tussen de ondernemers en de bezoekers.

Niejs oawer de Streektaal

KTSZoaterdag 8 oktober um 20.00 uur is der “Nen mooien Twentsen Oawend” in Het Beaufort, Burgemeester Beaufortplein 1 in Moarkel. Alt Margareth Beunders zingt mooie Twentse leedkes van Willem Wilmink, Toon Borghuis, Henny Hamhuis en Cato Elderink. Jan Rerink dut vuurdrachten. Jan Wilbers speult op de piano en Marcel de Winder zorgt vuur mooie beelden. Kaarten kö’j bestellen op http://www.hetbeaufort.nl/contact/ .

Op donderdag 27 oktober köj noar Heldern noar de Kroon vuur nen oavend “Streektaal in stijl”. Twentaal en ’n Kreenk doot mooie streektaalverhalen en streektaalgedichten dee eargens oaver goat. Gerrit Kraa, Peter Weusthof, Thea Kroese, Bert Groothengel, Arie Jansen en Gerrit Dannenberg doot met. ’t Kost € 7,50 incl. koffie/ thee, ’n inlöp is vanof 19.30 uur en ’t begeent um 20.00 uur.

Gewoon Aans döt gewoon verdan, op 28 oktober spölt zee in de Voorvegter in Hardenberg, op 11 november in de Storm in Weenterswiek en op 26 november bunt zee hier mooi in de buurt in ’t RABO-theater in Hengel. Op eure webstea stoat nog völle meer doatums en plaatsen, kiek zölf ok efkes. Via Google “Gewoon Aans” tiepen en dan geet ’t vanzölf wiedter, keuze genög en nog ’n betje in de buurt ok.

In de Kappen treedt op 3 november Thijs Kemperink op en op 5 november Jan Riesewijk. Kiek ok noar ‘n agenda van de Vrouwleu Van Noe, zee hebt meerdere kaarten tegeliek besteald vuur dee vuurstelling van Jan Riesewijk en dan köw mooi biej mekaa zitten.

Op 9 november köj dan ok noar ’t Hoogspel in Deelden woar Herman Kampman biej ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak met zien programma “Doe normaal dikkop” vuur ’n dag keump. Niet-leden betaalt € 5,- entree en leden € 3,- inclusief ne komme koffie of thee en ’t begeent um 20.00 uur. ’t Hoogspel lig an de Bornsestroat no. 1 net boeten Dealden.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090.

Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van nu:

 

Logo Vrouwen van nu
  • Fiets en wandelcommissie
  • Inspiratiedag 2016 “Dat verzin je niet” (provinciaal)
  • Boerinnendag 15 november 2016
  • Lezing door Ilse Peters over dementie
  • Bezoek kerstmarkt

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 12 oktober: Vrouwen van Nu.
Workshop werken met mozaïek bij Renate Haarman op de Inspiratie hoeve.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: De Inspiratiehoeve.

Donderdag 13 oktober: Vrouwen van Nu.
Vrouwen van Nu Beurs plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn.
Aanvang: 10:30 uur. 

Dinsdag 25 oktober: Vrouwen van Nu.
Een lezing door Paul Glaser over Tante Roosje. Kosten
Aanvang 14:00 uur. Locatie Verenigingsgebouw Usselo. 

Woensdag 26 oktober: Vrouwen van Nu.
Wandelen in de omgeving van Markelo.
Deze wandeling wordt georganiseerd door provinciale wandelcommissie. 

Zaterdag 5 november: Vrouwen van Nu.
Show “Riesewijk en Co” –  100% streekhumor.
Aanvang 20:00 uur: Locatie: Theater de Kappen. Haaksbergen 

Dinsdag 15 november: Vrouwen van Nu.
Boerinnendag bij Het Bonte Paard in Holten
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

Donderdag 24 november: Vrouwen van Nu.
Lezing over dementie door Ilse Peters.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

Dinsdag 29 november: Vrouwen van Nu.
Wandeltocht. Zie elders in deze uitgave.
Nadere informatie volgt in november. 

Woensdag 30 november 2016: Vrouwen van Nu.
Bezoek kerstmarkt Schloss Buckeburg achter Osnabrück.
Vertrek: 08.30 uur bij Sanderskuper.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

Donderdag 8 december: Vrouwen van Nu.
Een gezellige doemiddag in kerstsfeer.
Aanvang 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo. 

Donderdag 15 december: Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst
Aanvang: 19:00 uur. Locatie: Sanderskuper in Alstatte.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan