Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Enschede wekt op stelt zich ten doel om het aandeel duurzame energie van het energieverbruik in Enschede omhoog brengen. Doelstelling is om in 2030 minimaal 12% duurzame energie in Enschede te produceren. Stawel is partner van Enschede wekt op en wil helpen om dit doel te realiseren. Stimuleren, motiveren en ondersteunen zijn daarin de sleuteltermen. Samen met de partners in het buitengebied gaat Stawel komende tijd inventariseren wat burgers en ondernemers in het buitengebied hieraan bij kunnen/willen dragen.

www.enschedewektop.nl


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan