Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • College van B&W op bezoek in het buitengebied
 • Geluk in ‘n tuk
 • Energie Coöperatie Buitengebied Enschede
 • De Lonneker Molen
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

College van B&W op werkbezoek in het buitengebied

Na een succesvolle bijeenkomst in samenwerking met het ondernemers-loket Enschede eind november, beginnen we het nieuwe jaar voortvarend. We kunnen het rustig een mijlpaal noemen; voor het eerst in haar geschiedenis is het ons gelukt om Burgemeester en Wethouders te verleiden een werkbezoek te brengen aan het buitengebied. Op uitnodiging van STAWEL zijn ze van harte welkom op het nieuwe erf van Joke Pasman en Henk Aalpol.

Nog snel een lap over het raam van het tanklokaal, de stoelen en tafels klaar zetten in de kamer en het koffiezetapparaat pruttelt. En dan arriveren met een kleine vertraging burgemeester Onno van Veldhuizen met zijn wethouders om 13.15 uur aan de Haaksbergerstraat 1006 net buiten Usselo.

Het eerste deel van het programma bestaat uit een presentatie verzorgd door STAWEL. In de presentatie komen verschillende zaken aan de orde waar STAWEL zich mee bezig houdt; hoe ontwikkelt de landbouw zich in Enschede en welke nieuwe ondernemende activiteiten zien we ontstaan.Ook komen kwesties als de OZB, Asbest, Energietransitie, grondbeleid en beheer en onderhoud aan de orde. Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en zo ontstaat er een levendig gesprek.

Het tweede deel van het bezoek gaan we naar buiten om op het bedrijf van Joke en Henk te horen en te zien waar zij zich mee bezig houden. Daarbij wordt ingegaan op de duurzaamheid van het bedrijf. Er is geen gasaansluiting aanwezig, voor verwarming wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar. Ook liggen er zonnepanelen op het dak die grotendeels het elektriciteitsverbruik afdekken. De warmte van de melk wordt o.a. gebruikt om het drinkwater voor de koeien op temperatuur te krijgen en het water komt uit een eigen waterbron.

          

Ondertussen vertellen Joke en Henk over de verplaatsing i.v.m. de nieuwe N18, over de problematiek rondom fosfaat waardoor ze opeens weer fors moeten investeren om het aantal koeien op peil te houden. In de stal laten ze zien waar de koeien gemolken worden, waar ze gevoerd worden en waar ze in hun “zachte bedjes” uitrusten. Een innovatie in de stal is ook de roosterloze vloer. Vaste mest en urine worden gescheiden opgevangen waardoor de uitstoot van ammoniak minder is dan bij een vloer met roosters.

Op een boerderij op bezoek komen zonder een koe te aaien kan natuurlijk niet. Niet iedereen durft het aan, maar de burgemeester neemt het voortouw als Henk één van de koeien aan de halster doet in het strohok. Een mooi plaatje bij een memorabel bezoek.

Geluk in 'n Tuk

Ik weans oeleu allemoal ’n heel good en vuural ’n gezoond Ni-joar.
’ t Was oaldjoarsoavend de meuite weerd um noar de tillevisie te kieken, eers hew netuurlijk Oost kekken met ’n paar Tukkerse Toppers. Op ’n aanderen zender deu Youp van ’t Hek ziene conference en den was ok good biej de tied, ne keunst op zich.

Ik bun ok noar ’t Wilmink theater wes um dee oaldejoarsconference van de Tukkerse Toppers met te maken. Doar snap iej ok niks van, iej heurt nich zo völ leu in de stad Twents kuieren, mear ze goat wal oet de hele regio op Eanske an en veer oavenden achter mekaa. Ik heuren de leu nöast miej Hollaans proaten en ik vreug eur of zee ’t Twents wal können verstoan, “joa, wisse wal” zeaiden zee “en wie doot biej oons in thoes in Tubbeg ok aait plat tegen mekaa”. “Doar doo’j good an, köj greuts op wean” he’k zeg. André Manuel was duudelijk tweetalig, hee wisselen ziene vuurdracht in ’t Nederlands of met mooie Twentse oetdrukkingen dee good oaver kwamen biej de leu. Nathalie Baartman was de rol van Gerda (of Garda) van de catering op ’t lief schreven. Ne grote keunst um roem tien minuten oaver cake en gembercake en alle soorten doar tusken in te nöalen. Thijs Kemperink kreeg in zien verhaal oaver ’t streuien van rozenblaa in ’n gaank en op de trap noar boaven nich de beloning woar hee op rekkend har en kon zölf ’n pröttel wier opruumen. Bert Eeftink alias Helligen Hendrik har grootse plannen en hee kreeg de meeste leu in de bene toen hee vreug “goat stoan a’j vuur Twente bunt”. Hee zag ’t ok wal zitten um president te wörden van dee Twentse republiek, hee har ok a ’n antal bekeande Tukkers op ’t oog um de belaangrieke posten te bezetten. Dat har hee natuurlijk ofkekken van Donald Trump dee ok ziene kammeröa ’n plezear hef doan.

Noe hef Michael Wolff ’n book schreven oaver Trump, ’t het “Fire and Fury” en ’t is nog nich ees oet, mer Trump wil vuurkommen dat ’t book in de weenkels keump. Doar köj op wochen, dat weelt de leu dan juust allemoal kopen, bettere reklame is der nich. 
Trump wördt der nog drok met um nen advekoat te zeuken dee ‘m wil helpen.

Mear de tied geet verdan, heanigan hebt de meeste leu eure ni-joarsvisites en gedwungen recepties der wier op zitten. De meeste goeie vuurnemmens bunt a wier vergetten en ’n eersten stoarm he’w ok a wier had. ’t Leaven geet gewoon verdan.

Leida van ’n Danngoarn

Energie Coöperatie Buitengebied; bent u al lid?

De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) is in augustus van dit jaar opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de afname en productie van duurzame energie in het buitengebied. Het bestuur van de ECBE bestaat op dit moment uit 2 bestuursleden, Niels van Elk en Johan van Dragt. ECBE zet zich in voor:

 • Stimuleren gebruik duurzame energie
 • Productie van duurzame energie
 • Collectief inkopen
 • Energiebesparing bevorderen
 • Sociale samenhang bevorderen

ECBE wil zich in eerste instantie richten op zonnepanelen op dak. Daarnaast willen we ook kleinschalige zonnevelden ontwikkelen samen met u. Mocht u kansen zien voor een kleinschalig zonneveld, neem dan contact op met ons.
ECBE is voor de gemeente ook een belangrijke gesprekspartner en leden ontvangen van ons alle informatie over de voortgang van dit proces.

U als bewoner van het buitengebied kunt ons steunen en LID worden van ECBE voor 10 euro per jaar!
Steun ECBE en wordt lid door een mail te sturen met de volgende gegevens;
Voorletters, voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres

ECBE streeft er naar om een coöperatie te zijn van en voor ondernemers en bewoners in het buitengebied. Als lid geeft u aan de doelstelling van ECBE te steunen en helpt u de coöperatie om haar doelen te realiseren. Wat dat voor u oplevert?
-        U kunt meepraten over de ontwikkelingen,
-        U hebt de mogelijkheid om mee te investeren (4% plus rendement),
-        U profiteert van lage energieprijzen via de zogenaamde Postcoderoos,
-        U maakt gebruik van kennis en ervaring waar ECBE toegang toe heeft.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar de bestuursleden Niels van Elk (vanelk.niels@gmail.com) of Johan van Dragt (johan.van.dragt@gmail.com )
Ook kunt u bellen of mailen met G. Meutstege, 06-51372588 / info@stawel.nl

De Molen laat van zich horen

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en heel veel goede wensen. In heel veel talen  hebben mensen over de hele wereld elkaar alle goeds toegewenst voor het komende nieuwe jaar. We noemen er een paar. Godt nytår, Happy New Year, Bonne année, Frohes Neues Jahr, La mulți ani, Srećna nova godina, Feliz año nuevo, Yeni yılınız kutlu olsun, gluk in’n tuk!

Hoe vaak bovenstaande  wensen de afgelopen week uitgesproken zijn? Daar kunnen we alleen maar naar gissen en daar begin ik als oude molen maar niet aan.Als molen kan ik natuurlijk niet achterblijven om u een voorspoedig, gezegend, gelukkig, gezond etc 2018 toe te wensen. Mijn wieken kunnen verschillende ‘boodschappen’ doorgeven, maar een speciale stand voor nieuwjaarswensen is mij niet bekend. Daarom doe ik het maar met de woorden aan het begin van mijn verhaal. En natuurlijk hoop ik dat al deze goedbedoelde wensen ook resultaat mogen hebben, niet alleen rondom de molen, ons dorp/stad, Nederland, maar wereldwijd voor iedereen!!!!!

Een nieuwjaar waarin ik hoop weer heel veel bezoekers op mijn mooie molenerf  te mogen begroeten. En voor u als lezer van deze nieuwsbrief, voor alle vrienden van de molen, voor alle noabers, vrijwilligers, ja eigenlijk voor iedereen die mij een warm hart toedraagt, houd de berichten in de gaten. Ook dit jaar zijn er weer veel momenten dat we elkaar kunnen ontmoeten!

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Algemene ledenvergadering
- Theatervoorstelling
- Streektaaldag

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Donderdag 25 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


Dinsdag 30 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Wandelen vanaf het Kulturhus in Twekkelo
Meer hierover in Ons Orgaan van Januari.


Donderdag 15 februari 2018: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Zie elders deze uitgave


Vrijdag 2 maart: Vrouwen van Nu.
Theatervoorstelling
Aanvang 20:00 uur. Locatie: De Kappen in Haaksbergen
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 13 maart. Vrouwen van Nu.
Streektaaldag.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Multifunctioneel centrum “De Carrousel” in Ommen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 22 maart. Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Nadere informatie volgt.


Zondag 23 september; Stawel
Twentse Landdag; Ledeboerpark


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan