Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Veldmiddag

Door de regen lieten we ons niet uit het veld slaan

Woensdagmiddag 2 augustus hebben we met boeren uit de buurt verschillende gewassen op de Usseler Es bekeken. Samen met een teeltadviseur van Agrowin bespraken we de voor- en nadelen van de verschillende teelten. Ook de mogelijkheden binnen het GLB werden besproken. Daarnaast deelden de boeren hun praktijkervaring. Ondanks regen en onweer lieten we ons niet uit het veld slaan.

Teelten die we hebben bekeken zijn:

  • Mengteelt van mais en stokbonen voor meer eiwit en diversiteit
  • Veldbonen als vlinderbloemige voor eiwit van eigen land
  • Graan voor bodemverbetering
  • Kruidenrijk grasland voor een gezonde veestapel en ecologisch evenwicht
  • Voederbieten als grote bron van energie en verhoogt bijdrage van krachtvoer van eigen land!
  • Akkerranden als natuurlijke bufferzones en habitat voor biodiversiteit

Aalpol

Henk Aalpol verbouwt de mengteelten maïs-stokbonen en kruidenrijk grasland die beide goed zijn voor diversiteit en eiwit van eigen land. Dit wil hij volgend jaar doorzetten en past binnen het plan van de Usseler Es. Hij had al interesse in maïs-stokbonen, omdat hij dit bij een andere boer had gezien en onder de indruk was. Dit in combinatie met het nieuwe GLB als een soort verzekering gaven hem de doorslag om er mee aan de slag te gaan.

‘Wat uiteindelijk interessant is, zijn de resultaten’

Aalpol vond het een bijzondere dag om niet te vergeten en dat was niet alleen om de gewassen. Deze veldmiddag was een goed initiatief voor echte bikkels. Door de middag heb je een indruk hoe het gewas eruit ziet, hoe het wordt geteeld, maar wat uiteindelijk interessant is, zijn de resultaten. Ook is hij benieuwd naar de conservering van de bonen in de kuil.

Schukkink

Leon Schukkink verbouwt voederbieten, graan en veldbonen op de Usseler Es. Ze hebben al langer ervaring met voederbieten en dat bevalt goed. Het gewas is wel gevoeliger, bijv. voor ziektes, daarom moet je er op tijd bij zijn. Het voordeel van bieten is dat ze doorgroeien tot het winter. De veldbonen verbouwen ze als vlinderbloemige, hiervoor zijn ze aangesloten bij een studiegroep Eiwit van eigen land met 6 boeren uit de regio . Na de oogst willen ze de veldbonen fijnmalen en aanzuren.

Schukkink vond het een goed idee om een velddag te houden, ondanks het slechte weer. Dit jaar konden ze pas vanaf het voorjaar het land bewerken. Volgend jaar zijn ze van plan een mengteelt winterbonen en wintergraan te verbouwen.

‘Je blijft met verschillende teelten altijd afhankelijk van het weer’

Stokkers

Arjan Stokkers verbouwt dit jaar maïs op de Usseler Es als overgangsjaar. Dit om de grond vlakker te maken en te verbeteren, want zijn kavel bestond uit meerdere kleiner kavels Zijn uitgangspunt is dat de gewassen wel in zijn bedrijfsvoering moeten passen en hij niet alleen iets verbouwd omdat hij het leuk vind. Zijn plan is om in het 2e jaar graan te verbouwen en in het 3e jaar grasklaver.

‘Op een plaatje is het altijd perfect, maar hoe is het in de praktijk?’

Stokkers vond het leuk om de verschillende gewassen samen in praktijk te bekijken, dat is goed voor de beeldvorming, want op een plaatje ziet het er altijd perfect uit. Ook vond hij het fijn om ervaring van andere boeren te horen. Zo ziet de teelt op elk moment er anders uit, de boeren gaven een toelichting hoe de gewassen in andere stadia zich hebben ontwikkeld.

De veldmiddag is georganiseerd in het kader van het plan van aanpak dat Stawel uitvoert in het kader van de landbouwtransitie. Hierin werken we samen in een zogenaamde Brede Coalitie die de Enschedese Landbouw moet helpen bij de uitdagingen waar de sector voor staat.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan