Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Excursie naar Future Farm
  • Nieuw pachtbeleid gemeente Enschede
  • Ok van 't gas of? (column)
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Excursie naar Future Farm

Voor boeren kan de productie van biogas een mooie aanvulling zijn op hun inkomen en het draagt tegelijkertijd bij aan de reductie van stikstof. Maar hoe produceer je in praktijk biogas? Wat heb je ervoor nodig en wat levert het op? En hoe breng je als boer emissies van andere stoffen terug? Op 15 oktober hebben belangstellenden een bezoek gebracht aan Future Farm. Erik Back vertelde hierover en liet zien hoe het opwekken van biogas in de praktijk werkt. Zijn project vergde veel doorzettingsvermogen en je moet houden van uitdagingen. Maar nu staat er ook iets dat bijdraagt aan de circulariteit. En nog steeds worden vervolgstappen gedaan om kringlopen verder te sluiten. Bijvoorbeeld het telen van eendenkroos dat als eiwitvervanger kan worden gevoerd.

Bij Future Farm streeft men er naar om te komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles met een sluitend verdienmodel.

Nieuw pachtbeleid gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft meerdere percelen landbouwgrond in bezit en deze worden tot nu toe van jaar tot jaar in pacht uitgegeven (liberale pacht). Op 31 december van dit jaar loopt de pacht af en in verband met nieuwe rechtspraak (Didam arrest) moet de gemeente de gronden op een open en transparante wijze uitgeven. De huidige werkwijze is niet langer houdbaar. Daar komt bij dat de gemeente Enschede in haar Visie Landelijk Gebied heeft opgenomen dat zij de gemeentegronden in wil zetten voor de verduurzaming van de agrarische sector.

Over de nieuwe werkwijze van uitgifte van de pacht wil de gemeente graag de agrariërs  in Enschede informeren. De nieuwe werkwijze houdt in dat het aanbieden plaats vindt op basis van inschrijving. Aan de uitgifte worden verschillende voorwaarden en verschillende looptijden gekoppeld afhankelijk van locatie en gebruiksmogelijkheden van de grond.

Op woensdag 26 oktober om 14.30 uur organiseert de gemeente voor agrariërs een informatiebijeenkomst in het Stadhuis, Langestraat 24 te Enschede. Voor meer informatie;https://www.enschede.nl/landbouwpercelen-pachten. Geïnteresseerde agrariërs kunnen tot en met vrijdag 11 november inschrijven op 1 of meer percelen.

Ok van 't gas of?

He’j et al heurd hoovöl a’j token moal möt betalen vuur oen gas en electra? Noe wilt ze dee verhoging nog wier efkes oetstellen, mar oeteandelijk hebt ze oons toch in de tang. Joa, et wördt der nich plezeariger op en völ leu möt meer as et dubbele betalen. Dan mö’w et spoarvearken mar anpakken, a’w den tenminste nog nich eerder kepot hebt houwen um dure zunnepenelen an te können schaffen. A’j dee noe nog wilt bestellen wördt et knap lastig umdat lang nich alns wa’j doar vuur neudig hebt, op vuurroad is. Loat stoan dat der nog monteurs te kriegen bunt dee oe dat an könt sloeten, ok dee bunt beteun.

Van hogerhaand wördt oons noe veurschreven da’w de CV ’n paar groaden leager möt zetten, dat schealt ’n heel stuk, zeit ze. Doar bunt caféhoolders en restaurants al heanigan met begunnen, en nich te vergetten, de zwembaden. Dan stoa’j doar te fidderen met de bene in ’t water en zee’j der tegenan um der wieder in te goan. Ik kriej voort kippenvel a’k deran deank. Et kan almoal wal wean, mar iej wilt toch ’s oavends in hoes gin keulte lieden. Dan mö’j vanzölf dichter biej mekaar kroepen en almoal op de baank met ’n mooj dekkentje oaver de bene hen, shawl um ’n nekken en ne musse op ’n kop.

Hooltkachels bunt rechtervoort nich an te sleppen, mar noe schient et hoolt ok beteun te wean en et dreedubbele an kosten vergelekken met vergangen joar. Et vaalt miej nog har met da’j toch oaveral in de buske nog dikke täkke zeet liggen, dee’j zo zollen können broeken in ’n kachel. Mar, dan mö’j doar wal met an ’t weark en a’j et weand bunt um an ’n knöpke te dreien vuur meer hette, dan vaalt’t zagen en kleuven van hoalt nich met, al krie’j ’t doar ok knap waarm van.

De koopleu hebt der al oarig op inkoch zag ik vedage op ’t maark, iej könt wier echte wollen sökken kopen en a’j nich teumig wilt zitten kö’j dee sökken ’t beste zölf breien, knotten wol bunt der volop in alle kluren van de reagenboog. Zuver wollen truien en vesten bunt der ok wier, mar dee bunt ok oarig an de pries. En vroger harren wiej nen wollen bostrok an, met gerstekorrels derin breit. En nömmen wiej ne kruuk met noar berre hen a’j koale veute harren.

De leu prakkezeert zich noe van alns oet, etten en dreenken is rechtevoort ok nich meer vuur niks. Et möt almoal betaald wörden, a’j bosschoppen doot vlög ’t geeld de knippe oet, zo duur is alns wörden, dan doo’j vanzölf zeuneger an. Ik heuren dat der leu warren dee ’t hele hoes waarm heulen met braandende keersen in bloompötjes. Kö’j vergetten, völ te völ CO-2 oetstoot, krie’j doar wier genöal oaver. Leu, wiej möt de stoave wier vuur ’n droad halen, ’n kölke vuur derin en de hette trek noar boaven. Vot met de keulte, he’j toch den bloompot nog neudig!

Leida van’n Danngoarn

Vrouwen van Nu:

Logo Vrouwen van nu - 1 november; wandeling omgeving Beckum
- 8 november; lezing Theo Hakkert
- 15 december; kerstavond Sandersküper
- 14 maart: Streektaaldag 2023

Verenigingskalender

Zaterdag 29 oktober: Stawel
Gezellige middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties
m.m.v “Eetbaar erf” uit Markelo.
Verenigingsgebouw Usselo
Aanvang: 14.00 uur (13.30 inloop/koffie)


Dinsdag 1 november: Vrouwen van Nu
Wandelen omgeving Beckum
Start 13.30 uur, Wapen van Beckum


Dinsdag 8 november: Vrouwen van Nu
Lezing Theo Hakkert
19.30 uur Verenigingsgebouw Usselo


Donderdag 15 december: Vrouwen van Nu
Kerstavond. Locatie: Sandersküper, aanvang 18.00 uur.


Dinsdag 14 maart 2023: Vrouwen van Nu
Streektaaldag in Ommen van 10.00 uur tot 16.00 uur


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan