Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Coronavirus
  • Visie Landelijk Gebied en Energievisie
  • Met Liesje 22 op stap
  • Enquête zonnevelden
  • Stroom afnemen bij postcoderoosproject Het Mors!
  • Ploegen bij het Lammerinkswönner

Coronavirus

Zo langzamerhand worden de maatregelen rondom corona wat versoepeld. Vandaag, 11 mei, gaan de kinderen weer naar school en mogen buitensportverenigingen weer starten met trainingen. Ook is er ruimte om in kleine setting bij elkaar te komen, als de regels maar worden gerespecteerd. Afspraken onder voorwaarde van naleving van de coronaregels kunnen dus weer.

Dat betekent ook dat ik als consulent van Stawel en Erfcoach in opdracht van de provincie Overijssel weer bij u aan mag schuiven. Daarbij worden de volgende regels gehanteerd;

  • Regelmatig de handen wassen,
  • Geen handen schudden,
  • Onderling 1.5 meter afstand houden,
  • Bij verkoudheid of griepachtige verschijnselen gaat de afspraak niet door.

En natuurlijk geldt altijd; “bij twijfel niet inhalen”. Maar belt u gerust om een afspraak te maken en te overleggen hoe we dat het beste doen.

Gerrit Meutstege

Visie Landelijk Gebied & Energievisie

De gemeente Enschede bereidt een Visie Landelijk Gebied en een Energievisie voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente voor ogen staan in het landelijk gebied. Het zichtjaar voor de op te stellen visies is 2030.

Via deze voorstellen wordt de gemeenteraad uitgenodigd uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de Visies. De behandeling vindt in twee stappen plaats. Op 22 juni staat de behandeling in de Stedelijke Commissie geagendeerd en een week later op 29 juni de Gemeenteraad. De manier waarop dit gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk.

Het bestuur van Stawel heeft een reactie op beide Nota’s naar de Gemeenteraad gestuurd. En wij zullen deze reactie ook toelichten in de vergadering van de Stedelijke Commissie op 22 juni.

Met Liesje 22 op stap

Rechtevoort kiek ik ’s morns wal langer in de kraant, tied an miejzölf, ik hoof joa nich vot, kan toch neargens hen. Alman möt in hoes blieven roopt ze stöadig op radio Oost. Netuurlijk wi’k ok op de heugte blieven hoo ’t hier in ’t laand en in de rest van de weareld geet met ’t coronavirus. En dan leas ik ok in de kraante van 29 april dat ’t zo stil is op stroat. Verget dat mar, biej miej in de stroat is ’t nog aait eaven drok, trekkers, luxe auto’s, zwoare vrachtwagens, oerendhard jagende motoren, fietsers, skeelers, autopetten, hardlopers en waandelaars wisselt mekaa of. 

’t Toeristisch Platform ‘visit Twente’ was geweand met hippe wichter en jongs te wearken um Twente te loaten zeen en noe mossen ze wat aans oetdeanken.

En ze kwamen biej ne koo van boer Knoef oet Geesteren trechte. Duur de maatregelen van oonze regering wördt ‘t al lastiger de beeste noar boeten te doon. Mar Liesje 22 dee is wal wat geweand en hef al mangs metdoan met ne  veekeuring en fokveedagen. En noe geet ze as ’n echt fotomodel noar boeten um Twente te promoten. En hup, doar goat alle duumpkes op Facebook de loch in. Niks gin gedram oaver ’n CO-2 of ’t stikstof probleem, op stap met dee koo.

En Liesje hef Twente bekekken, ’n Kroezenboom in Fleringe , ’t openlucht-theater in Hettem de möl in Riessen, de Sallandse Heuvelrug en zölfs was Liesje biej de Woarbek, doar ha’k dan ok wal eaven willen kieken hoo dat gung. Heel aans gung ’t in Maarkel, doar har Gert Jan Oplaat bedach um met ’t Brook Duo boeten in ’n hof te goan zingen vuur de oale leu in ’t verpleeghoes, mar dat moch nich. Begriep ik niks van, oaveral in ’t laand doot ze dat en dee leu vindt ’t nog mooi ok. Bunt ze dan doar in Maarkel Roomser dan de Paus? As ik Gert Jan was zol ik dee bekeuring ok nich betalen. Woar blieft ze met de vriejhead van mening en ne lieke behaandeling woar oons laand zo greuts op is?

De ceanten dee beheerd wördt duur oonze regering bunt ok nich aait eaven eerlijk verdeeld. Nem noe de leu dee in de zoarg wearkt, dee bunt zowat dag en nach gangs met gevoar vuur eagen leaven en zoonder de neudige beschearming. Zee wördt an alle kaanten zowat oaver ’t peerd hen buurd, mar as ’t um de ceanten geet, dan stoat ze an ’n achtersten reppel van ’n stal. En kiek noar de KLM, dee stoat wal met ’t nemmen vuuran, veer miljard is eur toozeg, en ik möt nog zeen dat dee hooggeplaatste leu doar eure bonussen inleavert.

Joa, dee wet op gelieke behaandeling waejt hier in Hollaand net as de weend, mangs alle kaanten oet.

Leida van ’n Danngoarn

Enquete Zonnevelden

Auke Reitsma studeert af bij de Universiteit Twente en hij voert een onderzoek uit dat onderdeel uitmaakt van de master Bestuurskunde (Public Administration). Hij brengt met zijn onderzoek in kaart waarom inwoners van Enschede die relatief dicht bij zonneparken wonen deze wel, of juist niet accepteren. In dit specifieke geval gaat het om de drie zonnevelden die beoogd zijn aan de Kromhofsweg, Allemansveldweg en de Holterhofweg. De plaatselijke energiecoöperaties zijn deze ontwikkeling gestart samen met de grondeigenaren. 

De enquête duurt ongeveer 5 minuten. U kunt meedoen via deze link. Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en worden gebruikt voor de master thesis van Auke. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via a.reitsma-1@student.utwente.nl .

Vanuit Stawel vinden wij het uiteraard ook interessant om te weten wat u vindt van de ontwikkeling van zonneparken in uw buurt. Alvast bedankt voor uw deelname!

Stroom afnemen bij postcoderoosproject Het Mors

Woon je in een van de volgende postcodes: 7513, 7514, 7521, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 of 7548? Dan kun je deelnemen aan het postcoderoosproject Het Mors! 

Het kan nog steeds, maar wees er snel bij! De energiecoöperaties hebben een nieuw postcoderoosproject in de aanbieding, het Mors aan de Haaksbergerstraat. Nog 2 weken en dan wordt gestart met het leggen van de zonnepanelen. En rond 1 juni zal de stekker er in gaan en krijgen deelnemers hun stroom van de zonnepanelen op het dak van het Mors.
Maar er is nog wel plek voor enkele stroomafnemers. Je kunt dus nog steeds mee doen en daardoor bij deelname profiteren van een korting van maximaal 4 cent per kWh. Voor een gemiddeld huishouden is dit al gauw een korting van 120 euro per jaar. Geen enkele reden dus om niet mee te doen.

Dus ga snel naar deze pagina en schrijf je in. Op de postcoderoospagina vind je meer informatie over hoe de postcoderoosregeling werkt.

Woon je in het postcodegebied en wil je mee doen? Ga dan naar deze pagina en schrijf je in. Op de postcoderoospagina vind je meer informatie over hoe de postcoderoosregeling werkt. Voor meer informatie bel met 06-11423652

Ploegen bij het Lammerinkswönner

Onder een strakblauwe lucht is op dinsdag 5 mei de akker bij het Lammerinkswönner geploegd. Dat werd gedaan door de vrijwilligers van Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker (HALL). Zij zetten hun landbouwwerktuigen graag in om in de praktijk te laten zien hoe vroeger het land werkt bewerkt werd of hoe producten geoogst werden. Op de akker worden verschillende soorten graan ingezaaid die ingezet kunnen worden bij het educatieprogramma dat vanuit het Lammerinkswönner wordt gecoördineerd. Een mooie samenwerking die vast vervolgd wordt, bijvoorbeeld bij het oogsten van het graan. Het leverde mooie beelden op.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan