Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • In memoriam; Hennie Graave
  • Gebiedsaanpak Broekheurne 15 december
  • De enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling
  • Wat hef verdoerzamen met Zwatten Vriejdag van doon?
  • Boomdeeldag Enschede
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Medeoprichter Stawel Hennie Graave overleden

In memoriam

Hennie Graave
17 januari 1929 – 26 november 2022

Hennie Graave was in 1966 medeoprichter van Stichting Agrarisch Welzijn Enschede, nu Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel). Als bestuurslid heeft hij zich vele jaren met bezieling en visie ingezet voor de bewoners van het buitengebied van Enschede. We kennen Hennie  als een verbinder tussen overheden en bewoners.

Hennie had een brede interesse en had veel bestuurlijke taken in zijn leven. Een leven lang zette hij zich in voor de agrarische sector, kerk en maatschappij. Onder andere was hij jarenlang voorzitter van de toen nog plaatselijke Rabobank.

Hennie stond menigeen rechtstreeks met raad en daad ter zijde en hij was op zijn best als het om complexe zaken ging. Om op die momenten het verschil te maken en mensen voort te helpen gaf hem veel voldoening.

Tot op het laatst toe voelde hij zich betrokken bij onze Stichting. Wij kijken met dankbaarheid en respect terug op wat hij voor Stawel heeft betekend. Wij wensen de familie sterkte met het verwerken  van dit verlies.

Bestuur en consulent Stawel Enschede

Bijeenkomst Gebiedsaanpak Broekheurne 15 december

Op 15 december vindt de volgende Gebiedsbijeenkomst Broekheurne plaats. Iedereen uit het gebied is welkom. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Het is de bedoeling om dan ook op tafel te leggen wat in grote lijnen in de Gebiedsagenda kan komen te staan, welke kansen en mogelijkheden er zijn, welke vragen openstaan en welke keuzen nog moeten worden gemaakt. 

Wanneer:     15 december 2022
Tijd:            19.30 uur - 21.00 uur + drankje na afloop
Locatie:        Verenigingsgebouw Usselo
Haaksbergerstraat 821, Usselo

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via info@stawel.nl
Voor meer informatie over de gebiedsaanpak Broekheurne kijk op de website.

De enige echte Twentse Midwinterhoorn wandeling

Op zondag 18 december 2022 vindt de 37ste editie van de enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling plaats. De Enschedese Midwinterhoorn Blazers hebben de eer deze editie te mogen organiseren. 

De enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling wordt al ruim 37 jaar door de buurtschappen in Twente georganiseerd. Elk jaar is een andere buurtschap aan de beurt om de wandeling te organiseren. Tijdens deze wandeling zie je het mooie Twentse winterlandschap in combinatie met de bijzondere eeuwenoude traditie van het midwinterhoornblazen. Onderweg kunnen wandelaars genieten van de klanken van de midwinterhoorn verzorgd door 27 blaasgroepen, deze vertellen deelnemers graag ook over het instrument en de traditie. Tevens kunnen wandelaars onderweg iets (warms) te eten of drinken kopen. Altijd al willen weten hoe het maken van een hoorn in z'n werk gaat? Een zeer ervaren midwinterhoornmaker geeft wandelaars uitleg over de bouw van een midwinterhoorn.

Dit jaar laten wij in Enschede de campus, het mooie Hof Espelo en het Ledeboerpark zien aan de wandelaars tijdens de midwinterhoornwandeling op 18 december 2022. Het startpunt van de wandeling is het Hogekampplein op de campus van de Universiteit Twente. Starten kan tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Bij de start van de Twentse Midwinterhoornwandeling kunnen wandelaars kiezen tussen twee routes: Lange route 12km en korte route 5km.

De korte route van de Twentse Midwinterhoornwandeling is tevens geschikt voor deelnemers in een rolstoel. De paden en wegen zijn hier verhard en hebben waar nodig opgangen voor rolstoelgebruikers. Ook handig dus voor (groot)ouders met kinderwagens.

Kosten voor deelname aan de wandeling is €2 voor volwassenen, voor jeugd t/m 17 jaar is deelname €1. Per startende groep/familie/stel krijgt men ook een boekje mee met informatie over de wandeling, route, blaaspunten en de traditie.

Wat hef verdoerzamen met Zwatten Vriejdag van doon?

In mien’ column van november ha’k miej al ofvroagd woar et opan möt. Et lik derop dat boeren toch her en der möt opstappen, zee, de preveenci en oonze regering hooldt vuureerst vaste an eure plannen wat de boeren angeet. Mar et kan ok mar zo dat et wier aans is op ’t moment da’j Ons Orgaan in de mail kriejt. Oonder mekaa hebt ze ok heel wat te disselen oaveral oaver. Et is joa ok nich aait effen dudelijk hoo of et biej de leu oaverkump en wat woarhead is. 

En noe möt wiej ok verdoerzamen, alns wier broeken vuur ’n tweede of dearde leaven. Bu’j an nen niejen jas too, dan mö’j eerst kieken biej de Kringloop, dan bu’j good gangs, zeit ze, dat schient hemoals ‘in’ te wean. Niks gin woonder dat et zo wied is kömmen, dee Kringloopweenkels möt ok van euren pröttel of en der bunt de letste joaren heel wat Kringloopweenkels oet de groond staampt.

En et bunt nich allenig kleare dee’j doar zeet mar ok serviesgood, glasweark, pötte en pannen enz. Joa, iej möt rechtervoort nen ‘slowcooker’ hebben, ne pan woar et etten heel heanig gaar in wördt zoonder al te völ gas te gebroeken. Dat is niks gin niejs want heel vroger wörden et etten met pan en al in berre zat um gaar te wörden. En mien moo har aait nen kettel waarm water op ’t fenuus stoan. Ok ne airfryer is helemoal in, te koop vanof zun kleane vieftig euro tot zun goeie tweehoonderdenvieftig euro. ’t Gote vuurdeel da’j völ meender vet etten kriejt. En wat doo’j dan met oene oale frituurpan…….. precies, den geet noar nen Kringloopweenkel vuur ’n tweede of dearde leaven.

Rechtevoort goa’w a heel vaak op de Amerikaanse toer, Halloween he’w good en wal had, woar blieft de keender dee nog met ’n foekepot roond goat. Zwatten Piet he’w grotendeels de duur oet doan, vot dus met oonze traditie, dee noar mien idee heel onscheuldig was en ok nich zo heel slim discriminerend.

De letste dage trök ‘Black Friday’ ok wal ‘zwatten vriejdag’ neumd, alle andach. Hoge kortingen en doar geet et wier hen, nen ‘must have’, joa, alns in et Engels. En wiej trapt der wier in, zukke mooie anbedingen kö’j toch nich ofsloan. En wat doo’w an verdoerzamen? Dat vergette wiej mangs en brengt ’t grei wier vot.

Loa’w met mekaa hoppen dat de rekking vuur ’t gas en lech betaalbaar blif. Aans geet et keupkes halen op zwatten vriejdag vanzölf oaver. Zölfs kaartjes kopen vuur ’n Zwatten Cross kö’w dan wal vergetten. Leida weanst oeleu almoal plezearige Kesdage, nen mooien Oaldjoarsdag en ’n heel good begin van et Nieje Joar.

Leida van’n Danngoarn

Boomdeeldag in Enschede

Op 19 november vond voor de tweede keer de officiële boomdeeldag Enschede plaats. Gemeente Enschede, provincie Overijssel en Landschap Overijssel hebben de boomdeeldag mogelijk gemaakt. Een 30-tal erfeigenaren die in het buitengebied wonen, meldden zich in het Abraham Ledeboerpark om de maar liefst 6.000 bomen/struiken op te halen. Daarmee worden de erven in het buitengebied steeds een steeds een beetje groener en versterken we de lokale biodiversiteit. En natuurlijk gebeurt dat met streekeigen plantmateriaal.

De belangstelling was zo groot dat er een wachtlijst is ontstaan. In afstemming met de gemeente en Landschapsfonds Enschede wordt de wachtlijst nu opgepakt. Er is budget beschikbaar vanuit de gemeentelijke regeling voor erfbeplanting en aanplant bomen.

Daardoor kunnen we begin volgend jaar opnieuw een flink aantal erfeigenaren van advies en plantgoed voorzien. Zo wordt ook mede invulling gegeven aan de gemeentelijke doelstelling om zowel in de stad als in het buitengebied meer bomen te planten. In de Visie voor het Landelijk Gebied is opgenomen dat de gemeente 175.000 bomen/struiken wil aanplanten.

Mocht u naar aanleiding hiervan ook enthousiast worden, neem dan voor meer informatie contact op.

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - 29 november, wandeling Engbertsdijkvenen
- 13 januari; Nieuwjaarsavond met partner
- 17 januari; Commissievergadering Kulturhus
- 26 januari; Commissievergadering voor bestuur en commissies
- 31 januari; Wandelen, nadere info volgt
- 4 maart; Theatervoorstelling Jan Riesewijk
- 14 maart: Streektaaldag 2023

Verenigingskalender

Vrijdag 13 januari 2023: Vrouwen van Nu
Nieuwjaarsavond met partner/vriendin
Locatie: de Broeierd


Vrijdag 17 januari: Vrouwen van Nu
Commissievergadering. Locatie: Kulturhus in Twekkelo
aanvang 10.00 uur.


Donderdag 26 januari: Vrouwen van Nu
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang 10.00 uur.
Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


Dinsdag 31 januari: Vrouwen van Nu
Wandelen, nadere info volgt.


Zaterdag 4 maart: Vrouwen van Nu
Theatervoorstelling Jan Riesewijk
Locatie en opgave, zie elders in dit blad


Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu
Streektaaldag in Ommen van 10.00 uur tot 16.00 uur


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan