Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Klei of leem "verrijken" zandgrond
 • Wierumkieken op 2021
 • Gebiedsaanpak Broekheurne, vervolg 11 januari
 • Energievisie vastgesteld
 • Asbest eraf, zon er op!
 • Zonnepanelen actie in Boekelo en Usselo
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Uitdagingen voor de komende jaren

Zo aan het eind van het jaar kijk je terug naar alles wat er gebeurd is en dat is best veel. Daardoor vliegt de tijd voorbij en voor je het weet zit je weer in de kerstsferen en breekt een nieuw jaar aan. 2021 is een bijzonder jaar geweest. Niet alleen door corona, maar ook omdat er ondanks dat ook dingen tot stand zijn gekomen. We zijn met een succesvolle pilot voor bloemrijke randen gestart, we hebben grote betrokkenheid gehad bij de inmiddels vastgestelde Visie Landelijk Gebied, er zijn vele gesprekken geweest vanuit de functie Erfcoach en op de valreep is dit jaar ook nog de (aangepaste) Energievisie door de gemeenteraad geloodst. Belangrijke zaken, maar meteen moeten we ook weer vooruitkijken naar het komende jaar. En daarbij willen we ons nog nadrukkelijker inzetten voor het landelijk gebied. En deze extra inzet gaat ook gevolgen hebben voor de personele invulling bij Stawel.

In 2022 zal het nieuwe kabinet zijn opwachting maken. En zoals bekend zijn er op diverse vlakken uitdagingen waar ondernemers en bewoners in het buitengebied ook mee te maken krijgen. Als je het allemaal hoort en leest gaat alles op de schop het komende decennium. Landbouwtransitie, stikstofproblematiek, energietransitie, biodiversiteit, etc, etc. Dat betekent nogal wat voor de toekomstige inrichting van ons landelijk gebied, voor de agrarisch ondernemers en voor de bewoners. Wij willen samen met u daarmee aan de slag of eigenlijk daar zijn we al mee begonnen, zoals bij de Gebiedsaanpak Broekheurne. Lokaal, samen en met de blik op de toekomst!

Klei of leem "verrijken"zandgrond

Bij gemeentelijke projecten zoals het bouwrijp maken van terreinen komt relatief veel grond vrij. Daarbij gaat het ook om leemachtige- of kleigrond. Op dit moment wordt die grond via een aannemer afgevoerd naar een nieuwe bestemming. In het kader van minder milieubelasting, meer lokale afzet is de gemeente aan het kijken hoe dat beter kan.

Volgend jaar gaat de gemeente aan de slag met het gemeentelijke gronddepot. Dan zou een deelstroom deze schone leem/klei kunnen zijn. Mooier nog zou het zijn om gelijk van het werk richting een perceel met schrale zandgrond te rijden. De vraag is of er belangstelling is voor het ontvangen van dergelijke grond.

Er zijn plekken in het land waar boeren en gemeenten/provincies elkaar gevonden hebben voor de afzet. Uit onderzoek blijkt dat bodem met meer dan 8% leem/kleideeltjes vruchtbaarder én beter bestand tegen langdurige droogte. Bovendien houdt de bodem extra organische stof vast door binding aan de kleideeltjes, waardoor er meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. Om deze redenen kan deze grond die vrijkomt uit bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen uitstekend gebruikt worden in de landbouw. In Gelderland zijn een viertal demonstratievelden waar het “klei in zand” principe in de praktijk wordt gebracht. Hebt u belangstelling en wilt u hierover eens vrijblijvend verder praten, stuur dan een mail naar info@stawel.nl of bel met 06-51372588.

Wierumkieken op 2021

Wat ha’w toch ’n raar joar met völ veraanderingen en nich allenig van ’t weer. Zo mossen wiej ok oonzen zwarten Piet vergetten. Wat waren wiej as wichter bang dat den zwatten Piet oons in ’n zak zol stoppen. Den dekselsen kearl wus joa alns wat a’j oet harren vretten. Loa’w mar eerlijk wean, dee ’rootbevlekte Pieten’ van rechtervoort zeet der völ vreendelijker oet.

Mar noe vroag ik miej wearkelijk of wat doot wiej hier met nen ’Black Friday’? Is dat allenig um keupkes te halen en mag ’t dan wal git en gitzwart wean? Bah, neum ’t gewoon keupkesvriejdag of roodboontenvriejdag, blif ’t luk agrarisch. Is ’t oeleu ok a opvöllen dat de prieze in de weenkels met de wek veraandert? En at de pries liek is bleven doot ze gewoon meender in ’n toeten of in de deuze, dan hebt de leu dat nich zo gauw in de gaten dat ze biej ’n bok wördt doan.

Feijlik bu’w hier in ’t Twentelaand wal weand dat ze oons besodemietert. Nem noe de teerputten van Vasse, ’t zölfde soort leu loopt noe vuurop met ’t maken van nieje natuurgebieden en ’t votjagen van de boeren dee doar nog boerket. Kiek noe de NAM, alle daage geet der 3 miljoen liter giftig ofvalwater oons  Tweanterlaand in. Beste Milieuleu, ’t wördt de heugste tied da’j doar gewag van maakt en oons kabinet der op wiest dat ze nich langer ’n kop in ’t zaand möt stekken. Vot met den kroam hier in Twente, doo’t  in de grachten, dee steenkt toch a. Met mekaa kö’w der wat an doon en oonderstoande petitie tekenen. https://stopafvalwaterdump.petities.nl , ’n antal bekeande Tukkers bunt doar al met gangs. ’t Bunt nog aait de grote bedrieven dee hier de boel hier versmeert.

Alle veraanderingen van de coronaregels kö’w a geelsnich meer biejhoolden. Nodat ’t ofgelopen zommer heanigan meender wörden met de besmettingen roond ’n Corona kö’j wier met meer leu biej mekaa kommen. ’t Schealden netuurlijk ok dat de meeste oalderen in mei en juni vuur de tweede moal vaccineerd wadden. Zee gungen met völ plezear de vriejhead temeute . Mar ’t wörden hearfst en met alle roetveegpieten kom der ok ne nieje variant van Corona sliepstettend oons laand binnen, ne besmettelijke Omikron variant.

Der wörden ok völ jongeren zeek en ok oalderen dee vaccineerd warren. Oons kabinet krig ’t nich vuur mekaa um ’t hele laand te loaten vaccineren, elkeen hef rechtervoort ne eagen mening. Dee anti-corona demonstraties leegt der nich um, mar de zekenhuze wördt heanigan vol propt met Coronapatiënten.

Disse dage heuren ik hier in ’n boerschop ’n oalen roop van ne mirreweenter-hoorn en oaver ’n paar wekke scheet wiej ’t oale joar vot met Carbid. ’n Paar mooie Twentse tradities woar wiej wies met bunt! Ik weans oeleu almoal vrearige Kesdage en vuural ’n gezoond Niejjoar.

Leida van ‘n Danngoarn

Gebiedsaanpak Broekheurne, vervolg 11 januari

De buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede zijn samen opdrachtgever van de verkenning van de gebiedsaanpak Broekheurne. Een onafhankelijke verkenner heeft op 6 oktober 2021 zijn rapport aan het gebied gepresenteerd. Een groot deel van de aanwezigen op 6 oktober gaf aan de gebiedsaanpak een kans te willen geven. Graag nodigen zij u uit voor een digitale vervolgbijeenkomst op 11 januari.

Vervolgopdracht van de gebiedsaanpak Broekheurne
De Buurtkring, Stawel en de gemeente hebben de volgende stappen voorbereid:

 • Wij hebben een voorstel gemaakt voor het vervolg.
 • Daarover gaan wij met u in gesprek op 11 januari 2022.
 • Deze vervolgopdracht bespreekt de Stadsdeelcommissie Zuid op 18 januari 2022.
 • We stellen vervolgens een gebiedsregisseur aan en die gaat met het gebied aan de slag.

U bent welkom bij het digitale gesprek over het vervolg op dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 - 21.00 uur
Wij hebben een voorstel gemaakt voor de organisatie van de gebiedsaanpak. In deze vervolgopdracht staan spelregels. Veel van die spelregels komen uit het advies van de onafhankelijke verkenner. We voegen daar ook nieuwe inzichten en extra punten aan toe.

Wethouder Jurgen van Houdt, Stawel-voorzitter Gerrit Jan van der Veen en bestuurslid Koen Hobbelt van de buurtkring Broekheurne gaan graag met u in gesprek over dit vervolg. Uw ideeën daarover zijn immers van belang. Wij geven uw opmerkingen ook graag mee aan de Stadsdeelcommissie Zuid, die op 18 januari vergadert.

Meld u aan voor het gesprek
Helaas moet het gesprek op 11 januari vanwege de coronamaatregelen ‘digitaal’ plaatsvinden. Meld u aan via secretariaatrob@enschede.nl en u krijgt kort voor de bijeenkomst een link toegestuurd.

Wil u per mail reageren of heeft u nog vragen?
Kunt u niet deelnemen, maar wilt u toch reageren op het voorstel voor het vervolg? Stuur dan een mail naar bovenstaand emailadres. Als u graag een gesprek wil, bel dan met Gerrit Meutstege (06-51372588)
Kijk ook op de website van Stawel voor de documenten.

Buurtkring Broekheurne / Stawel / Gemeente Enschede

Energievisie vastgesteld

Na een lange voorbereiding en wat problemen rondom de vaststelling afgelopen zomer is het dan nu zover. De gemeenteraad heeft dinsdag 21 december ingestemd met de Energievisie. De Energievisie is het document waarin Enschede opgeschreven heeft hoe het wil bijdragen aan de energiedoelen.

Het begon allemaal met het participatietraject “Enschede wekt op”. Daarbij ging de gemeente in gesprek met burgers en met verschillende organisaties om tot een concreet plan te komen voor energieopwekking. En nu na 4 jaar ligt er een plan, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Velen hebben ingesproken en hun grieven over het plan kenbaar gemaakt. En waar de één het allemaal veel te ver vond gaan, vond de ander het juist allemaal veel te traag en te weinig. Probeer daar maar eens de gulden middenweg in te vinden.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad afgelopen zomer werd de energievisie nog afgeschoten. De raad werd het met name niet eens over de windturbines. Het besluit hierover is nu doorgeschoven naar de toekomst. Voor nu wacht het op een rapport van het RIVM dat gaat over onderzoek naar gezondheidseffecten. En de Commissie Mer moet de landelijke milieunormen voor windturbines toetsen in een milieueffectrapport. Wel maakt deze visie de bouw van kleine windmolens van maximaal 35 meter tiphoogte mogelijk.

Nu er een besluit is genomen betekent het dat er kaders liggen voor de aanleg van zonnevelden. Initiatiefnemers kunnen hun plannen hierop baseren. Wel zal dit altijd gepaard moeten gaan met een gebiedsaanpak waardoor ook andere thema’s die momenteel spelen in het landelijk gebied, worden meegewogen. Onder andere moet goed gekeken worden naar de toekomst van de agrarische bedrijven en de invloed van deze plannen op die bedrijven.

Of en wanneer plannen rondom nieuwe zonnevelden uitgevoerd kunnen worden is niet alleen afhankelijk van de Energievisie. Een groot probleem is het netwerk dat alle opgewekte elektriciteit niet meer kan opnemen. En daarnaast is er veel onzekerheid over de landelijke subsidieregelingen zoals de SDE ++. Veel van die subsidie wordt “opgeslokt” door projecten van grote bedrijven die subsidie krijgen uit deze pot voor de opslag van CO2.
Meer informatie op de website van de gemeente.

Asbest er af, zon er op!

Webinar voor lokale energie-initiatieven en eigenaren met asbestdaken op 19 januari 2022. In Overijssel staan veel boerenschuren en bedrijven met asbestdaken. Veel van die daken zijn prachtig gelegen ten opzichte van de zon en daardoor geschikt voor energiebesparing en verduurzaming. Voor zowel de particuliere als zakelijke eigenaren van deze asbestdaken is er sinds kort de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Eigenaren met een asbest dak groter dan 35 m2 kunnen gebruik maken van deze regeling. Wat zijn de mogelijkheden voor de lokale energie-initiatieven om met eigenaren van asbestdaken aan de slag te gaan in combinatie met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)?

Henk Roosink (CORF) geeft een toelichting op de financiële ruimte binnen de SCE in combinatie met de subsidieregeling voor sanering van het asbest dak. Gerrit Meutstege (Erfcoach in Twente) en Pieter van der Woude (Enschede Energie) hebben inmiddels ervaring opgedaan met deze regeling. Zij delen hun kennis en ervaringen hoe het in de praktijk werkt.

- Woensdagavond 19 januari, 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur
- Online. Na aanmelding ontvang je een link met instructies om deel te nemen
- Meld je uiterlijk 16 januari hier aan.

Zonnepanelen-actie in Boekelo en Usselo

Tweehonderd extra zonnedaken, dat is het doel dat Dorpsraad Boekelo en Buurtkring Usselo zich hebben gesteld. En het mogen er natuurlijk ook best meer zijn dan 200 daken! Een flinke stap in de verdere verduurzaming van woningen in de dorpen en de directe omgeving. En een mooie kans om geld te besparen en bij te dragen aan deze verduurzaming. Bij meerdere installateurs van zonnepanelen zijn richtprijzen opgevraagd voor het uitvoeren van deze zonnepanelen-actie. Daaruit is een keuze gemaakt voor de twee meest geschikte installateurs.

Informatieavond op 25 januari (houd de berichtgeving rondom corona in de gaten)
In oktober werd een eerste avond bij café ‘De Buren’ in Boekelo belegd. Dat was een groot succes met veel bezoekers die informatie en offertes hebben aangevraagd. En daarom wordt er opnieuw zo’n avond georganiseerd.
Op dinsdagavond 25 januari vanaf 19.30 uur is er in de grote zaal bij café ‘De Buren’ dus een nieuwe informatieavond. U kunt zich op die avond ook al inschrijven voor een verdere verkenning of een offerte. Ook mensen die al zonnepanelen hebben en graag nog méér zonnepanelen willen, zijn van harte welkom. En zelfs voor mensen die geen panelen op hun dak kunnen hebben is er een goede mogelijkheid om toch mee te doen aan verduurzaming en kostenbesparing, bijvoorbeeld door zich bij de coöperatie Enschede Energie aan te melden voor een postcoderoosproject.

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - I.v.m. corona geen wandeling in december

Verenigingskalender

Dinsdag 11 januari 2021; Stawel
Online informatieavond over de gebiedsaanpak Broekheurne, zie elders.


Woensdag 12 januari 2021; Stawel
“Asbest er af, zonnepanelen er op” digitale informatieavond over saneren asbest


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan