Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Bezoek aan Future Farm op 2 september
  • Klei of leem “verrijken” zandgrond
  • Op bezoek bij de koe
  • De Marke Twekkelo hef groond derbiej koch
  • Fietstocht Buurtkringen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vakantie

Van 8 augustus tot en met 28 augustus heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met voorzitter Gerrit Jan van der Veen (06-52401649)

Gerrit Meutstege

Bezoek aan Future Farm op 2 september

Voor boeren kan de productie van biogas een mooie aanvulling zijn op hun inkomen en het draagt tegelijkertijd bij aan de reductie van stikstof. Maar hoe produceer je in praktijk biogas? Wat heb je ervoor nodig en wat levert het op? En hoe breng je als boer emissies van andere stoffen terug? 

Erik Back nodigt geïnteresseerden uit om te komen kijken bij zijn circulaire rundveehouderij in Lutten (gemeente Hardenberg). We maken er een leuke, informatieve middag van.

Wanneer:    vrijdag 2 september 2022
Tijd:            13.00 – 16.00 uur
Waar:          Lutteresweg 7c, Lutten
Vervoer:       Eigen vervoer

Aanmelden is nodig: stuur een email met jouw gegevens naar info@stawel.nl en als je met meerdere personen komt ook de namen van de extra personen erbij.

Future Farm
Erik Back (‘Boer Back’) wil met zijn onderneming komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles met een sluitend verdienmodel.

Vanuit de Future Farm ontwikkelt hij met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.  https://future-farm.nl

Klei of leem "verrijken" zandgrond

Bij gemeentelijke projecten zoals het bouwrijp maken van terreinen komt relatief veel grond vrij. Daarbij gaat het ook om leemachtige- of kleigrond. Op dit moment wordt die grond via een aannemer afgevoerd naar een nieuwe bestemming. In het kader van minder milieubelasting, meer lokale afzet is de gemeente aan het kijken hoe dat beter kan. Hieronder is het schematisch weergegeven.

De gemeente is aan de slag met het gemeentelijke gronddepot. Daarvan is een deelstroom schone leem/klei. In plaats van in depot zetten zou het mooier zijn om gelijk van het werk richting een perceel met schrale zandgrond te rijden. De vraag is of er belangstelling is voor het ontvangen van leem/klei. Inmiddels is er afgelopen voorjaar succesvol een pilot uitgevoerd waarbij grond rechtstreeks naar een boer is gebracht en verwerkt. Voor meer informatie, stuur een mail of bel (na 28 augustus) met Gerrit Meutstege.

Er zijn al plekken in het land waar boeren en gemeenten/provincies elkaar gevonden hebben voor de afzet. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met meer dan 8% leem/kleideeltjes vruchtbaarder én beter bestand is tegen langdurige droogte. Bovendien houdt de bodem extra organische stof vast door binding aan de kleideeltjes, waardoor er meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. Om deze redenen kan deze grond die vrijkomt uit bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen uitstekend gebruikt worden in de landbouw. In het Gelderse Hengelo is hier onderzoek naar gedaan. Bekijk de resultaten via deze link en lees een artikel in Vee en Gewas.

Bezoek de koe!

De Marke Twekkelo hef groond derbiej koch

Inwonners van Twekkel en leden van de VBT (vereniging behoud Twekkelo) kregen ne oetneudeging um op ’n eersten juli getuge te wean van ne nieje ankoop van oongeveer tweeënhalmn beunder groond biej ‘n oaln zoalttoren an de Baardinksweg. Oale groond, dee Boornbrooks moat, woar in vrogere joaren boeren zich in et zweet hebt wearkt, wörden noe duur Gert Harm ten Bolscher van de preveensi oaverdreagen an de Marke Twekkelo. Dee Marke Twekkelo is veer joar leden wierniejs opricht. Um te vuurkommen dat boetenmaarksen groond op zollen kopen en zollen broeken vuur nich agrarische bestemmingen of aandere duustere zaken dee et daglech nich könt verdreagen. En wat is noe mooier dan op zunnen mooien vriejdagnommedag doar tehope ne borrel op te dreenken.’t Zunneken scheen volop en völ Twekkeler wollen dizze biejzeundere gebuurtenis nich missen.

Noadat ok ’n notaris en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher dee stea harn veunden konnen wiej et glas vol loaten doon en metnemmen noar de achterste weare woar de toafel al ’n zetje kloar stun um alle paperassen te können teken.

’t Gung dwers duur de weare woar de beeste van Jelle eur best harn doan et één en aander achter te loaten. Wieters was et oppassen da’j tusken de gröstöske nich strukelen en der nog wat in et glas oaver bleef um met te proosten.

’t Is nich niks, tweeënhalmn beunder groond derbiej en ok nog nen mooien ceant ekstra van de Rabobaank. Paperassen wörden tekend en alman begun te klappen.

Eenmoal wierum biej ’n zoalttoren hebt  bestuursleden van de Marke Twekkelo oet de deuke doan dat de groond vuur ’n deel broekt wördt um beume te potten en et netweark van Stiewelpaden oet te breiden.’t Doel van de Marke is dan ok um groond in de netuur te behoolden en nieje ontwikkelingen te stimuleren.

Wat zol et mooi wean as alle leu oet Twekkel doar ’n beumke majt potten en doar dan ’n brödje biej majt zetten met ne eagen tekst derop, as et kan netuurlijk in oonze eagen Twentse modersproake.

Gert Harm ten Bolscher vun’t ok mooi dat dit biejzeundere initiatief vanoet de eagen boerschop köm en prees ’t bestuur van De Marke Twekkelo, (Carlie Geerdink, Gerrit Overbeek, Jauke Klein en Erik Klaassen).

Doarnoa wörden’niejen markesteen, den net as ’n eersten steen ok wier maakt is duur Johan Klaassen, ontdoan van zien kleed en dreks good nat maakt.

Leida van ’n Danngoarn

Fietstocht voor leden van de buurtkringen

Op zondag 28 augustus organiseert Buurtkring Usselo een fietstocht door een prachtige omgeving. Elk jaar organiseert een buurtkring de jaarlijkse fietstocht voor haar leden en leden van de andere buurtkringen. Dit jaar is het de beurt aan Buurtkring Usselo en zij nodigen de collega buurtkringleden van harte uit om mee te doen.

Stap die dag op de fiets en geniet van de mooiste plekken! Onderweg is er een tussenstop met een hapje en drankje. Bij terugkomst staat er een foodtruck klaar met een puntzak patat, een broodje hamburger en andere snacks.

Locatie start en finish:      Verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg in Usselo
Inloop met koffie/thee:     10.00 – 10.30 uur
Starttijd fietstocht:           10.30 – 11.00 uur Terugkomst: 14.30 – 15.00 uur

Kosten:
volwassenen 15,- en kinderen t/m 10 jaar 7,50, inclusief hapje en drankje onderweg en onbeperkt eten bij de foodtruck ‘t Kamphuuske uit Reutum. Drankjes zijn voor eigen rekening voor slechts 1,- per consumptie.

Opgave:
uiterlijk 21 augustus via Herman Tabor: hjh.tabor@hetnet.nl of Gerrit Jan Hunting: gerrit.jan.hunting@gmail.com

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - Openingsavond
- Fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Zondag 28 augustus; Gezamenlijke buurtkringen
Fietstocht georganiseerd door de buurtkring Usselo
Ontvangst tussen 10.00 en 10.30 uur. Starttijd 10.30 uur
Verenigingsgebouw aan de Lammerinksweg in Usselo


Dinsdag 30 augustus: Vrouwen van Nu
Fietsdagtocht
Start 10.00 uur bij Hermieke Voogd, Weerseloseweg 235
Hof Espelo


Vrijdag 2 september; Stawel
Excursie naar Future Farm, Lutteresweg 7c Lutten (bij Hardenberg)
Aanvang 13.00 uur - einde programma 16.00 uur
Opgave via info@stawel.nl


Zondag 18 september: Stawel/ Wageler Samen
Twentse Landdag in het Ledeboerpark/Wageler
Aanvang 10.00 uur.


Dinsdag 20 september: Vrouwen van Nu
Openingsavond
Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Aanvang: 20.00 uur


Zaterdag 29 oktober: Stawel
Gezellig middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties
Verenigingsgebouw Usselo (nadere info volgt)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan