Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Vrijdag 4 augustus is een belangrijke stap genomen als het gaat om de productie van meer duurzame energie in het buitengebied. Bij Hordijk en Hamer notarissen is de oprichtingsakte van Energie Coöperatie Buitengebied Enschede U.A gepasseerd. Oprichters en kersverse bestuursleden Niels van Elk en Johan van Dragt ondertekenden de akte waarmee de oprichting een feit werd.

Doel
De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede heeft als doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. In praktische zin ziet er dat als volgt uit;
• productie van duurzame energie in het buitengebied,
• stimuleren van afname van lokale productie,
• collectieve inkoop van alles dat daarmee te maken heeft,
• bevorderen van energiebesparing,
• het bevorderen van de samenwerking op dit gebied tussen gemeenschappen in het buitengebied.

De coöperatie doet dit voor;
a) leden die energie produceren, anders dan alleen voor eigen gebruik of,
b) leden die door hun lidmaatschap willen uitdragen dat ze de coöperatie en haar werk steunen en gebruik willen maken van haar faciliteiten.

Zon op dak
De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede is dus opgericht met als doel concrete invulling te geven aan de mogelijkheden voor duurzame energie; bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen en stallen in het buitengebied van Enschede. De coöperatie gaat dit doen in overeenstemming met de wensen van bewoners en bedrijven in het buitengebied. Dat is best een uitdaging en daarom moet dit ook in goed overleg met alle partijen gebeuren die op dit vlak actief zijn. Hoe kun je elkaar versterken en ondersteunen?

Enquête
Dit voorjaar heeft Stawel een enquête in het buitengebied gehouden. Daardoor werd duidelijk op welke manier bewoners en ondernemers een bijdrage willen leveren aan de energietransitie waar we met elkaar voor staan. De nieuwe Energie Coöperatie Buitengebied gaat komende tijd onderzoeken hoe we de uitkomsten van de enquête om kunnen zetten in concrete activiteiten. Allereerst zal er op basis van een provinciale subsidie voor lokale energie-initiatieven een klein project worden opgezet en uitgevoerd. Daarna wil de coöperatie langzamerhand haar activiteiten uitbreiden.
Daarbij hebben we het voordeel dat we via de enquête van Stawel al flink wat informatie hebben binnengehaald waar we gebruik van kunnen maken.

Zoals gezegd, het bestuur bestaat op dit moment uit twee personen, maar die kunnen het natuurlijk niet alleen. Er wordt op korte termijn gezocht naar aanvulling van bestuursleden, waarbij het penningmeesterschap het meest urgent is, maar ook andere kennis en inzet is gewenst. En daarnaast gaat het nieuwe bestuur ook aan de slag met het formeren van een Raad van Toezicht.
Nu de formele oprichting een feit is kunnen we met elkaar aan de slag om alles verder uit te werken. De hand aan de ploeg dus!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan