Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Energie Coöperatie Buitengebied Enschede opgericht
 • Eiergekte
 • Criminaliteit in het buitengebied; Ondermijning?
 • “Kom uit de stad!” (fietstocht langs (agrarische) bedrijven)
 • Rondleidingen op 5 boerenbedrijven
 • De Lonneker Molen
 • Niejs oawer de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Energie Coöperatie Buitengebied Enschede opgericht!

Vrijdag 4 augustus is een belangrijke stap genomen als het gaat om de productie van meer duurzame energie in het buitengebied. Bij Hordijk en Hamer notarissen is de oprichtingsakte van Energie Coöperatie Buitengebied Enschede U.A gepasseerd. Oprichters en kersverse bestuursleden Niels van Elk en Johan van Dragt ondertekenden de akte waarmee de oprichting een feit werd.

Doel
De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede heeft als doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. In praktische zin ziet er dat als volgt uit;

 • productie van duurzame energie in het buitengebied,
 • stimuleren van afname van lokale productie,
 • collectieve inkoop van alles dat daarmee te maken heeft,
 • bevorderen van energiebesparing,
 • het bevorderen van de samenwerking op dit gebied tussen gemeenschappen in het buitengebied.

De coöperatie doet dit voor;

 • a) leden die energie produceren, anders dan alleen voor eigen gebruik of,
 • b) leden die door hun lidmaatschap willen uitdragen dat ze de coöperatie en haar werk steunen en gebruik willen maken van haar faciliteiten.

Zon op dak
De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede is dus opgericht met als doel concrete invulling te geven aan de mogelijkheden voor duurzame energie; bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen en stallen in het buitengebied van Enschede. De coöperatie gaat dit doen in overeenstemming met de wensen van bewoners en bedrijven in het buitengebied. Dat is best een uitdaging en daarom moet dit ook in goed overleg met alle partijen gebeuren die op dit vlak actief zijn. Hoe kun je elkaar versterken en ondersteunen?

Enquête
Dit voorjaar heeft Stawel een enquête in het buitengebied gehouden. Daardoor werd duidelijk op welke manier bewoners en ondernemers een bijdrage willen leveren aan de energietransitie waar we met elkaar voor staan. De nieuwe Energie Coöperatie Buitengebied gaat komende tijd onderzoeken hoe we de uitkomsten van de enquête om kunnen zetten in concrete activiteiten. Allereerst zal er op basis van een provinciale subsidie voor lokale energie-initiatieven een klein project worden opgezet en uitgevoerd. Daarna wil de coöperatie langzamerhand haar activiteiten uitbreiden. Daarbij hebben we het voordeel dat we via de enquête van Stawel al flink wat informatie hebben binnengehaald waar we gebruik van kunnen maken.

Zoals gezegd, het bestuur bestaat op dit moment uit twee personen, maar die kunnen het natuurlijk niet alleen. Er wordt op korte termijn gezocht naar aanvulling van bestuursleden, waarbij het penningmeesterschap het meest urgent is, maar ook andere kennis en inzet is gewenst. En daarnaast gaat het nieuwe bestuur ook aan de slag met het formeren van een Raad van Toezicht. Nu de formele oprichting een feit is kunnen we met elkaar aan de slag om alles verder uit te werken. De hand aan de ploeg dus!

Eiergekte

Hebt ieleu ok de eier al votsmetten dee’j net in de supermarkt koch harn? 
Of hej zölf nog ’n paar echte in ’t weeld lopende kipkes biej ’t hoes lopen? Dan hej deank ik ok gin fipronil gebroekt om ’t kippenhok schoon te maken en köj röstig elken moargen ’n ei etten. Foi, foi, wat ’n genöal allemoal wier en alleman dreks op de achterste been. Ok de kraanten hebt wier genög te schrieven, doarum woag ik miej ok in disse “stried”. 

Iej zölt in disse tied mer kippenboer wean, hej al genog gedoo had, duch miej zo. ’n Paar moand geleden harn ze te maken met ne ophokplicht umdat de kippen aans wal besmet können raken met de volgelgriep. En dan bunt de eier van de scharrelkippen op ’n moal gin scharreleier meer en vriejen oetloop vuur de hoonder was der al helemoal nich biej. En dan schrieft de kraanten oaver “eierschandaal” en ’t lik of alle boeren criminelen bunt wörden dee gif roond streuit. Is ’t dan in oons laand al zo wied dat de bedrieven dee bievuurbeeld ‘t fipronil maakt ’t grei zomèr könt verkopen an de boeren? Heanigan kriegt wiej ne umgekeerde wereld woar de verkeerde leu ’t meeste te vertellen hebt. Noe köj der tegenwoordig ok nich meer van op an wat der allemoal in de groond wördt stopt tot de beume ’t loat ofweten roondum ’t zoaltwinningsgebied in disse umgeving. Doarnöast kan ’t ofvalwater van de NAM der ok nog wal biej in oonze Twentse groond. 

Gifeier, ik mag ’t nich meer heuren, ’t wördt allemoal verschrikkelijk opbloazen en der is aait wal wat te mekkeren in oons laand. Wiej hebt ’t joa allemoal zo good met mekaa dat wiej völ van oons etten vot smiet, ok al is ’t mer énen dag oaver ’n doatum hen, ik neum ’t grote kwazeriej. Der is nen tied west dat völ leu tulpenbollen en narcisknollen hebt getten en bliej warn dat der nog iets op ’n tealder lag, dat bunt ze noe kats vergetten. Mer at ’t dan toch aans möt, woarum roopt wiej dan nich de hölp in van al dee leu dee teumig zit, zit te chillen, te appen, te chatten en meer van dat moderne media gedoo. Kiek mer um oe hèn aj op zoaterdagnommedag in de stad loopt met mooi weer, terrassen bunt oavervol, ginne stool meer te bekennen en ’t volk hef ’t joa wal verdeend of nich?

Dan doot wiej iets niejs “toer de kippenboer”. Op de bedrieven krig alleman nen emmer, heet water, ne harden bössel of schröpbessum en fleenk greune zeep derin en kan de grote schoonmaak beginnen. Good vuur ’t milieu, de luze en de muze springt alle kaanten oet en ’t mooist van allemoal, den kippenboer kan wier vuuroet, zo is ’t mer net!

Leida van ’n Danngoarn

Criminaliteit in het buitengebied; Ondermijning?

 

 

 

Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie steeds meer signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van landbouwmateriaal, maar ook om ‘ondermijnende’ criminaliteit  zoals drugsdealen, produceren van harddrugs en dumpen van drugsafval. Ook komt het voor dat bewoners van het buitengebied door criminelen worden benaderd om tegen betaling een hennepkwekerijen toe te staan in hun huis of schuur. 

Ondermijning
‘Ondermijning’ is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak niet meteen gemerkt wordt, en waar erg veel geld en macht in omgaat. Ondermijning zorgt voor een oneerlijke samenleving. Criminelen verkrijgen namelijk op een oneerlijke manier veel meer geld dan mensen die hard werken en op een eerlijke manier aan hun geld komen. Verschillende overheden werken samen om ondermijning aan te pakken. Daarbij is uw hulp hard nodig: zonder meldingen kan een probleem buiten beeld blijven en dus niet de nodige aandacht van politie krijgen.  Heeft u het gevoel dat iets niet pluis is? Meld het dan bij de politie!

Melding maken bij de politie
U kunt op verschillende manieren melding maken of in contact komen met de politie:

 • Bij spoed en heterdaad: bel 112.
 • Voor overige zaken: bel 0900-8844. De telefooncentrale kan een melding maken voor de wijkagent of het team in het betreffende gebied. Hier kunt u terecht met meldingen over alle onderwerpen, bijvoorbeeld drugsoverlast, hangjongeren, vandalisme, etc.
 • De wijkagent is het eerste aanspreekpunt van de politie in de wijk. De wijkagent weet wat er speelt in de wijk en is er vaak fysiek aanwezig. De wijkagent staat graag in contact met bewoners en kan goed met u meedenken. Iedere wijk, ook in het buitengebied, heeft een eigen wijkagent. De wijkagent houdt zich naast criminaliteit ook bezig met overlast, jongeren en alcohol, burenruzies, etc. Benieuwd wie uw wijkagent is? Kijk dan op internet op de website www.politie.nl  onder het tabblad ‘Mijn buurt’. Of via de volgende link: https://www.politie.nl/themas/wijkagent.html

Kom uit de stad!

Op zondag 27 augustus wordt weer de jaarlijkse fietstocht “Kom uit de stad!” georganiseerd (voorheen Toer de Boer). De start is bij melkveebedrijf en zorgboerderij De Rökker in Lonneker(familie Kiewik). Op een vijftal locaties hebben (agrarische) ondernemers de deur opengezet en daarnaast gaat de route ook voor een deel over het Vliegveld Twente. Een mooie route en echt de moeite waard.

Rondleiding op vijf boerderijen

Altijd al eens op een boerderij willen kijken? Deze vakantie kan dat! Net als voorgaande jaren organiseren 5 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op hun boerderij. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie elke middag op doordeweekse dagen. Zie voor de adressen en data bijgevoegde poster.

De Lonneker Molen

Beste bewoners van Lonneker en omstreken; er wacht u weer een reuze gezellige dag begin september. 
Daarom nu alvast noteren!!!!!!!: zondag 10 september OOGSTFEEST bij de  Molen van 11.00-17.00 uur.

‘s Morgens om 10.00 uur wordt er in de RK. Kerk op het  Dorpsplein een oecumenische gezinsdienst gehouden. Kinderen gaan tijdens de dienst met brooddeeg werken; deze broodjes worden bij de molen gebakken. Na de dienst vertrekt men vanaf de kerk  in optocht met muziekkorps Excelsior en een stoet van oude rijtuigen naar de Lonneker Molen. Daar is van alles te doen voor jong en oud!

 • Broodjes bakken
 • Springkussen / Clown / Schminken
 • Ritje met paard en wagen / Pony rijden
 • Diverse kraampjes met Twentse producten 
 • Optredens (muziek, dans en nog veel meer)
 • Oude landbouwwerktuigen
 • de molen kan uiteraard bekeken worden
 • de producten uit  de winkel zijn te koop

De inwendige mens niet wordt niet vergeten (de zeer gewaardeerde en smaakvolle molenpannenkoeken worden gebakken en ook andere lekkernijen worden in de tent bereid).

Noteren dus;
Zondag 10 september Oogstfeest 
bij de Lonneker Molen
van 11.00-17.00 uur

Niejs oawer de Streektaal

't 11e Zunnewende festival in Hellendoorn, dat hew wier had. Mooi weer, völle volk, gewealdige optredens, wat wil ’n meanske nog meer. Buj der nich an too kömmen um doar hen te goan? Token joar kriej wier ne kaans, ik help ’t oe onthoolden!

Iej könt de foto’s bekieken op eure webstea, kiek mer eaven: www.zunnewendefestival.nl 

’t Twents Kleinkunstfestival in Oatmöske was ok heel biejzuunder um met te maken. Met muziekmakers, dichters en stoaproaters was doar keuze genog. Op ‘t “Theaterplein” in ’t miln van ’t park warn der völle mooie optredens te zeen en te heuren. Tien dichters warn oetzoch um eur gedich vuur te leazen en ’n winnaar was slager Rensink oet Boorn. Kiek vuur foto’s en alle gedichten noar de webstea www.streektaalfestivaltwente.nl.

 

He’j al kaarten vuur ’t boetenspektakel van de Vriendschap koch? Nog nich, dan muj opscheten, ’t geet har, net as ’t joarlijks gebuuren in de Kösterskoele in Maarkel.

Op 2 september köj noar Vroomshoop, nöast ’n optreden van Algerak doot Thea Kroese en Frouk Alice Weijs eure verhalen, elk in de eagen streektaal. Kaarten köj reserveren biej ’t Punt in Vroomshoop; 0546 – 705050. ’t Beloaft nen mooien oavend te wörden.

Gewoon Aans: Te zeen in de Reggehof op vriejdag 20 oktober en zoaterdag 21 oktober, zee doot vuur de eerste keer ’t nieje stuk “Volk”, bestellen köj op: www.reggehof.nl. Token joar op 10 meert kömt zee ok nog ’n keer in de Kappen.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van NU!

 

Logo Vrouwen van nu

- Openingsavond seizoen 2017-2018
- De fiets- en wandelcommissie
- Kerstreis 2017
- Kom naar de Vrouwen van Nu Beurs op 12 oktober

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Zondag 27 augustus: Stawel
Fietstocht “Kom uit de Stad! langs 5 (agrarische) bedrijven
Start tussen 10.30 uur en 13.00 uur bij de Rökker, Beuvinkweg 40 Lonneker


Dinsdag 29 augustus: Vrouwen van Nu.
Dag fietstocht. Vertrek om 10:00 uur vanaf Het Pannenkoekenhuis de Hooge Esch, in Buurse. Voor meer info zie elders in deze uitgave.


Donderdag 21 september: Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2017/2018
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo


Dinsdag 3 oktober: Vrouwen van Nu.
Rondleiding, presentatie en proeverij bij Food Connect Maaltijdservice in Almelo.
Aanvang 14:00 uur. Nadere informatie volgt september.


Donderdag 12 oktober: Vrouwen van Nu.
Vrouwen van Nu Beurs in schouwburg De Lawei in Drachten.
Aanvang:10:30 uur. Einde: 16:40 uur


Woensdag 18 oktober: Vrouwen van Nu.
Kookworkshop. Nadere informatie volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan