Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Vacature
 • Agrariër van de toekomst
 • Waar staat de gebiedsaanpak Broekheurne?
 • Toetjes
 • Openluchtspel De Vriendschap
 • Bloemrijke akkerranden
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vacature

Wil jij aan de slag in ons mooie buitengebied? Binnen Stawel zoeken we een innovatieve plattelandsontwikkelaar die vol enthousiasme deze rol gaat vervullen samen met onze huidige consulent. Een functie waarbij jij het geweldig vindt om te netwerken en bruggen te bouwen tussen beleidsmakers, beleidsuitvoerders en de boeren, burgers en buitenlui die wonen en werken in het buitengebied van Enschede. Interesse? Bekijk dan zeker deze vacature!

Agrariër van de toekomst

Hoe gaat de agrariër van de toekomst er in Twente uitzien? Is er door alle problemen rond onder meer stikstof nog wel een toekomst voor de boer? Of biedt een transitie  met een andere aanpak juist kansen en mogelijkheden voor een kleinere, maar gezonde agrarische sector? Daarover belegt Pakhuis Oost op donderdag 9 maart in Haaksbergen een thema-avond in het kader van de serie ‘Panorama Twente 2050’. 

Donderdag 9 maart 2023
Het Bakkershuis
Molenstraat 73, 7481GL
Haaksbergen

Heleen Lansink (boerin en voorloopster) heeft met collega-boerin Els Uiterlinde in Twente het voortouw genomen om boeren handvatten te bieden, die het veranderingsproces voor boeren (financieel) mede mogelijk moeten maken. Tijdens een verkenningsperiode met ‘keukentafelgesprekken’ werd het benodigde draagvlak gecreëerd voor een gebiedsfonds, waarmee melkveehouders in Twente een basisinkomen kan worden verstrekt voor ‘diensten aan de samenleving’, waardoor ze in staat zijn de veestapel te verkleinen. Als inleider zal Heleen Lansink tijdens de bijeenkomst op 9 maart in Haaksbergen vertellen hoe het lukte om met een grote diversiteit aan mensen en organisaties ‘aan de keukentafel’ te komen tot een gemeenschappelijk gedeeld toekomstperspectief. En – belangrijker nog – om concrete stappen te maken om gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken. Na reactie van een panel wordt onder leiding van moderator Gerrit Jan van der Veen (voorzitter STAWEL) het gesprek aangegaan.

Waar staat de gebiedsaanpak Broekheurne?

Gebiedsregisseur Erik Back is met zijn team vanaf april 2022 de Broekheurne ingegaan. Met gesprekken aan keukentafels, in zaaltjes, en ook buiten is veel informatie opgehaald. Met die informatie en wensen wordt de Gebiedsagenda opgebouwd. Waar wil het gebied naar toe, welke maatregelen zijn daarvoor nodig, wat is haalbaar? 

In december 2022 waren belangrijke bijeenkomsten: een Gebiedsbijeenkomst (15 december), de Gebiedstafel (19 december) en als laatste de BAC (22 december). In de Gebiedsbijeenkomst is een eerste versie van een ‘kaart’ van de Broekheurne besproken. De kaart leverde veel reacties op bij alle inwoners. Veel zaken staan niet goed op hun plek, zijn onduidelijk of roepen discussie op. Het commentaar wordt gebruikt om kaart flink te verbeteren. Landschapsarchitect Nico Wissing is daarmee aan het werk. Erik Back heeft aan de leden van de Gebiedstafel en de BAC per thema voorstellen gedaan voor de Gebiedsagenda.

Vastgestelde punten tijdens de gebiedstafel en BAC
Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de maatregelen die mogelijk genomen moeten worden rond de Bruninksbeek. Op dit moment is onduidelijk wat de impact van een waardevolle kleine waterloop (WKW) op de omgeving is. Als de impact gelijk is aan een KWR-waterloop, geldt dat er nutriënten- en gewasbeschermingsvrije zones moeten komen tussen de 50 en 125 meter. Wat betekent dat voor het toekomstige gebruik van deze gronden? Er moet duidelijkheid komen over wat er nog wel geteeld kan worden en wat niet. Over de diverse thema’s is op de website van Stawel informatie te vinden.

Windenergie
In het gebiedsproces is het onderwerp windenergie op tafel gekomen. Een aantal mensen is zeer bezorgd over windturbines, anderen zien kansen. De Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) (waaraan ook de opdrachtgevers buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede deelnemen) heeft aan Erik Back gevraagd om neutraal in beeld te brengen hoe windenergie in de Broekheurne eruit kan zien. Met die informatie kan iedereen in het gebied zelf een onderbouwd beeld vormen over windenergie en dit terugkoppelen aan de vertegenwoordigers in het gebiedsproces. Net als alle andere onderwerpen zoals KRW, N2000 (stikstof) of natuurinclusieve landbouw die besproken worden is het ook hier zaak om neutrale en feitelijke informatie te verzamelen en dat te delen met het gebied. Dan kan op basis van die informatie, met en door het gebied een conclusie getrokken worden.

Toetjes

Venommedag mos ik nog efkes in ’n weenkel wean, ik kreeg oonverwocht volk en wol toch iets meer in hoes hebben dan ne kale kom koffie. Ik tröf et nich, et was drok in’ weenkel, völ leu met kleane keender. Iej könt et geleuven of nich, dee kleane blaagn hebt et vuur ’t zeggen rechtervoort. 

De moder stun met et grut, twee wichter, ik schatten ze tusken de zes en de acht  joar biej de toetjes en doar is heel völ keuze in. De éne verpakking is nog mooier dan ’n aanderen, joa dat möt bliekboar. Alns möt der mooi en perfect oetzeen, aans doo’j nich meer met.
Dee wichter warren tehope an et disseln wat vun toetjes of moder zol motten kopen. Mar moder was helemoal nich van plan um toetjes te kopen, zee har a nen pak vla kregen in et pakket van de voedselbaank zeai zee tegen de wichter. En dee wichter bleven stöadig duurdrammen, staampen met de veute op de groond en kriesken, foi wat gungen ze ’t an. En moder kreeg van den kleansten ok nog kleppe, ik har gewoon beklag met eur. En joawal, moder deu ’n paar van dee mooie klurige plestieken pötjes in eure koare. Ik wol der miej nich met bemeuien, dat doo’j nich, mar ik har dee blaagn heel geern nen striekerd um de oaren geven. Dat mag geels nich meer, iej majt de leu ok hemoal nich meer anraken. Seend ’n Corona en et me too-gedoo he’j doar met van doon. Noe har ik dee vrouw geern nen goeien road willen geven: Prebeer allereers dee keender an ’t verstaand te brengen dat ze nich oaveral euren zin in könt kriegen.

En goat gewoon noar nen boer hen, wat hebt der ne melktap, doar doo’j nen euro in ’t apparaat en iej hebt nen liter volle melk, rechstreeks van de beeste. Der bunt ok boeren dee ’n paar moal in de wekke melk verkoopt, nog vuur meender as nen euro. Iej koopt nen pak griesmel en iej kokt zölf oene toetjes. A’j de schaaltjes nich al te völ doot, he’j zes onmeundig lekkere toetjes oet den énen liter melk. Paar rezienen der biej of nen klodden jam, dan he’j stöadig wat aans. En rekken dan es oet hoovöl a’j bespoard hebt. En dee plastic fleske, dee bewaar iej gewoon voor ’n aander moal. Misschien möt der ne laandelijke actie op töw worden zat um veurlichting geven biej de voedselbaanken.
Dan bu’j pas good gangs, ik koop al joaren dat soort toetjes nich meer. Nen hoop plastic ofval en 3 fleenke happen, dan is ’t op. Vot met den plastic kroam. Weas dus wiezer en goa noar nen boer hen melk halen, dan bu’j doerzaam gangs en spoar iej et milieu! En biej de kiekeboeren kö’j ot terecht met de keender.

Leida van’n Danngoarn

Openluchtspel De Vriendschap

Toneelvereniging De Vriendschap gaat in 2023 wederom een openluchtspel opvoeren in het Teesinkbos te Boekelo. Hierbij alvast de data, nadere info (zoals start kaartverkoop enz) volgt binnenkort.

Wie: De Vriendschap
Wat: Openluchtspel 2023
Titel: Krom Recht
Waar: Teesinkbos in Boekelo (military terrein)

Data:

 • Vrijdag 7 juli 202
 • Zaterdag 8 juli 2023
 • Dinsdag 11 juli 2023
 • Vrijdag 14 juli 2023
 • Zaterdag 15 juli 2023

Website: www.devriendschap.com

Bloemrijke akkerranden

Ook dit jaar gaan we weer samen met de partners aan de slag voor het project bloemrijke randen. Geef jij je (ook weer) op?! Bloemrijke randen zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. De coördinatie van deze regeling ligt bij een werkgroep die valt onder het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Bloem- en kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.

Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Voor boeren geldt dat zij daarnaast ook een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd welke randen in aanmerking komen. Randen zijn 3 of 6 meter breed.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een mail naar info@landschapsfondsenschede.nl en we sturen je de informatie toe. Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator Gerrit Meutstege (06-51372588) of de bestuursleden van het Landschapsfonds Martine Welman (06-44196617) en Koort Verveld (06-15897996).

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - 28 februari; Wandeling Arboretum Poort Bulten
- 23 februari; Algemene Ledenvergadering
- 4 maart; Theatervoorstelling Jan Riesewijk
- 14 maart: Streektaaldag 2023
- 30 maart; Paasmiddag
- 4 en 5 april; Agrarische Excursie

Verenigingskalender

Donderdag 23 februari: Vrouwen van Nu
Algemene Ledenvergadering in het Verenigingsgebouw in Usselo.
Aanvang: 14.00 uur,


Dinsdag 28 februari: Vrouwen van Nu
Wandelen omgeving Arboretum Poort Bulten
Voor meer info, zie elders


Zaterdag 4 maart: Vrouwen van Nu
Theatervoorstelling Jan Riesewijk
Locatie: Kleine Willem in Enschede.
Aanvang: 20.30 uur.


Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu
Streektaaldag in Ommen van 10.00 uur tot 16.00 uur


Donderdag 30 maart: Vrouwen van Nu
Paasmiddag in het Verenigingsgebouw in Usselo. Info volgt


Dinsdag 4 en 5 april: Vrouwen van Nu
Agrarische excursie in Markelo, voor info zie elders in deze nieuwsbrief


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan