Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Vacature
  • Vleegn is ok nich alns
  • De boer op
  • Bloemrijke randen ingezaaid
  • Erfbeplanting
  • Twentse Landdag
  • Toneelvoorstelling Jong Lonneker
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vacature

Vorige maand hebben we u meegedeeld dat Adinda Roerink de nieuwe collega van Gerrit Meutstege werd. Het bestuur van Stawel moet helaas meedelen dat de samenwerking tussen Stawel en Adinda van korte duur is gebleken. Na een korte inwerkperiode heeft zij aangegeven dat ze stopt als medewerker van Stawel. De inhoud van het werk kwam niet overeen met haar verwachting. Het werk brengt o.a. met zich mee dat er regelmatig overlegsituaties zijn en dat paste niet bij de manier van werken zoals zij het zich voorgesteld had. Het DB vindt het jammer dat zij al zo snel deze keuze maakt, maar respecteert vanzelfsprekend haar besluit.

En dat betekent dat er opnieuw een vacature is. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Voor de korte termijn gaan we extra ondersteuning op projectniveau inhuren en daardoor invulling geven aan de extra uitdagingen die we zijn aangegaan.

Vleegn is ok nich alns

De meivekaansie zit der wier op, de meeste keender bunt wier noar de schole. En völ leu bunt noe op vekaansie wes, doar waren ze ok echt hemoals an too.

Het kon wier en ’t moch wier, mar op Schiphol was ’t nen groten pröttel, urenlange wochtieden umdat ze doar gin volk meer hadden dee al ’t weark mossen doon. Iej möt der wat vuur oaver hebben, of nich dan. En gin meanske dee zich nog drok maken oaver al den CO-2 oetstoot van dee vleegmesienen. Nee tegen zovöl CO-2 oetstoot kan ginne boer tegenop, zee möt al netjes oppassen dat ze nich te vroo of te laat mest goat veuren, dan bunt ze an de buurt.

Woar ik mie ok zo oaver woonder is dat ze noe al 20 joar laank korhoonder oet Zweden hebt haald um ze hier op de Sallaandse Heuvelrug te loaten nöstelen. Dan möt ze zich toch ’n moal achter de oren krabben hoovöl nut dat nog hef, temeer noe zo heanigan Bor de Wolf en ziene femilie oons laand in de macht hef. Den kik nich op één of meer schoape of korhoonder meender, puur natuur.

Dit joar hebt ze der zun veertig stuks ophaald woarvan ’t merendeel hennen, énen hanen is good vuur vief tot 6 hennen, dat is ok puur natuur. En noe mar hoppen dat ze oaverleaft, vuural de kuukn hebt ’t zwoar umdat der gin vretten genog te veenden is. Heel völ tied hebt dee deers ok nich umdat ze nich zo oald wördt, met ’n joar of vief, zes is ’t wal bekekken. ’t Hef oonderhaand nen hoop geald kost, joaren leden hef de preveensie Oaveriessel doar al 350.000 euro vuur oettrökken en in 2020 is der wier 300.000 euro vuur op zied zat.

Trouwens de letste joaren he’w hier in ’t laand meer vrömde gasten, dee nich aait welkom bunt. Voalgens leu dee ’t könt weten bunt dee weele gaanzen de grötste oaverbrengers van de vogelgriep. In grote koppels komt ze op de natte natuurgebieden of. Mar doar blif ’t nich bie, zee zeukt ’t vörse grös op, vret de weiden kaal, driet alns oonder en de beeste wilt ’t grös nich meer vretten.

Wiej möt heanigan zoargen da’w ’t gaanzenvleis en gaanzenleaver wier op de top tiene van de menu’s van oonze streekgerechten kriejt. ’t Kost zowat niks, ’t bespoart CO-2 en op ’n teelder kriej ’n mooi eerlijk stukske vleis, puur natuur. Dan hooft de boeren eure hoonder en eanden ok nich meer op te hokken.

Leida van ’n Danngoarn

De boer op

Kennismaken met het boerenleven op het erf van de familie Strootman? Op zaterdag 21 mei van 14:00 - 16:00 opent Stefan zijn staldeuren aan de Vargershuizenweg 30. Dit keer een speciale editie. Niet alleen neemt Stefan je mee in zijn verhaal: hoe hij zijn bedrijf runt, waar hij tegenaan loopt en wat zijn toekomstplannen zijn, maar er is ook volop ruimte om vragen te stellen, je ideeën over de huidige en toekomstige melkveehouderij te bespreken en met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast is er ook een bijdrage vanuit Robert Tel. Hij is gestart met groenteteelt op een van de akkers van Stefan in het buitengebied van Lonneker en gaat de groente via lokale horeca verkopen. Mogelijk start hij daarnaast een verkooppunt aan de Lonnekeresweg. 

Slagroom op de taart is het initiatief van Café Sprakel, zij openen binnenkort hun ijssalon. Dit heerlijke ijs wordt gemaakt van de melk van Stefan's koeien. Wij hopen te mogen proeven van dit ijs tijdens een goed gesprek!

Meld je aan bij Karola Schröder, projectleider van het participatietraject Lonneker Laandleamn, via karola.schroder@planet.nl

Bloemrijke randen ingezaaid

Eind april, begin mei zijn de bloemenranden langs landbouwpercelen en op particuliere grond weer ingezaaid. Dit jaar stopte de teller bij ruim 16 kilometer en beslaat het een oppervlakte van 5 hectare. Bloemrijke randen worden mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van Landschapsfonds Enschede en de gemeente Enschede en ondersteuning bij de uitvoering door Stawel.

Bloem- en kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied.

De belangstelling was ook dit jaar weer ruimschoots aanwezig. Bij Gerrit Meutstege van Stawel kwamen 40 aanmeldingen binnen, verspreid door het landelijk gebied. Na het aanmelden kon Loonbedrijf Roossink eind april starten met het inzaaien. En nu maar wachten op groeizaam weer.

Erfbeplanting

Samen met de gemeente Enschede en Stawel zet het Landschapsfonds Enschede zich in voor een mooi buitengebied met ecologische en landschappelijke kwaliteiten. Een onderdeel daarvan is de bijdrage voor erfbeplanting in het buitengebied waarbij een plan wordt gemaakt om het erf een groen en streekeigen karakter te geven. Er wordt een advies gegeven over waar, op welke manier en welke beplanting er het beste kan worden gebruikt. En daarbij is er natuurlijk ook oog voor de ecologie op een erf. Met behulp van de Natuurkansenkaart voor erven die door de gemeente Enschede is opgesteld kunnen bepaalde soorten worden geholpen met een goede erfinrichting.

Ook dit voorjaar is weer gebruik gemaakt van de mogelijkheden om erven te voorzien van gratis beplanting. Allereerst wordt het erf bezocht en wordt er gekeken welke wensen de eigenaren hebben en hoe dit landschappelijk en ecologisch nog te verbeteren valt. Kristianne van der Put is bij 18 erven op bezoek geweest en heeft daarvoor een plan gemaakt. Daarbij kijkt zij ook naar het omliggende landschap en de historie van het erf. Hieronder zie je een schematisch voorbeeld van hoe een planuitwerking er uit kan zien.

Dit voorjaar is er weer veel plantgoed uitgeleverd en de 18 eigenaren zijn dan zelf aan zet om het in te planten en goed te verzorgen. Het is belangrijk is het om het plantgoed in het droge voorjaar dat we nu meemaken voldoende te besproeien. En als dat lukt liggen er weer 18 fraai aangelegde erven in het buitengebied van Enschede.

Twentse Landdag 18 september

In de grootste stad van Twente is het fraaie landschap nergens ver weg. Een landschap met landbouw, landgoederen, natuur en vele recreatieve mogelijkheden. Een landschap in verandering, want we leven in een tijd waarin er ook in het landelijk gebied het nodige te gebeuren staat.

Op de Twentse Landdag willen we het brede palet aan ontwikkelingen, trends (van grootschalig tot kleinschalig, van lokale markt tot wereldmarkt, van coöperatie tot gezinsbedrijf en van natuur tot cultuur) en kansen op het platteland laten zien.

Dit jaar faciliteren we ook gesprekken over verwachte en gewenste plattelandsontwikkeling. We geloven in een verscheidenheid aan toekomstbestendige duurzame oplossingen. Veranderingen slagen vaker als we het goeie gesprek met elkaar weten te voeren.

De Twentse Landdag heeft inmiddels ook een website. Hier vind u meer informatie en wilt u deelnemen, ga dan naar de specifieke pagina voor deelnemers en vul uw gegevens in. En voor vragen kunt u natuurlijk ook bij de organisatie terecht via telefoon of mail.

Toneelvoorstelling Jong Lonneker

Beste toneelliefhebbers, na een lange tijd weer een teken van toneelvereniging Jong Lonneker. Nu de maatregelen m.b.t. het virus versoepeld zijn, hebben we besloten onze jubileumvoorstelling deze zomer alsnog op te voeren.

De titel is nu: "MEER DAN 90 JOAR MET DE TIED MET".

De voorstellingen vinden plaatst op erve "Het Derkink", Derkinkweg 50, 7535PG te Enschede. Een speciale feestavond is gepland op zaterdag 16 juli 2022. Deze is in eerste instantie voor leden, donateurs, oud-leden, adverteerders en genodigden. Zij konden zich hiervoor opgeven voor 15 mei. Op deze avond is er na de voorstelling live muziek en er kan gedanst worden. Ook de drank en hapjes worden u aangeboden.

Vanaf nu kunnen andere belangstellenden zich ook voor deze avond opgeven. De entree is dan 20 euro per persoon (Kinderen 10 euro) ook incl. drank en hapjes. Op deze avond staat vanaf 19.15 uur de koffie of thee met iets lekkers klaar.

Voor zondagmiddag 17 juli, aanvang 14.00 uur, is de entree 12,50 euro ( kinderen 7,50) en de drank niet gratis. De koffie of thee met iets lekkers staat vanaf 13.15 uur voor u klaar.

U bent van harte uitgenodigd voor één van deze data en kunt zich opgeven per telefoon 053 4776033 ( tussen 20.00 uur en 22.00 uur) of per mail ina@oarns.net

We hopen dat we u allen in goede gezondheid mogen begroeten. Alle goeds voor een ieder.

Toneelvereniging Jong Lonneker.

Vrouwen van nu:

Logo Vrouwen van nu - Fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Zaterdag 16 juli: Toneelvereniging Jong Lonneker
Jubileumvoorstelling met feestavond, Erve Derkink, Derkinkweg 50
Aanvang 19.15 uur (welkom met koffie/thee)


Zondag 17 juli: Toneelvereniging Jong Lonneker
Jubileumvoorstelling, Erve Derkink, Derkinkweg 50
Aanvang 13.15 uur (welkom met koffie/thee)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan